X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 04/11/2016 | 16:06

Podrška Evropske unije socijalnom dijalogu u BiH(VIDEO/FONO)

Reformskom Agendom Bosna i Hercegovina se obavezala na strukturalnu reformu u oblasti rada i socijalne politike.Socijalni dijalog ima značajnu ulogu kao proces koji omogućava učešće predstavnika zaposlenih i poslodavaca u sprovođenju ovih promjena. Istraživali smo koliko je kod nas zastupljen socijalni dijalog kao način za koordinaciju interesa vlasti,poslodavaca i zaposlenih i koji faktori utiču na dinamiku i kvalitet ovog dijaloga?

Politike i zakoni o kojima se pregovara lakše bi bili primjenjeni ako su interesi radnika i poslodavaca zastupljeni već u fazi izrade.Evropska Unija pruža podršku za poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za razvoj i jačanje socijalnog dijaloga na svim nivoima vlasti.
“Spremnost za dijalog postoji“, izjavila je za RTRS Јelena Katić, voditeljka EU projekta “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu”. Katić očekuje da bi u narednom periodu moglo doći do određenih rješenja, ali da svi treba da budu spremni na određene ustupke u pregovorima vlade i socijanih partnera.

Kultura kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga kod nas nisu dovoljno razvijeni. Propisi se nekad donose bez kompromisa svih učesnika.
“Postoje određena dijametralno suprotna viđenja nekih rješenja. Učinićemo sve da i socijalni partneri budu spremni na određene kompromise koji bi vodili ka rješenjima koja bi bila opšte prihvatljiva“, izjavio je za RTRS Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Najbolje rješenje za interese radnika i poslodavaca sindikat nalazi u kolektivnom ugovoru. Ovo bi bio cilj socijalnog dijaloga, ali ostvarivanje otežava nepovoljna situacija na tržištu rada.

“Kolektivno pregovaranje, u stvari suština je da svoj rad što bolje prodate da biste što bolje živjeli što je legitimno pravo radnika“, izjavila je za RTRS Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.Mišić je ocijenila da je socijalni dijalog težak, mukotrpan proces i često na granici incidenta,ali da svi koji u učestvuju moraju doći do onoga što će se verifikovati boljim životom radnika i da sindikat radi na tome.


Ukazujući na potrebu kulture dijaloga, organizacije poslodavaca pozivaju partnere da nastave komunikaciju u okviru socijalnog dijaloga.
“Moramo poslati sasvim jednu drugačiju poruku i institucijama i javnosti kad je u pitanju socijalni dijalog, a to je odgovoran pristup koji na neki način mora građanima da pošalje jednu pozitivniju poruku“, izjavio je za RTRS Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

„Hajde da počnemo da se dogovaramo oko onih stvari oko kojih se možemo dogovoriti“, rekao je Aćić.

Socijalni dijalog jedan je od osnova približavanja EU u kojoj se komunikacija radnika, poslodavaca I vlasti sprovodi više od tri decenije. Evropska Unija će u okviru dvogodišnjeg projekta „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu” do 2018. godine podržati vlasti u izradi strateških okvira da bi stvorili povoljniji ekonomski ambijent za rast i toliko potrebna radna mjesta. 

TV reportaža

Radio reportaža