latinica  ћирилица
27/05/2024 |  13:19 ⇒ 13:19 | Autor: RTRS

Pogledajte ko ima pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije, saopšteno je iz Fonda za penziono i invalidsko osigiranje Republike Srpske.
Fond PIO Republike Srpske - Foto: RTRS
Fond PIO Republike SrpskeFoto: RTRS

Kada je u pitanju pravo djeteta na porodičnu penziju, dijete ima pravo na porodičnu penziju do završetka redovnog školovanja (srednjoškolci), ali najkasnije do navršenih 26 godina života (studenti).

Redovnim školovanjem ne smatra se školovanje u školi istog ili nižeg stepena obrazovanja od škole koju je dijete završilo.

U slučaju ako nastupi nesposobnost djeteta za samostalan život i rad prije 15. godine života dijete, u takvim okolnostima, ima pravo na porodičnu penziju dok ta nesposobnost traje, navodi se u saopštenju.

Dijete kod koga nesposobnost za privređivanje nastupi poslije 15. godine života, a prije smrti osiguranika, odnosno korisnika penzije ima pravo na porodičnu penziju ako ga je osiguranik, odnosno korisnik penzije izdržavao do svoje smrti.

Dijete kod koga u toku korištenja prava na porodičnu penziju nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privređivanje zadržava pravo na penziju dok ta nesposobnost traje.

Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kada se lice zbog vrste i težine fizičkog ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičkih bolesti ne može osposobiti za obavljanje najjednostavnijih poslova, navodi s eu saopštenju.

Prema evidenciji Fonda 2012. godine bilo je 8.510 djece korisnika prava na porodičnu penziju od čega je 3.234 pohađalo srednju školu, a 5.276 je bilo u statusu studenta.

- U posljednjih deset godina uočljiv je trend smanjenja broja korisnika porodične penzije iz kategorije djeca, tako da je od 2015. godine kada je taj status imalo njih 6.745 u 2022. godini smanjen na 3.602. Sa 30.04. ove godine evidentirano je ukupno 2.798 korisnika porodične penzije iz kategorije djeca. U toku prethodne godine zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju iz kategorije udova/udovac i djeca podnijet je u 4.653 slučaja - navode iz Fonda PIO.