latinica  ћирилица
22/01/2023 |  09:40 ⇒ 18:25 | Autor: SRNA

Višestruk značaj masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske u ovoj godini nastavlja da realizuje projekat masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, koji ima veliki značaj jer utvrđena vrijednost omogućava vlasnicima da u punom obimu raspolažu svojom nepokretnošću, rekao je Srni direktor Republičke uprave Dragan Stanković.
RUGIP - Foto: RTRS
RUGIPFoto: RTRS

Stanković je naveo da se projekat trenutno realizuje u Banjaluci, Laktašima, Gradišci i Srpcu, a zainteresovanost za učešće izrazili su i Novi Grad i Mrkonjić Grad.

- U ovoj godini planiramo proširiti listu učesnika, ali i aktivnije uključiti sve relevantne faktore. U planu je osnivanje odjeljenja koje će se baviti poslovima tržišta nepokretnosti, jer riječ je o značajnom projektu za sve građane i jedinice lokalne samouprave, jer ćemo ovim popisom dobiti tačan broj nepokretnosti i njihovu vrijednost što će rukovodstvu lokalnih zajednica omogućiti da planiraju budući privredni razvoj jedinica lokalne samouprave", rekao je Stanković.

On je najavio da će na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Srpske biti razmatran Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske kojim je obuhvaćena masovna procjena vrijednosti nepokretnosti kao jedna od aktivnosti Uprave i koji će preciznije definisati nadležnosti RUGIPP-a u vezi sa masovnom procjenom.

UTVRDITI VRIЈEDNOSTI NEPOKRETNOSTI NA TERITORIЈI CIЈELE REPUBLIKE

- Intenzivno radimo na pripremi novog projekta kojim bi, uz pomoć sredstava Svjetske banke, utvrdili vrijednosti nepokretnosti na teritoriji cijele Republike - rekao je Stanković.

On očekuje pomoć dosadašnjih partnera, koji su pomogli da se realizuje pilot projekat u Banjaluci, a to su institucije Švedske, kao i drugih relevantnih evropskih institucija, čija će znanja i praksa biti korisni za sprovođenje planiranih aktivnosti.

Stanković je izrazio zadovoljstvo jer je Uprava završila eksproprijaciju za auto-put Banjaluka-Prijedor za kompletnu trasu, kao i za auto-put Vukosavlje- Brčko.

On je naveo i da je za magistralni put Foča-Gacko izvršeno cijepanje parcela na terenu i provođenje cijepanja kroz katastarske evidencije, a da bi postupak eksproprijacije trebalo da počne početkom ove godine.

- U ovoj godini čekaju nas između ostalog, poslovi iz nadležnosti Uprave za potrebe kapitalnih investicija kao što su izgradnja auto-put na Koridoru `Pet ce` kroz Republiku Srpsku i aerodroma u Trebinju - rekao je Stanković.

OSNIVANjE ЈEDINSTVENE EVIDENCIЈE KATASTRA NEPOKRETNOSTI – POSAO OD OPŠTEG INTERESA

On je naveo i da je jedna od najvažnijih aktivnosti RUGIPP-a, koja je dalje aktuelna, osnivanje jedinstvene evidencije katastra nepokretnosti.

- Radi se o poslu koji je proglašen od opšteg interesa za Republiku Srpsku, jer će se po njegovom završetku podaci o nepokretnostima, pravima i nosiocima prava svojine na nepokretnostima voditi u jedinstvenoj evidenciji, kod jednog organa, a stranke će dobijati jedan izvod iz javne evidencije /list nepokretnosti/ - rekao je Stanković.

Do sada je na teritoriji Republike Srpske završeno izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u 560 katastarskih opština, dok je u toku izlaganje u 40 katastarskih opština i pripreme za izlaganje u njih 64.

- U toku 2022. godine, zahvaljujući kreditnim sredstvima Svjetske banke, izvršen je i katastarski premjer na teritoriji 13 katastarskih opština u Republici Srpskoj u ukupnoj površini od 13.174 hektara, a u toku je premjeravanje još dvije katastarske opštine - rekao je Stanković.

On je pojasnio da su ove katastarske opštine izabrane jer se radilo o urbanim područjima za koja je ocijenjeno da bi postupak osnivanja katastra nepokretnosti na osnovu podataka postojećih premjera, koji u velikoj mjeri nisu odražavali stvarno stanje na terenu, bio značajno otežan.

NASTAVLjA SE RAD NA USPOSTAVLjANjU DIGITALNOG ARHIVA

Stanković je rekao da se u ovoj godini nastavlja i započeti rad na uspostavljanju digitalnog arhiva koji doprinosi efikasnoj zemljišnoj administraciji i jednostavnom pristupu dokumentima za obradu predmeta internim korisnicima, kao i za tržišne aktere.

- Uprava uspostavila 13 regionalnih centara gdje se kontinuirano vrši repariranje i digitalizacija arhivske građe, te da je ove godine planirana kupovina zemljišta na kojem će biti izgrađena zgradu digitalnog arhiva - rekao je Stanković.

On je dodao da je Svjetska banka dala saglasnost za ovu aktivnost i da su proceduralne aktivnosti već u toku.

- U sastavu zgrade za digitalni arhiv nalaziće se muzej geodezije sa geodetskim instrumentima, faksimilima zemljišnih knjiga i drugim eksponatima. Najstariji dokumenti koji se nalaze u Upravi su zemljišne knjige nastale 1888. godine i to je prva potpuna evidencija o nepokretnostima u Srpskoj - rekao je Stanković.

UPRKOS IZAZOVIMA, UPRAVA PROŠLE GODINE OSTVARILA DOBRE REZULTATE

Govoreći o rezultatima u prošloj godni, on je izrazio zadovoljstvo što je Uprava uprkos brojnim izazovima ostvarila zavidne rezultate, zacrtne ciljeve i planirane projekte, te već započela pripreme za nove projekte u ovoj godini.

- Složnim radom i nesebičnim zalaganjem uspješno smo, uz redovne poslove kao što su eksproprijacije, osnivanje katastra nepokretnosti i novi premjeri, završili veoma značajan projekat "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH" i otškrinuli vrata za njegov nastavak u vidu projekta "Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH" - rekao je Stanković.

On je napomenuo da je Uprava svojim radom doprinijela i realizaciji odluke Vlade Republike Srpske o besplatnoj legalizaciji bespravnih objekata izgrađenih do 31. decembra 2013. godine.

- Riječ je o značajnom projektu, jer će svi građani pod jednakim uslovima, u pojednostavljenoj proceduri i besplatno moći riješiti svoj životni problem, a o njegovoj važnosti najbolje govori činjenica da naknade za legalizaciju mogu iznositi i više hiljada KM - napomenuo je Stanković.

On je istakao i da će efekti biti višestruki, jer se legalizacijom uvećava vrijednost objekta za prometovanje, olakšava se pristup kreditima, a i riješiće se problem nelegalnih objekata.

- RUGIPP je i u ovom slučaju dokazao svoje sposobnosti i potencijale da brzo i efikasno odgovori novim zahtjevima društva i da zaštiti interes građana i Republike - rekao je Stanković.

On je podsjetio da besplatna legalizacija podrazumijeva postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost za sve objekte izgrađene do kraja 1991. godine, te za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, čija je bruto građevinska površina manja od 400 metara kvadratnih i za pomoćne objekte koji su u funkciji matičnog objekta, a izgrađeni su do 31. decembra 2013. godine.

- U prošloj godini potpisali smo i Memorandum o saradnji sa Advokatskom komorom s ciljem da se obezbijedi ekonomičnost i efikasnost provođenja upravnih postupaka uz ravnomjerno učešće advokata sa liste advokata koje sačini Advokatska komora - rekao je Stanković.

On je napomenuo da je cilj efikasna, brza i moderna Uprava, koja će biti siguran partner građanima i pouzdan javni servis, odnosno organizacija koja je lider za sve geodetske i katastarske operacije i čuvar sigurnosti geoprostornih i podataka o nepokretnostima u Republici Srpskoj.