latinica  ћирилица
07/12/2022 |  10:45 | Autor: RTRS

Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu za 2023.

Poreski obveznici u Republici Srpskoj koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, kao i oni kod kojih je u toku ove godine došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza, treba da najkasnije do 31. decembra podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2023. godinu i tako steknu pravo na povrat poreza za narednu godinu.
Poreska uprava Republike Srpske - Foto: RTRS
Poreska uprava Republike SrpskeFoto: RTRS

Pod promjenom u obimu prava smatra se gubitak ili sticanje prava na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, plaćenih kamata na stambeni kredit i uplata premija životnog osiguranja, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza, odnosno umanjenje poreske osnovice /otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje/.

Poreski obveznici koji su u toku ove godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice /povrat poreza/ samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2023. godinu.

Zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, a može se podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave, sekcija e-Usluge - Elektronsko podnošenje prijava, navodi se u saopštenju.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu predaju isplatiocu dohotka.

Poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2023. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.