latinica  ћирилица
08/12/2021 |  11:34 | Autor: SRNA

Lučić: Raditi na unapređenju ljudskih prava Roma

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić je istakao da ovo ministarstvo koristi sve domaće i međunarodne instrumente za unapređenje ljudskih prava svih građana, uključujući i Rome kao jednu od najosjetljivih i najranjivijih kategorija.
Miloš Lučić - Foto: RTRS
Miloš LučićFoto: RTRS

Lučić koji je danas učestvovao na regionalnoj konferenciji "Inkluzivne politike za Rome" u Beogradu istakao je da su Romi u BiH najbrojnija nacionalna manjina i žive na području skoro 70 lokalnih zajednica, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

- Nadam se da ćemo na ovom skupu zajedno doći do najboljih prijedloga, preporuka i zaključaka i na taj način pomoći inkluziju romske populacije u sve sfere društva, što do sada, nažalost nije slučaj - istakao je Lučić.

Lučić je dodao da je tokom 2020. godine Ministarstvo pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za inkluziju Roma i u BiH za period od 2021. do 2025. godinu.

Sadržaj ovog Akcionog plana se direktno naslanja na ciljeve sadržane u Strateškom okviru EU za ravnopravnost, inkluziju i uključivanje Roma, te Deklaracije o integraciji Roma koju su 5. jula 2019. u Poljskoj potpisali lideri zemalja zapadnog Balkana.

- Naš Akcioni plan predviđa da je potrebno obezbijediti približno 98.000.000 KM do 2030. godine kako bi se u značajnoj mjeri popravio položaj Roma u BiH. U okviru ovog plana po prvi put su programirana i procijenjena sredstva za realizaciju pet strateških ciljeva - istakao je Lučić.

On je dodao da je važno istaći opredijeljenost da se pomogne u 24 jedinice lokalne samouoprave koje su iskazale potrebu za legalizacijom 1.539 romskih stambenih jedinica, u skladu sa Regionalnom metodologijom za mapiranje stanovanja Roma kako bi se sistematičnije pristupilo rješavanju ovog problemam, a uz stručnu podršku Savjeta za regionalnu saradnju, odnosno podršku Evropske komisije za BiH i ostale zemlje zapadnog Balkana.

- Kod nas konkretno u BiH navešću grad Bijeljinu i opštinu Kakanj kao pozitivne primjere gdje se problemi Roma uspješno rješavaju - istakao je Lučić.

On je pojasnio da je prihvatanjem Deklaracije partnera zapadnog Balkana o integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU iz 2019. godine, Ministarstvo uz podršku Regionalne inicijative i projekta za uključivanje Roma zapadnog Balkana, nastavilo aktivnosti na inkluziji Roma, obavezujući se da na konkretan način poboljša njihov položaj u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja, matičnih knjiga i nediskriminacije do trenutka pristupanja EU.

On je dodao da je BiH, kada je u pitanju pravni i ekonomski položaj romske manjine, usvojila više dokumenata, među kojima je 2005. godine Strategija BiH za rješavanje problema Roma, po osnovu koje su do sada usvojena i realizovana tri Akciona plana.

Na osnovu ovih Akcionih planova u posljednjih 10 godina iz budžeta BiH i drugih nivoa vlasti, uključujući i donatorska sredstva izdvojeno je blizu 51 milion KM. Tim sredstvima izgrađene su 452 stambene jedinice, a sanirano 586, zatim 1.961 porodica su korisnici infrastrukturnih projekata u 59 lokalnih zajednica u BiH i 962 osobe su bili korisnici sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje.

On je dodao da je 1.085 osoba romske nacionalnosti u Federaciji BiH uvedeno u sistem zdravstvene zaštite.

Sprovedeni su edukativni i preventivni programi za podizanje svijesti pripadnika romskih zajednica o važnosti zdravstvene zaštite, edukacija roditelja o značaju imunizacije i imunizacija romske djece, te edukacija o reproduktivnom zdravlju i materinstvu, navedeno je u saopštenju.