X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 16/09/2016 | 15:38

Građani kreiraju zakone (VIDEO/FONO)

Građani BiH imaju priliku da aktivno učestvuju u izradi zakona i drugih propisa koje donose institucije Bosne i Hercegovine. Web aplikaciju elektronskih konsultacija BiH je uvela prva,među zemljama u regionu koje su na putu evrointegracija, a cilj jeste da građani budu blagovremeno informisani o donošenju odluka vlasti.

Elektronske konsultacije omogućuju građanima, poslovnoj, akademskoj zajednici i civilnom društvu da predlažu i daju komentare na zakone u izradi i druge propise Bosne i Hercegovine. Učešćem u ovim postupcima doprinose kvalitetu i provođenju zakona.https://ekonsultacije.gov.ba/ 

“Iz ugla korisnika i saradnje civilnog društva sa Ministarstvom pravde BiH mi smo zadovoljni time što smo u proteklih šest mjeseci na vrijeme dobijali sve pravne propise,zakone i podzakonske akte, u fazi nacrta i mogli smo da dajemo komentare,“ izjavila je za RTRS Snježana Ivandić Ninković, direktorka Asocijacije za demokratske inicijative.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine godinama unapređuje otvorenost rada prema javnosti.Prvi su počeli provoditi Pravila za konsultacije u izradi pravnih akata Savjeta ministara te prvi uveli ovu web platformu koja je uspostavljena uz finansijsku podršku Evropske unije.

“Najveće interesovanje građana je vladalo za Zakon o udruženjima i fondacijama BiH, izmjenama i dopunama ovog zakona.Takođe, građani mogu da daju svoj doprinis na polju rada Ministarstva pravde BiH jer se program rada Ministarstva za 2017. godinu nalazi na Web aplikaciji“, rekao je Goran Kučera, stručni saradnik za razvoj civilnog društva u Ministarstvu pravde BiH.


Za pregled sadržaja dovoljna je posjeta internet stranici, za ostavljanje komentara treba se registrovati čime se dobija uvid da li su vlasti odgovorile na postavljena pitanja.

Marina Bakić, portparolka Ministarstva pravde BiH u izjavi za RTRS kaže da se više od 500 građana do sada uključilo u proces javnih konsultacija te da je sve veće učešće predstavnika akademske zajednice.
“Svaki komentar se posebno obrađuje,a najvažnije je da se svi izvještaji o prihvaćenim sugestijama objavljuju.Svi učesnici konsultacija znaju šta je od njihovih komentara,primjedbi i sugestija uvaženo što daje dodatnu dimenziju kvalitetu“, izjavila je portparolka Ministarstva pravde BiH.

Učešće građana u kreiranju i provođenju javnih politika jedan je od značajnih elemenata evropskih integracija, a međusobna komunikacija može pomoći zakonodavcima da više pažnje obrate na načine kojima uređuju određenu oblast života građana.

“Mi smo konstantno u nastojanju i otvoreni smo u pokušaju razgovora sa entitetskim vladama da se slična aplikacija implementira na tom nivou vlasti.Što se tiče Brčko Distrikta tu imamo političku saglasnost,ali preduslov je donošenje novih pravila o konsultacijama koje će definisati obavezu Brčko Distrikta da u procesu izrade pravnih akata konsultuje javnost“, izjavio je za RTRS Goran Žeravčić, voditelj projekta „Јačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom"(CBGI).

Direkcija za evropske integracije BiH pokrenula je web platformu elektronskih konsultacija o planiranju, programiranju i provođenju Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2, koja je takođe razvijena u okviru projekta koji finansira Evropska Unije "Јačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom". 

TV reportaža

Radio reportaža