latinica  ћирилица
10/06/2024 |  19:46 ⇒ 20:00 | Autor: RTRS

Utvrđeni kriterijumi za izbor međunarodne advokatske kancelarije za slučaj Trgovske gore

Savjet ministara usvojio je danas informaciju o utvrđivanju kriterijuma za raspisivanje javnog poziva za izbor međunarodne advokatske kancelarije za usluge pravnog savjetovanja u vezi s prekograničnim postupkom studije uticaja na životnu sredinu povodom planiranog skladištenja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore.
Sjednica Savjeta ministara BiH (foto: Savjet ministara BiH) -
Sjednica Savjeta ministara BiH (foto: Savjet ministara BiH)

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara zaduženo je da, u saradnji sa Pravobranilaštvom BiH, počne proces raspisivanja javnog konkursa za izbor međunarodne advokatske kancelarije, u skladu sa utvrđenim kriterijima, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara će posebnom odlukom, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u budžetu ovoga ministarstva osigurati sredstva za finansiranje troškova angažovanja međunarodne advokatske kancelarije, kojom će utvrditi iznos sredstava i izvor finansiranja.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće, podnosi izvještaj Svajetu ministara o sprovedenim aktivnostima kancelarije.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnosti Fondu za međunarodni razvoj za realizaciju kreditne linije Rajfajzen banci BiH u skladu sa Sporazumom o unapređenju i zaštiti investicija između BiH i Fonda za međunarodni razvoj.

Fond za međunarodni razvoj dodjeljuje kredit Rajfajzen banci BiH u iznosu od 12.500.000 evra za podršku malim i srednjim poduzećima u BiH, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je donesen pravilnik o dopuni Pravilnika o platama, dodatima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Savjet ministara je donio i odluku o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou zajedničkih institucija u ovoj godini.

Odlukom je utvrđen plan prijema kadeta, i to u Agenciju za istrage i zaštitu /Sipa/ po 15 kadeta za činove policajac i mlađi inspektor, u Graničnu policiju BiH 150 kadeta za čin policajac, te u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH 50 kadeta za čin policajac.

Usvojen je prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju i zemalja koje nisu članice EU o učestvovanju tih zemalja u aranžmanima Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog izvanrednog događaja.

BiH će pristupanjem ovom sporazumu, između ostalog, unaprijediti sistem zaštite od jonizirajućeg zračenja i zaštititi zdravlje stanovništva i životne sredine od njegovih potencijalnih negativnih efekata, a koji se mogu pojaviti uljed vanrednih situacija s radioaktivnim i nuklearnim materijalom.

Savjet ministara će uputiti Predsjedništvu BiH prijedlog odluke o ratifikaciji Globalne konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija.

Pristupanje BiH Globalnoj konvenciji omoguće osnaživanje međuregionalne akademske mobilnosti, te promovisanje jačanja međunarodne saradnje u visokom obrazovanju.

Na današnjoj sjednici je utvrđen i prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i babica u kontekstu Srednjovropskog sporazuma o slobodnoj trgovini.

Savjet ministara utvrdio je prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore, za period od 2021. do 2027. godine.

Usvojena je informacija Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH za prva tri mjeseca 2024. godine, u kojoj je navedeno da je u prva tri mjeseca strancima u BiH odobreno je 1.950 privremenih boravaka, te da je produženo 1.555 privremenih boravaka po osnovi spajanja porodica i rada s radnom dozvolom ili bez nje.

U informaciji je navedeno da su u prva tri mjeseca evidentirana 6.544 nezakonita migranta, što je povećanje za 26 odsto u odnosu na 5.200 evidentiranih u istom rperiodu prošle godine.

Savjet ministara primio je k znanju informaciju Kancelarije predstavnika Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava o Privremenoj rezoluciji Odbora ministara Savjeta Evrope o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta "Sejdić i Finci protiv BiH".