X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 20/09/2016 | 12:56

Brisel: Prihvaćen zahtjev BiH za članstvo u EU

Vijeće za opšte poslove Evropske unije prihvatilo je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, te dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu Upitnika za BiH i formalno zatražilo da podnese mišljenje o članstvu BiH u EU.

Vijeće za opšte poslove Evropske unije prihvatilo je aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji   http://europa.ba/?p=44832 nakon što su ispunjeni svi uslovi evropske agende koji su bili neophodni za razmatranje aplikacije.Vijeće je  zatražilo od Evropske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji koji je predat  u februaru ove godine.

To znači da će Bosna i Hercegovina u narednom periodu dobiti set od nekoliko hiljada pitanja na koja treba dati odgovor.

U usvojenim zaključcima pozdravljen je značajan napredak u provođenju Reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te je BiH pozvana da "nastavi sa naporima na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu sa rasporedom iz akcionog plana koji su usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini, u korist njenih građana i u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom".
"Osim socioekonomskih reformi, ti napori trebaju i dalje biti usmjereni i na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da dalje izvještava o provođenju Reformske agende, uključujući i Mehanizam koordinacije. Prilikom pripreme mišljenja o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, Vijeće od Komisije traži da posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu 'Sejdić - Finci'", navedeno je u zaključcima.
Vijeće  pozdravlja sporazum o uspostavljanju Mehanizma koordinacije o pitanjima EU-a, te poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da obezbijede njegovo efikasno provođenje, kao važan korak ka poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti.