latinica  ћирилица
23/06/2022 |  15:14 ⇒ 15:25 | Autor: SRNA

Formiran Tim za pripremu sastanka konstituence zemlja u okviru MMF-a i Svjetske banke

Savjet ministara donio je danas odluku o formiranju Tima za pripremu i organizaciju sastanka Grupe konstituence zemalja u okviru Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji će biti održan 15. i 16. septembra u Sarajevu.
Sjednica Savjeta ministara (Foto: Savjet ministara) -
Sjednica Savjeta ministara (Foto: Savjet ministara)

Zadatak tima u čijem sastavu su predstavnici nadležnih institucija je da obavi sve potrebne organizacione pripreme za ovaj važni sastanak, čiji je domaćin BiH.

Savjet ministara je danas usvojio 14. i 15. periodični izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije, koji se dostavlja Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije UN.

Izvještaj sistemski prati provođenje preporuka međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava i inicira usklađivanje legislative BiH sa međunarodnim standardima.

Na sjednici je usvojen i 12. Izvještaj BiH o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ koji pripada trećoj tematskoj grupi, odnosno radnim pravima i odredbama Povelje za referentni period januar 2017-decembar 2020. godine.

Riječ je o sveobuhvatnom izvještaju koji obuhvata pregled primjene ratifikovanih odredbi ove povelje u domenu radnih prava u BiH, uključujući pregled zakonodavstva u pogledu uslova rada, prava na pravičnu naknadu, na organizovanje radnika i na kolektivno pregovaranje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će putem Ministarstva inostranih poslova dostaviti ovaj izvještaj Komitetu za socijalna prava Savjeta Evrope u Strazburu i udruženjima poslodavaca i sindikata u BiH.

Savjet ministara usvojio je i Drugi periodični izvještaj BiH o primjeni Madridskog akcionog plana o starenju za referentni period januar 2017 - decembar 2020. godine, koji će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, putem Ministarstva inostranih poslova dostaviti UNECE Komisiji UN u Ženevi.

Izvještaj sadrži sveobuhvatni pregled stanja položaja i ostvarivanja prava lica treće životne dobi u BiH za period od početka 2017. do kraja 2020. godine.

Savjet ministara donio je pojedinačne odluke o sticanju državljanstva BiH za više lica od naročite koristi za BiH, među kojima su privrednici, sportisti, naučni i radnici u oblasti kulture.

U državljanstvo BiH pripremljeni su Pol Vuds, Rade Bulajić, Dario Krešić, Alek DŽefri Peters, Rafaele Fabrini, Nataša Gaponko i Divna Zovko.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, dao je pojedinačne saglasnosti za imenovanje više vojnih i policijskih atašea za BiH.

Saglasnost za imenovanje dobili su Gertrud Vizers Brinkman za policijskog atašea Holandije za BiH sa sjedištem u Zagrebu, Kristofer Stjuart za policijskog atašea Velike Britanije za BiH sa sjedištem u Beogradu, Dag Magne Lunde za vojnog atašea Norveške za BiH sa sjedištem u Beogradu, Dmitar Malik za nerezidentnog vojnog atašea Ukrajine za BiH sa sjedištem u Zagrebu, Đijačinto Kapone za oficira finansijske policije Italije na poziciju atašea za BiH sa sjedištem u Beogradu.

Saglasnost su između ostalih dobili i Erik Hendrikus Martinus Verbik za nerezidentnog odbrambenog atašea Holandije za BiH sa sjedištem u Beču, Rodžer Fluri za policijskog atašea Švajcarske za BiH, Dimitrios Asimakopulos za policijskog oficira za vezu Grčke za BiH , Pjer Dežje za nerezidentnog vojnog atašea Francuske za BiH svi sa sjedištem u Beogradu, te Timoti Spejs za zamjenika vojnog atašea SAD u BiH sa sjedištem u Sarajevu.

Ugovor o zajmu od pet miliona evra za zbrinjavanje otpada u Mostaru

Savjet ministara usvojio je danas inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu za projekat upravljanja čvrstim otpadom u Mostaru između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/, vrijednog pet miliona evra.
U saopštenju Savjeta ministara precizira se da je ovaj projekat usko povezan sa još dva usmjerena na adekvatno zbrinjavanje otpada u Mostaru.

Sredstva su namijenjena za sprovođenje Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće površine za odlaganje otpada, izgradnju nove, kao i prečistača procjednih voda sa deponije.

Zajam je alociran na Federaciju BiH /FBiH/, a krajnji korisnik biće grad Mostar, sa rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grejs-perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon okončanih pregovora Savjetu ministara dostaviti nacrt sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje u skladu za Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Savjet ministara usvojio je inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o kreditu između BiH i Razvojne banke Savjeta Evrope za finansiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru.

Riječ je o kreditu Razvojne banke Savjeta Evrope vrijednom 12 miliona evra, a izgradnjom kulturno-sportskog centra stanovnici ovog grada, ali i Hercegovine, trebali bi da dobiju salu u kojoj mogu zadovoljiti svoja interesovanja u oblasti kulture i sporta.

Projekat će biti finansiran iz različitih izvora, a Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Savjetu ministara nacrt kreditnog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Savjet ministara je na prijedlog Ministarstva finansija i trezora usvojio inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke /EIB/ za Koridor "Pet ce" dionica Ovčari - Mostar sjever u iznosu od 300 miliona evra.

Projekat podrazumijeva finansiranje izgradnje dionice auto-puta od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru "Pet ce", a izgradnja će biti podijeljena na dionice Ovčari - Mostar sjever i Mostar sjever - Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari - ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj - Mostar sjever u ukupnoj dužini oko 35 kilometara.

Planirano je da izgradnja bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom EBRD-a. Kredit će biti alociran na FBiH, "Autoceste FBiH" sa rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs-perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Savjetu ministara nacrt ugovora o finansiranju sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, Savjet ministara je donio odluku o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radio-frekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Na ovaj način biće obezbijeđeno 2,5 miliona KM za finansiranje 50 odsto procijenjene vrijednosti projekta izgradnje mosta između BiH i Crne Gore preko rijeke Tare na magistralnom putu na lokaciji Hum - Šćepan Polje.

Cilj je bolje transportno povezati Sarajevo i Podgoricu i obezbijediti direktne veze između zemalja regiona, što je od izuzetne važnosti za dalji ekonomski rast i jačanje konkurentnosti BiH i Crne Gore, ali i ostalih zemalja regiona.

Savjet ministara je na prijedlog Ministarstva pravde donio odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u ovoj godini iz budžeta Ministarstva pravde u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za period od aprila do juna u ukupnom iznosu od 600.000 KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava, omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti. /kraj/bm/ljlj