latinica  ћирилица
23/03/2023 |  18:48 ⇒ 18:48 | Autor: SRNA

Ustavni sud: Šmitove izmjene ustavne, odbačen zahtjev Komšića i DŽaferovića

Ustavni sud BiH utvrdio je, odlučujući o zahtjevu Željka Komšića i Šefika DŽaferovića za ocjenu ustavnosti, da su u skladu sa odredbama Ustava BiH amandmani na Ustav Federacije BiH i izmjene Izbornog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit odlukama 2. oktobra 2022. godine.
Ustavni sud BiH - Foto: RTRS
Ustavni sud BiHFoto: RTRS

Ustavni sud BiH je, odlučujući o zahtjevu Komšića i DŽaferovića za ocjenu ustavnosti amandmana na Ustav FBiH i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, utvrdio da su amandmani i izmjene Izbornog zakona u skladu sa odrebama Ustava BiH i Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Iz Ustavnog suda BiH saopšteno je da će ova odluka biti objavljena nakon što sudije koje su najavile izdvojena mišljenja dostave svoja mišljenja, a najkasnije u roku od 15 dana, u skladu sa odrebama Pravila Ustavnog suda BiH.

Ustavni sud je na današnjoj sjednici, odlučujući o zahtjevu Suda BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, utvrdio da osporeni zakon nije u skladu s relevantnim odredbama Ustava BiH, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima zbog toga što ne sadrži odredbe o pravu na troškove smještaja i naknadu za odvojeni život za stručno osoblje u pravosudnim institucijama BiH.

Na današnjoj sjednici je Ustavni sud BiH, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, utvrdio da su osporeni članovi citiranih zakona u dijelu u kojem se propisuje Svetosavska nagrada u skladu sa principom konstitutivnosti naroda iz Preambule Ustava BiH, kao i sa pravom na zabranu diskriminacije.

Odlučujući o zahtjevu Apelacionog suda Brčko distrikta za ocjenu ustavnosti Zakona o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta Ustavni sud BiH utvrdio je da nepostojanje pravnih odredaba o delegaciji nadležnosti u Zakonu o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta nije suprotno odrebama Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud je u apelaciji Kenana Čustovića zaključio da su osnovani apelantovi navodi o povredi prava na ličnu slobodu i bezbjednost jer apelantu u postupku kontrole opravdanosti pritvora, nakon potvrđivanja optužnice, nije omogućeno da u "razumnim intervalima" bude lično saslušan pred vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu koje odlučuje o njegovom pritvoru.

Po apelaciji A.H. Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava na suđenje u razumnom roku kada u postupku u kojem su određene privremene mjere osiguranja imovinske koristi, koji je u zakonu određen kao hitan, Vrhovni sud FBiH nije pokazao potrebnu ažurnost prilikom odlučivanja o apelantovoj žalbi protiv prvostepenog rješenja.

Odlučujući po apelaciji Energoinvest TPO Јajce Ustavni sud BiH je zaključio da postoji povreda prava na imovinu kada u okolnostima konkretnog slučaja miješanje u apelantovo pravo na imovinu, iako zakonito i u službi legitimnog cilja, za apelanta rezultira pretjeranim teretom koji se ne može opravdati legitimnim ciljem.

U konkretnom slučaju Opštinski sud u Јajcu propustio je da razmotri da li je izvršenje moguće sprovesti drugačijom, pogodnijom i manje teretnom mjerom za apelanta.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici biće dostavljene podnosiocima apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda BiH.