latinica  ћирилица
29/11/2021 |  11:03 ⇒ 14:24 | Autor: SRNA

Tegeltija: Ciljevi su zajednički, sprovođenje individualno (FOTO)

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas na dvodnevnoj Regionalnoj konferenciji o implementaciji ciljeva održivog razvoja u Sarajevu da ciljevi jesu zajednički, ali da je sprovođenje u svakoj zemlji individualno.
Zoran Tegeltija - Foto: RTRS
Zoran TegeltijaFoto: RTRS

Obraćajući se učesnicima konferencije, Tegeltija je podsjetio da je 8. aprila ove godine, a nakon što su prethodno dokument usvojile vlade Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, Savjet ministara usvojio "Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH".

On je naveo da dokument predstavlja širi okvir za postizanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja i osnova je za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja na svim nivoima vlasti u BiH.

- Tada je odlučeno da će Direkcija za ekonomsko planiranje jednom godišnje dostavljati izvještaj Savjetu ministara o implementaciji Okvira ciljeva, te da Radna grupa za izradu Okvira ciljeva nastavlja djelovati kao Savjet za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja u BiH - istakao je Tegeltija.

Foto: RTRS

On je ocijenio da je, s obzirom na strukturu i nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH, ovaj dokument dobar primjer saradnje u pripremi, ali i usvajanju, jer strukturu čine predstavnici svih relevantnih nivoa vlasti u BiH koji su operativno uredili pitanja u pogledu funkcije Savjeta, načina radu, dinamike praćenja realizacije dokumenta Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, koordinacije s institucijama na svim nivoima vlasti, kao i druga pitanja neophodna za rad.

Prema njegovim riječima, ciljevi održivog razvoja su univerzalni, inkluzivni i što je najvažnije - dobrovoljni.

- U zadatom okviru 2030 postavljeni ciljevi su dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, pametni rast, te društvo jednakih mogućnosti po principu "niko ne smije biti isključen" jer, kako je i istaknuto u dokumentu, postizanje ciljeva neće biti moguće "ako najsiromašniji i najranjiviji budu i dalje zapostavljeni i isključeni iz razvojnih procesa, te ako ne budu imali koristi od ostvarenog napretka i unapređenja u društvu" - rekao je Tegeltija.

Izuzetno je važno, dodao je on, što je jedan od prepoznatih ciljeva i "digitalizacija ekonomije" da bi mala i srednja preduzeća, ali i poljoprivreda bili konkurentni i ne u zaostatku za globalnim trendovima.

- I to može biti jedan od pokretača razvoja u budućnosti, naravno uz neophodnu digitalizaciju javne uprave i praćenju modernih standarda u predmetnim oblastima. Svi nivoi vlasti su u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima prepoznali važnost obrazovanja, cjeloživotnog učenja i koncepta unapređenja pristupa i kvaliteta obrazovanja i obuke u svim fazama - ukazao je Tegeltija.

On je rekao da Savjetu za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja treba pružiti podršku kako bi sljedeći Dobrovoljni izvještaj prema UN bio što bolji, sveobuhvatniji i društveno koristan dokument.

- Takođe, Savjet za praćenje treba svoj rad dodatno predstaviti javnosti, medijima i institucijama svih nivoa vlasti u BiH jer su Ciljevi održivog razvoja ambiciozno postavljeni, ali ne i nemogući i nedostižni za realizaciju - istakao je predsjedavajući Savjeta ministara.

On je napomenuo da BiH organizovanjem ove konferencije nastoji dati doprinos postojećim regionalnim i integracijskim procesima, jer nijedna zemlja danas ne može sama da riješi najvažnija pitanja za prosperitet svih stanovnika.

- Takođe, svi napori koje zemlje regije čine na jačanju međusobne saradnje moraju biti i prezentovani i međunarodnoj javnosti kako bi mijenjali percepciju ostatka svijeta na ovaj dio Evrope na bolje - naglasio je Tegeltija.

On je predložio da jedan od zaključaka konferencije bude da prisutne zemlje odmah nakon završetka konferencije krenu u pripremu zajedničkog događaja tokom zasjedanja Političkog foruma na visokom nivou u Njujorku 2023. godine kada bi većina prisutnih zemalja trebala da prezentuje svoje dobrovoljne izvještaje o ispunjenju ciljeva održivog razvoja.

- Posebno će biti važan i interesantan dio koji ste planirali u agendi konferencije "dobre prakse i izazovi u implementaciji Agende 2030" - smatra Tegeltija.