latinica  ћирилица
23/05/2023 |  16:14 ⇒ 16:15 | Autor: SRNA

Mrda: Rad na digitalizovanju arhivske građe koja je od interesa za BiH

Arhiv BiH, zadužen odlukom Savjeta ministara, u skladu sa odredbama Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRЈ /Aneks "D"/, radi na kopiranju i digitalizovanju arhivske građe od interesa za BiH, prema utvrđenim prioritetima, i sačinio je liste potraživanja arhivske građe iz bivših saveznih arhiva i drugih institucija, rekla je direktor Arhiva BiH Danijela Mrda.
Zajedničke institucije BiH - Foto: RTRS
Zajedničke institucije BiHFoto: RTRS

Mrda, koja je i član Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa "D" Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRЈ, koji je stupio na snagu 2004. godine, rekla je da je dužna obavijestiti javnost o ovom pitanju povodom informacije koja se pojavila u medijima o prijedlogu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da se na redovnoj sjednici Predsjedništva uvrsti i razmotri prijedlog zaključaka o pokretanju konkretnih aktivnosti s ciljem omogućavanja BiH ostvarivanja uvida u arhive bivše SFRЈ i preuzimanja originala i kopija koje pripadaju BiH.

- Riječ je o ogromnoj količini građe koja je nastala u bivšoj SFRЈ u periodu od 1918. do 1991. godine, te će istraživanje i sukcesija tih fondova trajati godinama. U dosadašnjem procesu sukcesije arhiva kopirano je 123.330 dokumenata različitih fondova iz arhiva bivše SFRЈ - navela je Mrda.

Ona je dodala da je od 2016. godine naglasak na digitalizaciji originala umjesto dosadašnje prakse da se originali prvo kopiraju i da se zatim radi digitalizacija, saopšteno je iz Arhiva BiH.

- U dosadašnjem procesu sukcesije arhiva digitalizovana su 133.152 dokumenta, ukupno 256.482 dokumenta - navela je Mrda.

Ona je dodala da države nasljednice već neko vrijeme rade na ideji projekta zajedničke digitalizacije arhivske građe bivše SFRЈ, a taj bi se proces odvijao u arhivima u Srbiji i sve bi države nasljednice preuzimale arhivsku građu u digitalizovanom obliku.

- Za taj je projekat potrebno obezbijediti političku i finansijsku podršku svih zemalja nasljednica, kao i pomoć međunarodne zajednice, u okviru finansijske pomoći za program kulture. Nadležni organi u BiH dali su principijelnu saglasnost za ovakav pristup rješavanju ovog pitanja - ukazala je Mrda.

Ona je napomenula da Programom rada u svakoj godini Arhiv BiH planira aktivnosti na sprovođenju Aneksa "D", a o realizaciji izvještava Savjet ministara i Ministarstvo finansija i trezora u skladu sa njihovim obavezama, kao i sa zaključcima koje dobijaju od Savjeta ministara.

- Arhiv BiH je 2016. godine dogovorio sa Arhivom Јugoslavije da nam besplatno ustupi prostor, te od tada Arhiv BiH na vlastitoj opremi digitalizuje dokumenta koja su od interesa za BiH. U skladu sa zaključkom Savjeta ministara smo intenzivirali te aktivnosti i samo u prošloj godini digitalizovali nešto više od 78.000 dokumenata - ističe Mrda.

S obzirom na to da je Arhiv BiH smješten u zgradi Predsjedništva BiH, Mrda dodaje da imaju odličnu dugogodišnju saradnju sa službama Predsjedništva, i da su, kako kaže, u najmanju ruku iznenađeni da u pripremi ovakvih zaključaka, Denis Bećirović ili neko od njegovih saradnika nije kontaktirao, niti posjetio Arhiv BiH kako bi dobili tačnu informaciju o aktivnostima na sprovođenju Aneksa "D".

- Količina arhivske građe, stepen sređenosti i obrađenosti, očuvanost, kao i mjesto i uslovi smještaja i korištenja, materijalne mogućnosti, samo su neki od uslovljavajućih faktora koji poslu na realizaciji Aneksa "D" određuju kompleksnost i dugogodišnje trajanje, o čemu bi gospodin Bećirović kao istoričar trebalo da zna - zaključila je Mrda.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović predložio je da se sutra na redovnoj sjednici Predsjedništva BiH uvrsti i razmotri Prijedlog zaključaka kojim se zadužuje Savjet ministara da pokrene konkretne aktivnosti s ciljem omogućavanja BiH ostvarivanje uvida u arhive bivše SFRЈ i preuzimanje originala i kopija koje pripadaju BiH.