latinica  ћирилица
01/10/2023 |  10:00 | Autor: RTRS

Srpska ispunjava standarde i nikako nije razlog za "sivu listu" Manivala

U Agenciji za bankarstvo Republike Srpske istakli za Srnu da finansijski sektor u Srpskoj u najvećoj mjeri ispunjava propisane standarde iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te ni u kom slučaju ne može biti razlog za eventualno stavljanje BiH na "sivu listu" Manivala.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske - Foto: RTRS
Agencija za bankarstvo Republike SrpskeFoto: RTRS

Aktivnosti na unapređenju pravnog okvira u Republici Srpskoj u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ogledaju se u procesu donošenja i usklađivanja propisa Srpske sa relevantnim propisima i direktivama EU u ovoj oblasti, a doneseno je i niz zakonskih akata kojima je izvršeno dalje usklađivanje, naglasili su u Agenciji za bankarstvo.

- Agencija za bankarstvo Srpske kontinuirano vrši nadzor nad subjektima bankarskog sistema Srpske /banke i mikrokreditne organizacije/ u okviru kojeg se provjerava njihova usklađenost sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i podzakonskih akata vezanih za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - pojasnili su u Agenciji.

Iz ove ustanove su podsjetili da su od 2018. godine do danas u Republici Srpskoj usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Zakon o faktoringu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

Prema njihovim riječima, ovim zakonskim aktima izvršeno je dalje usklađivanje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i FATF preporukama, kao i međunarodnim standardima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Iz Agencije za bankarstvo su naglasili da su Manival evoluatori zakazali evaluaciju Republike Srpske i Federacije BiH u februaru naredne godine.

Oni su dodali i da, u skladu sa Zakonom o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, Agencija nadzire usklađenost poslovanja banaka i mikrokreditnih organizacija sa minimalnim standardima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisano je da nadzor na njegovim sprovođenjem u bankama i mikrokreditnim organizacijama vrši Agencija za bankarstvo Republike Srpske, zaključili su u Agenciji.

MЈERE KOЈE ЈE SPROVELA SRPSKA, A FBiH NIЈE

Republika Srpska je u oblasti sprovođenja mjera radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti donijela niz akata kako bi uredila ovu oblast, za razliku od Federacije BiH.

To je naročito značajno uoči očekivanog usvajanja izvještaja o BiH Komiteta eksperata za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – Manival u 2024. godini i opasnosti da BiH ponovo bude stavljena na sivu listu Manivala zbog neispunjavanja preporuka.

Tim povodom je nedavno i američki ambasador u BiH Majkl Marfi pisao premijeru FBiH Nerminu Nikšiću, ukazavši mu da se još čeka na imenovanje nadzornih tijela u FBiH, što koči finalizaciju novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i negativno utiče na usklađenost BiH sa standardima u ovoj oblasti.

Republika Srpska je, za razliku od FBiH, donijela sljedeće akte i ove oblasti uredila.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Republike Srpske iz 2018. godine proširena je definicija fizičkog prenosa sredstava plaćanja, tako da obuhvata svaki prenos gotovine u KM, kao i prenos efektivnog stranog novca, hartija od vrijednosti i, što je značajno, "svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja iz Republike i u Republiku".

Takođe je dodata podtačka da se "pod drugim fizički prenosivim instrumentima plaćanja podrazumijevaju prenosivi instrumenti na donosioca, kao i svi drugi gotovinski ekvivalenti, koji se smatraju gotovinom u skladu sa propisima kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti".

FBiH, prema podacima Srne, nije imala izmjene Zakona o deviznom poslovanju Federacije BiH poslije 2010. godine u smislu ovih odredbi.

Zakonom o registraciji poslovnih subjekata stvoren je pravni osnov za kreiranje Registra stvarnih vlasnika, a u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske od 15. aprila 2021. godine pristupilo se kreiranju tog registra i očekuje se da će proces biti gotovo i prije predstojeće evaluacije, rečeno je Srni u institucijama Srpske.

Istim zaključkom utvrđeni su obveznici primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i nadzorni organi, u cilju definisanja obveznika i nadzora u skladu sa ustavnim nadležnostima i ovlaštenjima institucija Republike Srpske, a koji će biti regulisani novim zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Nadzorni organi u FBiH još nisu definisani.

U Republici Srpskoj je izvršen nadzor notarskih i advokatskih kancelarija.

S obzirom na to da je i jedna od ključnih preporuka u oblasti oduzimanja imovine i uspostavljanje kancelarije za oduzimanje imovine /Asset recovery office – ARO/, Vlada Republike Srpske je odlukom od 27. avgusta 2020. godine, jedina u BiH, uspostavila Kancelariju za oduzimanje imovine pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prošle godine u Srpskoj je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu čime je stvoren pravni osnov za uspostavljanje i vođenje registra sefova za fizička lica i poslovne subjekte koje je povjereno APIF-u, te su dopunjeni podaci registra računa fizičkih lica. Oblast registra sefova nije regulisana u FBiH.

BiH je u februaru 2018. skinuta s crne liste FATF-a, a prije toga, 2015. godine, sa sive liste Manivala. EU je sve do maja 2020. zadržala BiH na listi visokorizičnih zemalja.