latinica  ћирилица
29/06/2022 |  08:25 | Autor: SRNA

Vlada Crne Gore objavila radnu verziju Temeljnog ugovora sa SPC

Radne grupe Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve načelno su uskladile radnu verziju Temeljnog ugovora koju je Vlada objavila na zvaničnom sajtu.
Vlada Crne Gore - Foto: Wikipedia
Vlada Crne GoreFoto: Wikipedia

Iz kabineta premijera Dritana Abazovića saopšteno je da će radna verzija ugovora biti proslijeđena radnim tijelima Vlade u skladu sa uobičajenom procedurom.

U radnoj verziji Temeljnog ugovora navedeno je, između ostalog, da država garantuje Crkvi, crkveno-pravnim licima, sveštenstvu, monaštvu i vjernicima slobodu održavanja duhovnih i administrativnih veza saglasno pravoslavnom kanonskom pravu i Ustavu SPC, sa svojim najvišim crkvenim tijelima, sa drugim pomjesnim pravoslavnim crkvama, kao i sa i vjerskim zajednicama.

- Crkva ima isključivo i neotuđivo pravo da slobodno, u skladu sa potrebama i na osnovu pravoslavnog kanonskog prava i Ustava SPC, u Crnoj Gori uređuje sopstveno crkveno ustrojstvo, kao i da osniva, mijenja i ukida arhijerejska namjesništva, crkvene opštine, parohije, manastire i druge organizacione jedinice - dodaje se u tekstu.

U radnoj verziju ugovora se ističe da država garantuje Crkvi nepovredivost prava svojine i državine nad manastirima, hramovima, zgradama i drugim nepokretnostima i prostorima u njenom vlasništvu, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore.

- Država se obavezuje da, u skladu sa sopstvenim pravnim poretkom, izvrši uknjižbu svih neupisanih nepokretnosti u vlasništvo Mitropolije crnogorsko-primorske, Eparhije budimljansko-nikšićke, Eparhije mileševske, Eparhije zahumsko-hercegovačke i njihovih crkveno-pravnih lica kojima pripadaju - dodaje se u tekstu.

U radnoj verziji ugovora navodi se da će nepokretnu i pokretnu imovinu koja treba da bude vraćena Crkvi u vlasništvo ili za koju će država obezbijediti pravičnu naknadu utvrditi Mješovita komisija sastavljena od predstavnika strana ugovornica.

Crkva ima pravo da gradi hramove i crkvene objekte, kao i da proširuje i preuređuje postojeće, u skladu sa pravnim poretkom države, dodaje se u tekstu.

Država garantuje Crkvi slobodu vršenja prosvjetne, kulturne, naučne, informativne, izdavačke i drugih djelatnosti koje su povezane sa njenom duhovnom misijom, a u skladu sa pravnim poretkom države.

- Država jemči pravo roditeljima i staraocima da svojoj djeci obezbijede vjersko obrazovanje u skladu sa sopstvenim uvjerenjima. Pravoslavna vjerska nastava u javnim školama može se regulisati u skladu sa pravnim poretkom države - navodi se u tekstu.

S ciljem praćenja primjene Ugovora i unapređenja saradnje između strana ugovornica biće formirana Mješovita komisija sa jednakim brojem predstavnika koja će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a može se mijenjati saglasnošću strana ugovornica, navedeno je u radnoj verziji.