latinica  ћирилица
29/03/2023 |  15:40 ⇒ 15:40 | Autor: SRNA

Tegeltija: Usvajanje budžeta preduslov za nesmetano finansiranje

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas u obraćanju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da će usvajanjem budžeta BiH za ovu godinu biti stvoreni uslovi za nesmetano finansiranje institucija, ali i plaćanje obaveza BiH.
Zoran Tegeltija - Foto: RTRS
Zoran TegeltijaFoto: RTRS

Tegeltija je podsjetio da je Globalni fiskalni okvir usvojen 6. marta i da je bio osnova za revidiranje okvirnog budžeta koji je prethodni saziv Savjeta ministara utvrdio početkom novembra 2022. godine i da se usvoji Nacrt budžeta koji je upućen Predsjedništvu BiH.

- Danas, na kraju marta, za dvadesetak dana smo uspjeli da budžet prođe sve procedure - istakao je Tegeltija, navodeći da su već započete procedure za izradu budžeta za narednu godinu.

Obrazlažući predloženi budžet, Tegeltija je naveo da dokument uključuje finansijske efekte uvećanja koeficijenata za obračune plata za 0,2 za najveći broj zaposlenih u institucijama BiH, kao i naknade za ishranu tokom rada i naknade za prevoz svih zaposlenih, izuzev imenovanih lica, te uvećanje osnovice za obračun plata na 600 KM.

Prema njegovim riječima, uključeno je i povećanje regresa za godišnji odmor na 450 KM i troškova smještaja za 20 odsto.

Ministar finansija podsjetio je da su ukupni prihodi budžeta za 1.315.400.000 KM, od čega su najveći dio prihodi od indirektnih poreza - 1.020.500.000 KM.

Tegeltija je precizirao da je ovogodišnji budžet povećan za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu, pri čemu su planirani prihodi od indirektnih poreza veći za oko 155 miliona KM ili 18 odsto nego lani.

Ostali izvori finansiranja su neporeski prihodi institucija BiH od 152.118.000 KM, namjenska sredstva za finansiranje institucija BiH 692.000 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava od 990.000 KM.

Govoreći o planiranim rashodima institucija BiH u iznosu 1.315.400.000 KM, Tegeltija je naveo da postoji budžetska ravnoteža, te da je predloženim budžetom predviđeno za servisiranje spoljnog duga 1.245.966.362 KM, što je za 426.777.243 KM više nego prethodne godine.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje spoljnog duga BiH u budžetu za ovu godinu, precizirao je Tegeltija, iznose 2.561.366.362 KM i veći su za 668.577.243 KM u odnosu na 2022. godinu.

- Najznačajnija pozicija u budžetu BiH jesu plate zaposlenih, i za to je planirano 791,1 milion KM i u odnosu na 2022. godinu veće su za 157.700 KM ili 25 odsto - rekao je Tegeltija.

On je naveo da su ključni razlozi za to mjere dinijete tokom prethodne godine, povećanje osnovice sa 535 na 600 KM, te efekti izmjene koeficijenata.

Ministar finansija naveo je da je planirano zapošljavanje 20 izvršilaca, i to osam u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, pet u Direkciji za ekonomsko planiranje, četiri u Predsjedništvu BiH, te dva u Kancelariji za zakonodavstvo, a jednog u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara.

- Naknade za troškove zaposlenih u ovoj godini iznose 172 miliona i veće su za 33 miliona, dok izdaci za materijale i usluge iznose 199 miliona KM i veći su za 3,4 miliona - rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, tekući grantovi i transferi iznose 33,9 miliona KM i veći su za devet odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su kapitalni izdaci za ovu godinu planirani u iznosu od 90,6 miliona KM.

- Ove godine imamo posljednju otplatu spoljnog duga institucija i one su planirane u iznosu od 16,5 miliona KM, a odnose se na otplatu glavnice CEB banke Saudijskoog fonda - rekao je Tegeltija.

Konstatujući da će ovakav budžet dovesti do značajnog pobošljanja materijalnog položaja zaposlenih u institucijama BiH, Tegeltija je upozorio da, ukoliko do kraja marta ne bude usvojen budžet, neće biti dovoljno sredstava za isplatu martovske plate za 1.741 zaposlenog u institucijama BiH.

- Ukoliko ne bude usvojen budžet, za novu proceduru trebaće najmanje 60 dana - istakao je Tegeltija.