latinica  ћирилица
09/12/2021 |  14:25 ⇒ 14:28 | Autor: SRNA

Za 48 saveza i udruženja lica sa invaliditetom 1.302.730 KM

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška 1.302.730 KM, za period od 1. januara do 30. novembra ove godine, koji će biti doznačeni za ukupno 48 saveza i udruženja lica sa invaliditetom, kao i ustanova socijalne zaštite.
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

Sredstva su na poziciji finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, od ukupno 2.033.400 KM, koliko je na ovoj poziciji planirano za ove namjene, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Raspoloživa sredstva biće doznačena za ukupno 48 saveza i udruženja lica sa invaliditetom, kao i ustanova socijalne zaštite, za potrebe realizacije projekata i programa koji su podnijeli putem sprovedenog javnog konkursa.

Vlada Republike Srpske danas je usvojila je Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj za period 2022-2024. godina.

Džender centar zadužen je da koordiniše realizacijom ovog Akcionog plana, a ministarstva nosioci programa i mjera za realizaciju programa i mjera u okviru svojih institucionalnih nadležnosti, u saradnji sa Džender centrom.

Džender centar i nadležna ministarstva nastavljaju zajednički rad na izradi, sprovođenju i praćenju mjera koje će u narednom srednjoročnom periodu biti fokusirane na unapređenje položaja žena na selu.

Ovakvim pristupom je planirano da se mjere i aktivnosti, specifično usmjerene na osnaživanje žena na selu, provode istovremeno, komplementarno i koordinisano sa mjerama i aktivnostima usmjerenim na ravnopravnost polova u lokalnim zajednicama.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2022. godini.

Plan aktivnosti je izrađen na osnovu analize prikupljenih podataka, dostavljenih izvještaja o realizaciji zadataka tokom proteklih godina, izvještaja o inspekcijskom nadzoru, analize trenutnog stanja, zaključaka sa koordinacionih sastanaka, evaluacije dosadašnjih iskustava, kao i mišljenja i prijedloga subjekata od neposrednog značaja za ovu oblast.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru sa ciljem ostvarivanja mjerljivih efekata kroz evidentno smanjenje štete na prirodnim resursima i bogatstvom naših prostora pod šumskom i drugom vegetacijom.