latinica  ћирилица
06/12/2021 |  13:49 ⇒ 19:30 | Autor: RTRS

Obveznici do kraja godine da podnesu zahtjev za poresku karticu za 2022.

Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike, koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, i one kod kojih je došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza da do 31. decembra podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2022. godinu i steknu pravo na povrat poreza u idućoj godini.
Poreska uprava - Foto: RTRS
Poreska upravaFoto: RTRS

Direktor Poreske uprave Goran Maričić rekao je da se pod promjenom u obimu prava smatra gubitak ili sticanje prava na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, plaćenih kamata na stambeni kredit i uplata premija životnog osiguranja.

- Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza, odnosno umanjenje poreske osnovice, kao što je otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje - rekao je Maričić.

On je napomenuo da poreski obveznici koji su u toku ove godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice /povrat poreza/ samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2022. godinu.

- Zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske prema mjestu prebivališta fizičkog lica. Zahtjev se može podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave Srpske, sekcija e-usluge - Elektronsko podnošenje prijava - naveo je Maričić.

Prema njegovim riječima, da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu dohotka.

Poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2022. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.