latinica  ћирилица
24/02/2024 |  12:29 | Autor: SRNA

Hrvatska: Ove godine planiran završetak studije uticaja na životnu sredinu

Studija uticaja na životnu sredinu u vezi sa planiranom izgradnjom centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori trebalo bi da bude završena ove godine, saopšteno je iz hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva elektrane Krško.
Trgovska gora - Foto: RTRS
Trgovska goraFoto: RTRS

- Taj cilj zavisi od uvrštavanja zahvata u Državni plan prostornog uređenja - navedeno je u programu rada i finansijskom planu Fonda.

Iz ovog fonda ističe da se za potrebe sprovođenja postupka ocjene uticaja centra na životnu sredinu, posebno u aspektu prekogranične procjene, nastavlja sa aktivnostima pravnih konsultacija kako bi se osigurala usklađenost sa domaćim i međunarodnim pravnim okvirom.

Fond među glavnim ciljevima za ovu godinu ističe završetak izrade četvrte revizije programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i programa odlaganja radioaktivnog otpada, intenziviranje aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, te pokretanje aktivnosti na preuzimanju nisko i srednje radioaktivnog otpada.

U planu Fonda se navodi da je uporedo sa izradom projektne dokumentacije u toku izrada prve iteracije /obnove/ bezbjednosnih analiza.

Osim toga, u skladu sa analizom pristupnih puteva kojima će se radioaktivni otpad prevesti do centra, ove godine planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pristupnog puta i dionice lokalnog puta.

U programu je navedeno da je odgođen rok preuzimanja nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklaerne elektrane "Krško", te da treba da počne najkasnije do početka 2028. godine, a ne kako je ranije u javnosti plasirana informacije ne prije 2028. godine.

Osim toga, navedeno je da se odustalo od izvoza prvog dijela nisko i srednje radioaktivnog otpada u inostranstvo, te da su u narednim godinama planirane aktivnosti detaljne karakterizacije ukupne količine ovog otpada i priprema za konačno preuzimanje.

Fond planira i aktivnosti usmjerene na aktivno učestvovanje lokalne zajednice, udruženja i javnosti sa područja opštine Dvor u dijalogu, iskazivanju njihovog mišljenja i potreba, za šta će biti uključeni spoljni stručnjaci iz različitih oblasti.

Posebna pažnja biće posvećena razvojnom aspektu lokalne zajednice kroz projekte poboljšanja životnih uslova i stvaranja mogućnosti za privredni razvoj.

- Aktivnosti koje će Fond sprovoditi usmjerene su na podršku za unapređenje zdravstva, razvoj poljoprivrede, malih lokalnih proizvođača, udruženja, rad djece uzrasta osnovne škole. Projekti će se identifikovati i sprovoditi prema izrađenim studijama kroz savjetodavnu grupu sastavljenu od predstavnika lokalne zajednice - navedeno u programu.

Prema planovima Fonda, ove godine stavka u kategoriji usluge Fonda u iznosu od 600.000 evra u najvećoj mjeri se odnosi na aktivnosti odnosa s javnošću.

Planiran je iznos od 1,6 miliona evra za završetak izrade programa istraživanja i razvoja, izradu podloga Nacionalnog programa, analize u vezi sa iskorištenim izvorima, četvrtu reviziju Programa razgradnje i Programa odlaganja, planirani početak karakterizacije nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, definisanje konačne varijante betonskog spremnika za radioaktivni otpad.

Fond je planirao i donacije u iznosu 1,2 miliona evra u ovoj godini ili 150.000 više u odnosu na prošlu godinu, od čega je po polovina predviđena za tekuće i kapitalne donacije.

Ove godine planiran je nastavak istražnih radova na lokaciji Čerkezovac, te izrada projektne i druge dokumentacije u svrhu dobijanja lokacijske i građevinske dozvole za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kao i ulaganje i informacioni centar u Dvoru.

Za projektnu i ostalu dokumentaciju planirano je 800.000 evra za intenziviranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije, bezbjednosnih studija i studija uticaja na životnu sredinu za potrebe dobijanja dozvola centra i nadzor poslova.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora, u opštini Dvor na samoj granici sa BiH.