latinica  ћирилица
EU i mi
EU i mi
15:20
NA PROGRAMU
PONUTOSRIČETPETSUBNED

O EMISIЈI
EU i mi

EVROPSKA UNIЈA I MI 
emisija o evropskim integracijama

EU i mi informiše o Evropskoj Uniji i pridruživanju Bosne i Hercegovine ovoj zajednici. Govorimo o reformama i prilagođavanju domaćih politika evropskim politikama, glavnim procesima i temama u regionu i evropskim članicama te analiziramo političke  i druge odluke i događaje u Evropskoj uniji.

Kvalitet serijala potvrđen je i kroz nagrade, među kojima, nagrada za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja BiH u EU za 2020.godinu Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH u saradnji sa Društvom novinara BiH i Ambasadom Švedske u BiH povodom obilježavanja 9.maja- Dana Evrope, nagrada Evropskog pokreta BiH za "Najbolji EU TV magazin" u 2011. godini.
Urednica emisije: Tamara Ćuruvija    

tamara.curuvija@rtrs.tv

Redakcija: Informativni program

Kontakt:

28/11/2022 | 22:46
Zemlje Zapadnog Balkana, među kojima i Bosna i Hercegovina, pridružile su se Evropskom zelenom planu potpisivanjem Sofijske deklaracije 2020.godine i prihvatile niz obaveza u području zaštite životne okoline, s ciljem da Evropa kao kontinent postane karbonski neutralna do 2050.godine. Kako se odvija implementacija agende u oblasti zaštite rijeka i koje se aktivnosti planiraju provesti, uključujući i navode iz posljednjeg Izvještaja Evropske komisije o BiH u ovoj oblasti.
28/11/2022 | 13:21
Tema emisije Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske je energetsko siromaštvo. Saznaćete odgovore na pitanja šta je energetsko siromaštvo, koliko kod nas ima energetski siromašnih domaćinstava, kako se energetski sistem prilagođava tranziciji i obavezama prema Energetskoj zajednici i procesu pristupanja Evropskoj uniji, kakva će biti energetska budućnost?
27/11/2022 | 19:51
U okviru četverogodišnjeg projekta Evropske unije za poljoprivredu (EU4Agri) od 2020-2024 godine dostupno je dvadeset miliona evra za poljoprivrednike,modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, nova radna mjesta i ekonomski oporavak od Covid-19.U kojoj mjeri naši poljoprivrednici koriste mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava Evropske unije i koliko je projekata do sada realizovano?
27/11/2022 | 12:04
Da bi zemlja koja ima aspiraciju da postane članica Evropske unije mogla u većem kapacitetu koristiti sredstva EU fondova treba da uspostavi sistem kako bi samostalno upravljala dobijenim sredstvima. Pored toga, neophodno je da ima administraciju obučenu za obavljanje ovog posla.
23/11/2022 | 18:58
U pretpraznično novogodišnje vrijeme kupuje se puno više nego tokom godine tradicionalnim odlaskom u trgovine ili putem Interneta. Sve više potrošača u Bosni i Hercegovini koristi mogućnost kupovine robe ili usluga pomoću web ili mobilnih aplikacija. Koliko su potrošači kod nas zaštićeni i da li su upoznati sa svojim pravima?
14/11/2022 | 13:12
U emisiji o evropskim integracijama o temi politika proširenja Evropske unije,a u kontekstu nedavne preporuke Evropske komisije Savjetu EU da Bosni i Hercegovini dodjeli kandidatski status. Šta se mijenja u politici prijema novih država članica i kakva dinamika ovog procesa se može očekivati? Gosti emisije su Strahinja Subotić, istraživač Centra za evropske politike iz Beograda i Dušan Gajić, novinar i dugogodišnji dopisnik iz sjedišta evropskih institucija u Briselu.
12/11/2022 | 20:00
Nastavljena je izrada Programa integrisanja u Evropsku uniju započeta još 2020.godine. Sveobuhvatni dokument odnosi se na planski period od četiri godine i sastoji se od Akcionog plana usklađivanja propisa u BiH sa propisima EU i Plana za realizaciju preporuka Evropske komisije
05/11/2022 | 21:22
Predstavljanje kulturnih vrijednosti i jezičke različitosti jedno je od strateških opredijeljenja Evropske unije. Podršku razvoju saradnje u oblasti kulture, Unija ostvaruje uz pomoć evropskih programa, među kojima je program "Kreativna Evropa". Institucije kulture iz Bosne i Hercegovine učestvuju u ovom programu i svojim projektima razvijaju i promovišu kulturu, doprinose većoj mobilnosti umjetnika i međunarodnoj saradnji.
28/10/2022 | 09:31
Tema emisije na programu Radija Republike Srpske je reforma javne uprave i obuke državnih službenika koji rade na usklađivanju zakonodavstva sa evropskim pravnim nasljeđem.
22/10/2022 | 20:56
Elektronski i električni otpad sadrži supstance štetne po zdravlje ljudi i životnu okolinu. Nastaje u velikim količinama zbog brzog zastarijevanja proizvoda. Kako se kod nas upravlja e-otpadom, i u kojoj fazi je primjenjivanje evropske direktive u ovoj oblasti?
18/09/2022 | 12:12
Bosna i Hercegovina i zemlje zapadnog Balkana obavezale su se da će slijediti evropski plan dekarbonizacije i postizanje cilja klimatske neutralnosti kontinenta do 2050.godine. Bosna i Hercegovina je potpisnik Sofijske Deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i drugih međunarodnih ugovora. Među preuzetim obavezama je uvođenje sistema oporezivanja emisija ugljen-dioksida.
11/09/2022 | 11:34
Razvoj infrastrukture za digitalne tehnologije izazov je za svako društvo i ekonomiju posebno nakon pandemije Covid-19 i povećanja rada u digitalnom okruženju.Sve više domaćih kompanija, uz finansijsku podršku Evropske unije, počinje da radi na transferu poslovnih procesa da bi postali produktivniji i konkurentniji na tržištu.
20/08/2022 | 13:15
Povezivanje našeg regiona na evropsku mrežu najvažnijih transportnih koridora Evropska unija je dogovorila sa zemljama Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa 2014. godine. Јedan od rezultata je Agenda povezivanja nastala s ciljem pružanja evropske finansijske i druge podrške za izgradnju , željezničkih ,putnih i vodenih koridora. Kakva je perspektiva budućih projekata i koliko je do sada urađeno na integraciji u transportno tržište Evropske unije?
07/08/2022 | 13:27
Bosna i Hercegovina je počela primjenjivati Zakon o carinskoj politici BiH 1. avgusta ove godine kada su uvedeni savremeni sistem carinskih procedura tj. digitalna obrada carinskih deklaracija te upotreba elektronskog potpisa. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je sertifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanog digitalnog potpisa. Istraživali smo kakav uticaj će novi sistem imati na protok robe i na troškove privrednika i prevoznika?
09/07/2022 | 19:57
Industrijske hemikalije i njihov otpad u kojem se mogu pronaći tzv. POPs materije poput određenih pesticida, ambalažne plastike i drugih proizvoda toksični su po ljude i životnu okolinu. Zbog takvih svojstava i korištenja u svakodnevnom životu pravilno odlaganje ovog otpada jedan je od glavnih izazova u oblasti zaštite životne okoline.
25/06/2022 | 21:09
Poplave, požari i zemljotresi sve češće pogađaju naš region i izazov su za sisteme civilne zaštite. U takvim situacijama Evropska unija pokreće svoj Mehanizam za civilnu zaštitu. Bosna i Hercegovina bi ove jeseni trebala postati punopravni član ovog Mehanizma. Istraživali smo na koju sve vrstu podrške EU može da računa u smislu jačanja sposobnosti, efikasnog odgovora i solidarnosti sa drugim zemljama.
23/06/2022 | 09:50
Gdje je Bosna i Hercegovina na evropskom putu? Razgovarala urednica:Tamara Ćuruvija
23/06/2022 | 09:33
U emisiji donosimo informacije o evropskim fondovima za poljoprivredu i dostizanju evropskih standarda.Učestvuju prof. dr Gordana Rokvić, savjetnica ministra poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, dr Miljan Erbez, konsultant za poljoprivredu, Milorad Arsenić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača-mljekara Republike Srpske, Olivera Radić, rukovodilac Centra za upravljanje projektima i analize Privredne komore Republike Srpske. Urednica emisije:Tamara Ćuruvija
31/07/2021 | 20:07
Evropska unija podržava razvoj održivog turizma u BiH i nastavlja ulaganja u ovaj sektor. Fond od 2 miliona maraka bespovratnih sredstava dostupan je u okviru projekta "EU za oporavak biznisa" Evropske unije i Vlade Njemačke. Prijava projekata na objavljeni javni poziv traje do 20. avgusta.
24/07/2021 | 19:52
Evropska unija je predstavila nedavno paket mjera u borbi protiv klimatskih promjena. Cilj je do 2030. godine smanjiti emisiju ugljen-dioksida i drugih štetnih gasova u odnosu na 1990. godinu.Očekuje se da cijeli kontinent do 2050. godine postane karbonski neutralan.BIH i zemlje zapadnog Balkana obavezale su se da će slijediti evropski plan dekarbonizacije i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine u okviru Berlinskog procesa na samitu u Sofiji u novembru prošle godine.
17/07/2021 | 20:39
Evropska komisija usvojila je nedavno paket mjera kako bi glavne politike EU uskladila sa ciljem smanjenja emisije štetnih gasova s efektom staklene bašte.Emisija štetnih gasova trebalo bi da bude smanjena za najmanje 55 odsto do 2030. godine u odnosu na nivo iz 1990. kako bi Evropa postala klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.
03/07/2021 | 21:49
Turizam je najpogođeniji sektor tokom pandemije korona virusa. Strateškim pristupom razvoju održivog turizma, ova oblast bi ponovo mogla biti šansa za ekonomski razvoj.Kulturno nasljeđe je među potencijalima koji mogu da budu više iskorišćeni kao turistički proizvod
30/06/2021 | 21:50
Na početku ovogodišnje ljetne sezone planove turističkih putovanja uslovljavaju testiranja, vakcinacija i Covid potvrde. Neizvjesnost sa kojom su građani suočeni više od godinu dana zbog zdravstvene krize održava se i na turističke radnike, hotelijere, avio kompanije i komplikuje planove turista i onih koji žive od turizma. Kako će izgledati putovanja u Covid eri, šta se mijenja,kako će domaće vlasti odgovoriti izazovima za razvoj održivog turizma?
26/06/2021 | 22:29
Na granici Bosne i Hercegovine prvog jula 2021.godine uvode se nova pravila.Počinje elektronsko carinjenje robe ili tzv. carina bez papira. Ovaj korak naprijed omogućuje novi Zakon o carinskoj politici BiH koji stupa na snagu prvog jula 2021.godine.
19/06/2021 | 21:57
Sredstvima iz fondova i programa Evropske unije u svim dijelovima BiH finansiraju se različiti projekti od zapošljavanja, preduzetništva, infrastrukture i poljoprivrede do nauke i kulture. Sada su na raspolaganju i dodatna finansijska sredstva za oporavak privrede od posljedica pandemije Covid 19. U okviru programa EU4 Business više od 4,2 miliona evra bespovratnih sredstava dodijeljeno je za projekte koji podržavaju razvoj konkurentnosti u izvozno-orijentisanim sektorima te za projekte koji poboljšavaju inovativne kapacitete mikro, malih i srednjih preduzeća.Koliko su fondovi EU dostupni privrednim društvima i kakva su iskustva korisnika?
12/06/2021 | 19:49
Evropski parlament i Savjet Evropske unije postigli su dogovor o instrumentu pretpristupne pomoći IPA III.Na raspolaganju je ukupno 14,2 milijarde evra zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj od 2021. do 2027.godine.
05/06/2021 | 19:58
Bosna i Hercegovina je uz podršku Švedske počela izradu Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana, ESAP 2030+. Radi se o strateškom dokumentu u kojem će biti utvrđeni ciljevi politika zaštite okoline u BiH i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje.
29/05/2021 | 20:01
Evropska unija sufinansira investicije u poljoprivredu kojima će u okviru projekta EU4Agri podržati 2.600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača u Bosni i Hercegovini od 2020. do 2024.godine.Sredstva su namijenjena za preradu voća, povrća, mlijeka, mesa i ribe.Sve informacije o javnim pozivima,prijavama i rokovima za podnošenje prijava nalaze se na internet stranicama i društvenim mrežama Evropske unije i UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
22/05/2021 | 20:41
Na tržištu Evropske unije ima više stotina proizvoda koji nose oznaku zaštićenog geografskog porijekla poput pršuta iz Dalmacije , maslinovog ulja iz Grčke ili francuskog sira.Od 2006. godine i zemlje koje nisu članice Unije mogu zaštititi svoje jedinstvene proizvode.Među prvim domaćim prehrambenim proizvodima koji imaju zaštićeno porijeklo je i nevesinjski krompir. Da li je sada put ovog proizvoda izvjesniji i brži na tržište Evropske unije?
14/05/2021 | 18:36
Prošlo je više od godinu dana od pojave virusa korona. U toj borbi zdravstveni radnici su dali nesebičan doprinos, a njihov rad je olakšala i medicinska i zaštitna oprema koju je donirala Evropska unija u okviru programa pomoći BiH koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH.
08/05/2021 | 21:29
Kada se govori o informisanosti građana,posebno mladih, o evropskim integracijama i Evropskoj uniji često se mogu čuti kritike da je poznavanje ovog procesa nedovoljno. Prema istraživanjima, većina se o ovoj tematici informiše putem medija. Međutim, mali broj građana vjerovatno bi znao da objasni kako funkcionišu evropske institucije, šta je 14 prioriteta za BiH ili kako će izgledati pregovaranje po klasterima.Kako poboljšati razumijevanje procesa evropskih integracija i koliko mladi uče o ovoj tematici u školama i na fakultetima?
30/06/2018 | 15:56
Medijska pismenost u savremenom društvu postaje sastavni dio opšteg obrazovanja i kulture. BiH je na evropskom dnu kada se radi o medijskoj pismenosti i nalazi se u istoj grupi sa Srbijom, Albanijom, Crnom Gorom i Bugarskom.Iza nas su samo Makedonija i Turska, pokazuje istraživanje Instituta za otvoreno društvo iz Sofije.Prema rezultatima ove studije, u evropskom vrhu Finska, Danska, Holandija, Estonija i Švedska zemlje koje decenijama imaju medijsko obrazovanje u okviru školskog sistema.
26/06/2018 | 12:09
U okviru priprema za pristupanje Evropskoj uniji regionalno energetsko povezivanje zemalja Zapadnog Balkana pokrenuto je na samitu u Beču 2015. godine.Koji su koraci do sada preduzeti i kakav uticaj bi regionalna integracija tržišta električne energije imala na ekonomski rast i ukupnu energetsku stabilnost?
16/06/2018 | 17:31
Austrija od prvog jula preuzima šestomjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije od Bugarske.Glavni prioriteti predsjedavanja biće bezbjednost, posebno borba protiv ilegalne migracije i radikalizacije, ali i evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana.
11/06/2018 | 09:56
Hrvatska finalizira pripreme za ulazak u Šengen zonu.Nakon ispunjavanja tehničkih kriterija Vlada se nada i brzoj političkoj odluci EU o ulasku u zonu bez unutrašnjih graničnih kontrola zajedno sa Bugarskom i Rumunijom koje su već ispunile tehničke uslove.
11/06/2018 | 09:07
Digitalizacija je pokretač brzih promjena ekonomije i društva u cjelini,mijenja način komunikacije i donosi poslove za buduću generaciju. Istraživali smo kako ovu priliku koriste zemlje u regiji i da li hvataju korak s tehnološki naprednom Evropskom unijom.Srbija je na putu da postane regionalni lider u ovoj oblasti.
27/05/2018 | 14:59
Osnivanjem Transporne zajednice regiona počeo je sistemski pristup razvoju infrastrukture na Zapadnom Balkanu koji predvidja povezivanje putnim I željezničkim koridorima kao I plovnim putevima.Najavljeni su veliki infrastrukturni projekti za koje su spremni I vec postoje I evropski fondovi.
21/05/2018 | 10:17
Kako je Bugarska pozicionirana danas u Evropi kao članica Evropske Unije i trenutno predsjedavajuća Unijom? Koje je promjene ovoj zemlji omogućilo članstvo.Istraživali smo zašto je Bugarska jedna od najuspješnijih članica u korištenju novca evropskih fondova i kako ova iskustva mogu koristiti zemljama u regiji, kandidatima za pristupanje Evropskoj uniji.
14/05/2018 | 08:54
Bosna i Hercegovina prvi put učestvuje u Pisa istraživanju najvećem svjetskom obrazovnom istraživanju o procjeni znanja i vještina učenika.Testiranje se provodi od 4. aprila i traje do 25. maja.Koliko su naši obrazovni sistemi funkcionalni biće poznato kada budu objavljeni rezultati istraživanja u decembru 2019. godine.
07/05/2018 | 18:38
Komuniciranje djece i mladih preko društvenih mreža je rezultat tehnološkog napretka koji se ne može zaustaviti.Uloga virtuelne komunikacije u životu nove tzv. z generacije ili e-kids generacije i prednosti i opasnosti koje se kriju u korištenju novih tehnologija bile su među temama Balkan Tube Festa Banjaluka pod sloganom "Reci ne mržnji" održanog proteklog vikenda u Banjaluci pod pokroviteljstvom Evropske unije.
29/04/2018 | 16:14
Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenula je projekt "Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, u okviru kojeg su predstavnici Evropske unije posjetili deset od ukupno 15 opština u čitavoj BiH.Јedna od njih je Sokolac u kojoj je održana javna debata o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji.
23/04/2018 | 08:58
Zemlje regiona Zapadnog Balkana najavljuju povezivanje u oblasti digitalizacije.Za bolju saradnju i razvoj potrebno je infrastrukturno povezivanje i prilagođavanje eri digitalizacije potvrđeno je na regionalnom digitalnom samitu u Skoplju.
15/04/2018 | 10:10
Formiranje regionalnog ekonomskog prostora zapadnog Balkana najavljeno je na samitu zemalja učesnica Berlinskog procesa i Evropske unije u Trstu prošle godine. Politički lideri iz regiona tada su se dogovorili o višegodišnjem akcionom planu koji obuhvata trgovinu,investicije, mobilnost i digitalnu integraciju.Istraživali smo šta bi zajedničko tržište na Balkanu značilo za privrednike i da li je takav potez ostvariv.
09/04/2018 | 11:22
Uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske Unije više desetina malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini poboljšalo je poslovanje.Među njima je mljekara „Pađeni“ iz Bileće.Ova kompanija je zahvaljujući projektu „Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“ postala konkurentnija na domaćem i regionalnom tržištu, polovinom godine počinje izvoziti proizvode na tržište Evropske unije.
02/04/2018 | 09:03
Evropska unija ulaže u razvoj infrastrukture za računare visokih performansi. Cilj inicijative EuroHPC je obezbijediti evropskim istraživačima i preduzećima vodeće svjetske superračunare da bi razvili tehnologije koje će nam u budućnosti pomoći u svakodnevnom životu.U ovom projektu učestvuje više zemalja članica Evropske unije, među kojima je i Hrvatska.
26/03/2018 | 08:34
Evrospka unija je 2018. proglasila evropskom godinom kulturnog nasljeđa.Za obnovu i sanaciju kulturne baštine u Bosni i Hercegovini EU je obezbijedila ukupno 14 miliona evra. Ova podrška raspoređena je na obnovu tvrđave Kastel u Banjaluci, vjećnice u Sarajevu i Novom Gradu te građevina kulturne baštine u Stocu.
19/03/2018 | 08:48
Nakon predaje odgovora na Upitnik Evropskoj komisiji pred Bosnom i Hercegovinom predstoje i druge obaveze.Јedna od najvažnijih je izrada Plana usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije koji je izradila svaka zemlja koja pristupa Evropskoj uniji,osim Bosne i Hercegovine.
10/03/2018 | 07:12
Srbija je u pristupnim pregovorima sa Evropskom Unijom do sada otvorila 12 poglavlja od ukupno 35 , dva su privremeno zatvorena.Do kraja ove godine planira otvoriti još pet poglavlja.Dinamika pregovaračkog procesa će zavisiti od rezultata u reformi pravosuđa posebno u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava.
05/03/2018 | 09:01
Digitalizacija postaje dio naše svakodnevice i mijenja mnogo,od obavljanja aktivnosti poput plaćanja računa i kupovine,administrativnih obaveza,načina komunikacije i učenja do pristupa radu i poslovanju.Digitalna agenda je među vodećim inicijativama nedavno predstavljene Strategije EU za zemlje Zapadnog Balkana.Primjena novih tehnologija ima značajno mjesto i u formiranju regionalnog ekonomskog prostora kao dijela priprema za pristupanje Evropskoj uniji.
24/02/2018 | 13:56
Bosna i Hercegovina upravljanje granicom usklađuje sa propisima i standardima Evropske unije.U oblasti integrisanog upravljanja granicom ostvaren je napredak. Efikasnost granične kontrole važna je posebno u kontekstu migrantske krize jer je granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala povećanje pokušaja ilegalnih prelazaka granice.
17/02/2018 | 13:53
Preuzimanjem obaveza iz Reformske agende vlasti u BiH najavile su brži ekonomski napredak i sprovođenje mjera koje će rezultirati poboljšanjem poslovnog okruženja ali rezultati su, prema svemu sudeći, izostali. Nivo stranih investicija u jednoj zemlji direktno zavisi od ambijenta poslovne klime i lakoće poslovanja, posebno od snage institucija i vladavine prava.
09/02/2018 | 09:32
Od usvajanja najvećeg poslijeratnog plana ekonomskih reformu u Bosni i Hercegovini, Reformske agende 2015-2018 na svim nivoima vlasti prošlo je više od dvije i po godine. Istraživali smo kakav je pomak učinjen u oblasti ekonomskih reformi, i to mjera koje se odnose na poresko rasterećenje privrede.
03/02/2018 | 13:55
U procesu pridruživanja Evropskoj uniji oblast energetike je jedna od značajnih u kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje sa evropskim. Kako uskladiti ograničene izvore i sve veću potrebu za energijom? Na koji način se kod nas stimuliše energetsku efikasnost u javnom sektoru i u domaćinstvima?
26/01/2018 | 16:49
Pred Bosnom i Hercegovinom je dug put da poljoprivredni sektor približi standardima Evropske unije. Prvi važan korak u tom pravcu je učinjen. Nakon višegodišnjeg zastoja usvojen je u Savjetu ministara Plan ruralnog razvoja od 2018. do 2021. godine koji otvara pristup novcu fondova Evropske Unije za poljoprivredu.
19/01/2018 | 15:40
Studenti osam javnih univerziteta,odnosno 14 fakulteta iz Bosne i Hercegovine uz pomoć svojih akademskih mentora i eksperata pripremaju javne kampanje o percepciji mladih o socio-ekonomskim reformama. Radi se o projektu “EU za tebe” kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH koja drugu godinu angažuje studente iz cijele BiH u promociji pitanja od značaja za proces EU integracija.