latinica  ћирилица
15/12/2021 |  16:48 ⇒ 23:48 | Autor: RTRS

Posebna sjednica NSRS (VIDEO)

Narodna skupština Republike Srpske, na posebnoj sjednici, razmotrila je po hitnom postupku set prijedloga zakona o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru.
NSRS - prenos uživo - Foto: RTRS
NSRS - prenos uživoFoto: RTRS

Kada je riječ o setu zakona o povećanju plata u javnom sektoru, razmotreni su prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o radu, Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, Zakona o platama zaposlenih u javnim službama, Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, Zakona o platama zaposlenih u organima uprave, Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske i Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca.

Ministarka finansija Zora Vidović rekla je da je setom prijedloga zakona o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru Srpske predviđeno povećanje plata od tri do pet odsto.

Vidovićeva je, u završnoj riječi o setu prijedloga ovih zakona o kojima je vođena objedinjena rasprava, rekla da su predstavnici Vlade imali razgovor sa Sindikatom uprave koji žele da se na postojeću platu doda regres i topli obrok. Ona je dodala da je za to potrebno u budžetu Republike Srpske obezbijediti 140 miliona KM, ističući da u ovom momentu budžet Srpske nema taj novac za te radnike.

Narodna skupština je razmotrila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2022. godinu, Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu i Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2022. godini.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da se izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti želi dodatno unaprijediti sistem dječije zaštite u Srpskoj, a prvenstveno njegov pronatalitetni karakter.

-----

Narodna skupština razmotrila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je dio seta zakona usmjerenih na povećanje plata zaposlenih u Republici Srpskoj.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović rekao je da je, imajući u vidu da se izmjenama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak uvodi novi način obračuna plate, to jest prelazak na bruto platu, bilo neophodno pristupiti izmjenama Zakona o radu u poglavlju koje definiše plate, naknade i druga primanja.

- Predloženi zakon je dio seta mjera za povećanje plata zaposlenih u Republici Srpskoj, budući da se predloženim izmjenama drugih zakona Republika Srpska odriče dijela doprinosa, čime će se plate zaposlenih uvećati za određeni iznos - rekao je Milunović obrazlažući ovaj prijedlog.

----

NSRS je razmotrila po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim se smanjuje zbirna stopa doprinosa, te postiže poresko rasterećenje rada.

Ministarka finansija je rekla da je predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa sa dosadašnje stope od 32,8 odsto na 31 odsto, s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12 odsto na 10,2 odsto.

Vidovićeva je dodala da se, zbog promjene modela obračuna plata i osnovice poreza na dohodak, smanjenja stope poreza na dohodak i izmjena Zakona o radu koje se odnose na obavezno ugovaranje bruto plate i zadržavanje postojeće bruto plate, kao i definiciju bruto plate, smanjenje doprinosa direktno usmjerava u povećanje pojedinačnih plata zaposlenih u Srpskoj.

Konstatovala je da je predloženi zakon jako dobar u smislu da poslodavci kroz rasterećenje rada dobiju prostor da povećaju plate radnika i da se zaposleni zadrže u Srpskoj.

Navela je da zdravstvo treba da uđe u trezorski sistem, kao što je urađeno sa penzijama i najavila da će od 1. januara 2022. godine 20 domova zdravlja ući u taj sistem jer su izmirene sve njihove obaveze iz budžeta.

----

NSRS je po hitnom postupku razmotrila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim se podstiče rast plata u privredi Srpske.

Vidovićeva je rekla da se ovim zakonom mijenja odredba kojom se uređuje visina stope po kojoj se plaća porez na dohodak.

- U skladu sa predloženim rješenjima, porez na dohodak od ličnih primanja plaća se po stopi od osam odsto, porez na prihod od samostalne djelatnosti po stopi od 10 odsto, porez na dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i pravu industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka po stopi od 13 odsto - istakla je Vidovićeva.

Sa ciljem povećanja primanja zaposlenih, poreskom obvezniku poreza na lična primanja povećan je iznos odbitka od poreske osnovice, po osnovu ličnog odbitaka sa 8.400 KM na 12.000 KM na godišnjem nivou, navodi se u obrazloženju prijedloga ovog zakona.