latinica  ћирилица
03/10/2023 |  16:05 | Autor: RTRS

Isticanje zastave EU u Savjetu ministara

Savjet ministara je, na prijedlog kabineta predsjedavajuće Borjane Krišto, jednoglasno donio novi tekst odluke o isticanju zastave EU u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima Savjeta ministara.
Savjet ministara - Foto: Ustupljena fotografija
Savjet ministaraFoto: Ustupljena fotografija

Isticanjem zastave EU uz zastavu BiH, Savjet ministara, nakon što je BiH dobila status kandidata, izražava opredijeljenost i posvećenost ciljevima i evropskim vrijednostima na kojima počiva EU.

U te vrijednosti ubrojani su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina, u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Prema usvojenoj odluci, uz zastavu BiH, na zgradi u kojoj se nalazi sjedište ministarstva, upravne organizacije i drugog tijela koje je osnovao Savjeta ministara ističe se zastava EU.

Prednost u isticanju ima zastava BiH.

Kada se ističu jedna pored druge, zastava BiH se nalazi s lijeve strane, sprijeda gledano, u odnosu na zastavu EU.

Savjet ministara usvojio je sporazum između EU i BiH o učešću BiH u carinskom programu Unije /Kastoms/, predlagača Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Na ovaj način BiH praktično nastavlja učešće u ovom programu, nakon što je Kastoms 2020. godine uspješno realizovan u periodu od 2014. do 2020. godine, navodi se u saopštenju.

Novi sporazum omogućava BiH korištenje resursa i znanja EU u oblasti carina za lakše integrisanje u EU, uz unapređenje administrativnih postupaka u oblasti carina, bolju razmjenu informacija i tehničku podršku u jačanju kapaciteta BiH u ovoj oblasti.

Opšti cilj programa Kastoms je podrška carinskoj uniji i carinskim tijelima u njihovom zajedničkom radu i djelovanju kao jednom tijelu kako bi se zaštitili finansijski i privredni interesi Unije i njenih zemalja članica, osigurala bezbjednost i zaštita u EU u borbi protiv nepoštene i nezakonite trgovine, uz istovremeno olakšavanje zakonite poslovne aktivnosti.

Savjet ministara, na prijedlog Agencije za javne nabavke, donio je Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, kojim se djelomično usklađuje zakonodavstvo BiH s pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti.

Ovim pravilnikom, koji nosi oznaku "EI", želi se obezbijediti smanjivanje troškova javnih sredstava i podstaći konkurencija da bi se obezbijedila bolja vrijednost za novac, te unaprijedila transparentnost postupka javne nabavke.

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ima potencijal za značajna poboljšanja efikasnosti pojedinačnih postupaka javnih nabavki, cjelokupnog sistema i djelovanja tržišta javnih nabavki, dodaje se u saopštenju.

Novim pravilnikom, čija primjena počinje 1. januara sljedeće godine, biće zamijenjen stari pravilnik, koji je stupio na snagu 2016. godine.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog odluke o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između EU i BiH o učešću BiH u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta, koji je potpisan 18. jula u Briselu.

Na sjednici je usvojena informacija Ministarstva civilnih poslova o isteku mandata direktoru i pomoćniku direktora Centra za uklanjanje mina u BiH, kao i o upražnjenom mjestu pomoćnika direktora Centra za uklanjanje mina u BiH.

Enis Horozović imenovan je za vršioca dužnosti direktora Centra za uklanjanje mina u BiH, a Ivan Dunđer i Biljana Ristić za vršioce dužnosti pomoćnika direktora.

Horozović, kao i Dunđer i Ristićeva, koji će biti vršioca dužnosti pomoćnika direktora za operacije, odnosno za podršku i finansije, imenovani su do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prethodno su dužnosti direktora i pomoćnika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina razriješeni Saša Obradović i Dragan Stojak, zbog isteka mandata.

Na sjednici je Јelena Cvijetić razriješena dužnosti vršioca dužnosti izaslanika Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava na lični zahtjev radi preuzimanja dužnosti pravobranioca/zamjenika pravobranioca BiH.

Istovremeno je, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, utvrđen i biće dostavljen na imenovanje Agenciji za državnu službu, prijedlog dva člana iz Savjeta ministara za komisiju za izbor i imenovanje predstavnika Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Savjet ministara dao je saglasnost za glasanje državljana Poljske na teritoriji BiH povodom održavanja izbora za Sejm i Senat Poljske.

Državljani Poljske koji borave u BiH mogu glasati u poljskoj Ambasadi u Sarajevu 15. oktobra, u terminu od 7.00 do 21.00 čas.