latinica  ћирилица
20/03/2023 |  12:43 ⇒ 12:44 | Autor: RTRS

NSRS sutra o Prijedlogu zakona o gradu Prnjavor

Druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra u 10.00 časova raspravom o Prijedlogu zakona o gradu Prnjavor – po hitnom postupku.
NSRS - Foto: RTRS
NSRSFoto: RTRS

Preostale tačke dnevnog reda Druge redovne sjednice:

- Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;
- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;
- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;
- Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;
- Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;
- Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
-Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
- Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
- Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za 2021. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
- Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;
- Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;
- Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
- Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;
- Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu;
- Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;
- a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
- Informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;
- Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
- Izbor i imenovanje.

U prvom dijelu sjednice prošle sedmice usvojen je Program rada parlamenta za 2023. godinu, Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – po hitnom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku.

Narodna skupština je usvojila Odluku o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva odredbe Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske proširene su djelatnosti Fonda, među kojima je odobravanje zajmova.

Usvojen je i Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banja Luka i fondova za 2021. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora, saopšteno je iz NSRS.

Narodna skupština Republike Srpske na Drugoj redovnoj sjednici izabrala Svetlanu Brković i Radomira Lukića za sudije Ustavnog suda Republike Srpske, na prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je Danijela Egića za ministra rada i boračko-invalidske zaštite, Selmu Čabrić za ministra porodice, omladine i sporta i Denisa Šulića za ministra trgovine i turizma Republike Srpske.