latinica  ћирилица
27/02/2024 |  07:43 ⇒ 08:04 | Autor: SRNA

Bankarski sektor Srpske likvidan i profitabilan

Bankarski sektor Republike Srpske je, prema preliminarnim podacima na dan 31. decembra prošle godine, stabilan, visokokapitalizovan, likvidan i profitabilan, rečeno je Srni u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske - Foto: RTRS
Agencija za bankarstvo Republike SrpskeFoto: RTRS

Sve banke sa sjedištem u Srpskoj iskazale su neto dobit u ukupnom iznosu od 189,1 miliona KM, koja je za 35,8 odsto veća u odnosu na ostvarenu dobit za isti period u 2022. godini, najvećim dijelom kao posljedica rasta neto kamatnih prihoda i prihoda od naknada i provizija.

Neto kamatni prihodi iznosili su 352,7 miliona KM i za 26,3 odsto su veći u odnosu na ostvarene neto kamatne prihode za isti period u 2022. godini.

Prihodi od naknada i provizija u prošloj godini veći su za devet odsto od ostvarenih prihoda od naknada i provizija za isti period pretprošle godine.

Bruto bilansna aktiva bankarskog sektora na dan 31. decembra prošle godine iznosila je 10,4 milijardi KM i u odnosu na kraj 2022. godine veća je za tri odsto, u najvećoj mjeri zbog rasta bruto kredita od 4,6 odsto.

Osim kreditnog rasta zabilježenog prošle godine, kvalitet aktive je, takođe, poboljšan, te je učešće nekvalitetnih kredita smanjeno na 3,6 odsto, sa 3,7 odsto koliko je iznosilo na kraju 2022. godine.

Ukupni depoziti iznose 7,7 milijardi KM i veći su za 145 miliona KM u odnosu na kraj 2022. godine.

Depoziti stanovništva i privrede su imali kontinuiran rast tokom 2023. godine.

Stopa regulatornog kapitala iznosila je 19,8 odsto, visoko je iznad regulatornog minimuma i približno na istom nivou u odnosu na stopu regulatornog kapitala na kraju 2022. godine.

Likvidnost na nivou bankarskog sektora je na zadovoljavajućem nivou.

Iz Agencije su naveli da, kada je riječ o Euriboru, banke u Republici Srpskoj odobravaju kredite sa nominalnom kamatnom stopom koja može biti fiksna ili promjenljiva.

Povećanje ili smanjenje kamatnih stopa za Evrozonu, koje utvruđuje Evropska centralna banka, može imati uticaja na ugovore o kreditima kod banaka u Republici Srpskoj kod kojih je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa.

Ovaj uticaj se reflektuje kroz periodična prilagođavanja promjenljivog dijela nominalne kamatne stope koji kao element, na osnovu kojih se određuje promjenljiva nominalna kamatna stopa, koristi Euribor.