latinica  ћирилица
30/06/2022 |  13:55 ⇒ 14:22 | Autor: RTRS

Vlada Srpske usvojila Dokument okvirnog budžeta

Vlada Republike Srpske usvojila je Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2023-2025. godina kojim se definišu srednjoročni strateški okvir za pripremu budžeta.
Sjednica Vlade Srpske (foto: Vlada Republike Srpske) -
Sjednica Vlade Srpske (foto: Vlada Republike Srpske)

- Raspoloživi makroekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj u 2022. godini ukazuju na dalji rast privrede po nominalnim stopama, ali je uslijed inflatornih pritisaka koji se nastavljaju i u ovoj godini, realni rast BDP-a počeo usporavati. Očekuje se da će realni rast BDP-a u 2022. godini iznositi 3,2 odsto - saopšteno je iz Vlade Srpske.

Projektovane stope privrednog rasta u periodu 2023-2025. godina iznose 3,1 odsto, 3,6 odsto i 3,4 odsto respektivno, a ostvarenje projekcija u uslovima neizvjesnosti, podložno je uglavnom spoljnim rizicima. Ipak, očekuje se dalji oporavak privredne aktivnosti vođen domaćom tražnjom, uz pozitivan doprinos potrošnje i investicija.

Vlada Republike Srpske je opredijeljena da konsoliduje javne finansije, a u posmatranom periodu planirano je smanjenje budžetskog deficita u 2023. godini na nivo od 99,9 miliona KM, dok se u 2024. i 2025. godini planira budžetski suficit u iznosu od 52,6 miliona KM i 46,5 miliona KM.

Na sjednici Vlade Republike Srpske je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija, na osnovu koje se iz Budžeta Republike Srpske u 2022. godini finansiraju i sufinansiraju projekti u iznosu od 238,2 miliona KM.

Na osnovu ove odluke, planirana je finansijska podrška za djelimičnu sanaciju objekta Maternite i Klinike za infektivne bolesti ЈZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Ukupna vrijednost projekta je 2,6 miliona KM.

Izmjenama i dopunama odluke je planirano finansiranje izgradnje sportske dvorane u Omarskoj ukupne vrijednosti dva miliona KM, te izgradnja kanalizacije u ovoj lokalnoj zajednici vrijednosti milion KM.

U Program javnih investicija je, između ostalog, uvršteno i finansiranje projekta izgradnje vodovodne mreže u naseljima Veliko Palančište, Stari Voćnjak i Kavanište, vrijednosti oko dva miliona KM. Takođe, iz javnih investicija će biti finansirano i asfaltiranje više putnih pravaca na području Prijedora, ukupne vrijednosti 4,8 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je usvojila i Informaciju o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije sa stanjem na dan 20. jun 2022. godine.

U ukupno 14 donacija Republici Srpskoj realizovanih putem Ministarstva finansija Republike Srpske Vlada Republike Srpske je ukupno doznačila 168,7 miliona KM. U gotovo svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj realizovano je ukupno 135 projekata, a finansirana je izgradnja osnovnih i srednjih škola, fakulteta, putne, privredne, sportske i socijalne infrastrukture, dok je u zdravstvo uloženo 68 miliona. Usmjereno je 23,8 miliona KM za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona i poslovanje domova zdravlja.

Donatorska sredstva su odobrena UKC Banjaluka, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Fondu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i domovima zdravlja Bijeljina i Kalinovik. Usljed posljedica zemljotresa, Vlada Republike Srbije je donirala 16,9 miliona KM za podršku budžetima Kostajnici, Kozarskoj Dubici i Nevesinju.

Za opštine Drvar, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bosanska Krupa i Mostar usmjereno je 13,3 miliona. Finansirano je 26 projekata iz oblasti putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, školstva, zdravstva, kulture i sporta, a ulagano je i u obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova.

U Brčko distrikt BiH je usmjereno 998 hiljada KM za izgradnju dječijeg obdaništa.

Vlada Republike Srpske je danas usvojila i Informaciju o realizaciji projekata Ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske kojim se sumiraju efekti realizacije projekata finansiranih od prodaje Telekoma Srpske u iznosu 612 miliona KM. Ovim sredstvima je od 2007. godine u Republici Srpskoj uspješno realizovano 285 projekata.

Razvojni program je omogućio izvršenje velikih infrastrukturnih radova koji su dali zamah privredi, kroz povećanje obima proizvodnje, zaposlenosti i javne potrošnje. Izgradnjom kapaciteta u obrazovanju, pravosuđu, zdravstvu, kulturi, sportu i ostalim oblastima dati su temelji za pravilno i nesmetano funkcionisanje institucija i sistema uopšte. Projekti koji su realizovani s ciljem rješavanja stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i infrastrukturni projekti u izbjegličkim i povratničkim naseljima dali su posebnu dimenziju Razvojnom programu Republike Srpske.

Usvojena je i Informacija o usaglašenom Prijedlogu sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama BiH za period 2021-2025. godina. U skladu sa preuzetim obavezama u oblasti reforme javne uprave, koje obuhvataju upravljanje javnim finansijama, usvojene su strategije upravljanja javnim finansijama na svim nivoima vlasti.

Prijedlog sveobuhvatne strategije usaglasilo je Međuvladino radno tijelo, u koje je imenovano po dva predstavnika svakog nivoa vlasti, uz tehničku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Prijedlog sveobuhvatne strategije usaglašen je na način da obuhvata 6 stubova sa 30 mjera i 278 aktivnosti, od kojih su 11 aktivnosti (4 odsto) identifikovane kao horizontalno zavisne aktivnosti, odnosno aktivnosti za čiju implementaciju je potrebna saradnja najmanje dva nivoa vlasti. Ovaj dokument ne sadrži nove aktivnosti u odnosu na pojedinačne strategije, obuhvata period važenja pojedinačnih strategija, upravljanje i koordinacija sprovođenja uslovljeni su pojedinačnim strategijama, u skladu sa ustavnim nadležnostima i institucionalnim odgovornostima u oblasti javnih finansija.

Prijedlog je izrađen na osnovu pojedinačnih strategije upravljanja javnim finansijama svih nivoa vlasti, koje su sastavni dio dokumenta u vidu aneksa.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi, kao i u potrebi usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti sa relevantnim direktivama Evropske unije.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, ogledaju se u tome da je dopunjena odredba kojom se propisuju opšti uslovi koje su obavezna da ispunjavaju lica koja upravljaju motornim vozilima. Ovom dopunom propisani su blaži uslovi za lica koja upravljaju vozilom koja koriste nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i pravna lica i preduzetnici za prevoz stvari za vlastite potrebe i prevoz lica za vlastite potrebe.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku.

Razlozi za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku zasnivaju se na potrebi praktične primjene odredaba Zakona o vanparničnom postupku, kojim je propisano sprovođenje ostavinskih postupaka od notara kao povjerenika suda.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća kojom se propisuju namjena, uslovi, kriterijumi i postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Podsticaji su namijenjeni za digitalnu transformaciju poslovnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća, pojedinačno ili zajedničko učešće malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi, organizovanje sajma, odnosno konferencije, uvođenje tehničkih inovacija (nabavku osnovnih sredstava) u cilju poboljšanja produktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, kao i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća, a Uredbom su propisane i obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Riječ je o drugoj, redovnoj tranši isplate sredstava ovoj kategoriji opština u iznosu od 750.000,00 KM i to za 15 opština iz kategorije nerazvijenih i 20 opština iz kategorije izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave predviđena je budžetska pozicija - Transferi nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u iznosu od 3.300.000,00 KM, od kojih je 300.000,00 KM namjenjeno za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinicama lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o usklađivanju akta o osnivanju Јavne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

Zakonom o audio–vizuelnim djelatnostima iz 2022. godine stavljen je van snage Zakon o kinematografiji iz 2009. godine, a na osnovu koga je osnovana Јavna ustanova Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske pa je bilo neophodno izvršiti usklađivanje akta o osnivanju sa Zakonom o audio-vizuelnim djelatnostima, Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.

Usvojena Odluka definiše novi naziv Јavne ustanove. Definisano je da je Јavna ustanova Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske dobila novin naziv - Јavna ustanova Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

Dodate su i djelatnosti Јavne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske. Osnovne djelatnosti Јavne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske su regulisanje djelatnosti javnih ustanova koje obezbjeđuju kulturne usluge i druge društvene usluge, a to podrazumijeva: da podstiče razvoj i doprinosi unapređenju audio-vizuelnog stvaralaštva, da učestvuje u izradi i sprovođenju plana razvoja audio-vizuelnih djelatnosti i njenih komplementarnih djelatnosti, da doprinosi stvaranju scenarističke građe i prezentuje domaću proizvodnju filmova u zemlji i inostranstvu, da doprinosi promociji stranih audio-vizuelnih djela u Republici Srpskoj, da doprinosi suzbijanju neovlašćenog korišćenja autorskih i srodnih prava – piraterije, u oblasti audio-vizuelne djelatnosti, da vrši kontrolu primjene međunarodnih konvencija o filmskoj koprodukciji, da sprovodi aktivnosti u sprovođenju programa Evropske unije i Savjeta Evrope.

Sporedne djelatnosti Јavne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske su izdavanje knjiga, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama, usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija, obrazovanje u oblasti kulture.