latinica  ћирилица
15/10/2021 |  10:44 ⇒ 10:56 | Autor: SRNA

Lučić: Dugoročno osnažiti poziciju žena iz ruralnih područja

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić, povodom obilježavanja 15. oktobra - Svjetskog dana žena na selu, istakao je da je cilj dugoročno osnaživanje pozicije žena iz ruralnih područja.
Miloš Lučić - Foto: RTRS
Miloš LučićFoto: RTRS

Lučić je naveo da je cilj informisanje i ohrabrivanje žena iz ruralnih područja da aktivnije učestvuju u društvu i preuzmu vodeće uloge u zajednicama kako bi se podigla svijest javnosti o njihovoj važnoj, mada još nedovoljno priznatoj ulozi u društvu, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

On je napomenuo da se BiH obavezala na sprovođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14 i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

Prema njegovim riječima, u nekim sredinama vidljivi su pomaci u unapređenju položaja žena na selu kao rezultat institucionalnog djelovanja i sprovođenja određenih projekata koji su kao ciljnu grupu imali žene u ruralnim sredinama.

- Upravo to pokazuje da postoji prostor za akciju i poboljšanje pozicije žena u seoskim sredinama - smatra Lučić.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara pruža podršku ženama iz osjetljivih kategorija društva /žrtve nasilja, žene koje nisu konkurente na tržištu rada, neobrazovane žene, žene sa višečlanom porodicom, žene u stanju socijalne potrebe bez ikakvih primanja, Romkinje/, navedeno je u saopštenju.

- To su žene koje su pandemiju kovida 19 dočekale u veoma teškoj finansijskoj situaciji, koja je na njih vidno uticala, ne samo ekonomski nego i psihološki - istakao je Lučić.

On je dodao da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa DŽender centrom Republike Srpske i DŽender centrom Federacije BiH realizuje Figap dva Program 2018-2022. godina, koji je podržala agencija Sida iz Švedske, a čija je vrijednost 2,9 miliona KM i čiji je cilj poboljšanje položaja žena na selu.

Početkom 2021. godine, Ministarstvo je putem Agencije za ravnopravnost polova BiH podržalo sedam projekata nevladinih organizacija, u vrijednosti od 90.000 KM koji se odnose na ekonomsko osnaživanje žena.

Od toga se pet projekata odnosilo na podršku ženama na selu i ženama u sektoru turizma i prehrane, u ukupnom i iznosu od 60.000 KM.

- Okvirni strateški plan ruralnog razvoja BiH /2018-2021/ prepoznaje problem nedovoljne ravnopravnosti polova u poljoprivrednom sektoru i predviđa, kao jednu od mjera, podršku ženama i mladima u ruralnim oblastima, kroz namjenske mjere i grantove - istakao je Lučić.

On je podsjetio da se žena na selu suočava sa brojnim izazovima kojima najčešće nije u stanju da sama odgovori.

- Zato je neophodno poboljšati njen položaj, posebno u sferi obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja, komunikacije, pravno ekonomskog statusa i nasilja u porodici - dodao je Lučić.

Prema njegovim riječima, veći dio nezaposlenog stanovništva u BiH čine žene, a u seoskim sredinama one često nisu ni registrovane, jer se ne prijavljuju na evidenciju zavoda za zapošljavanje.

- Žene na selu u starijoj životnoj dobi najčeše nemaju penziju niti prihode i prijeti im ekstremno siromaštvo, iako rade iste poslove kao i muškarci i dodatno brinu o domaćinstvu - istakao je Lučić.