X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 30/12/2016 | 14:44

Kome je dostupna besplatna pravna pomoć?(VIDEO/ FONO)

Besplatna pravna pomoć omogućuje jednak pristup pravdi i ugroženim kategorijama stanovništva.Ovo pravo zagarantovano je Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i postoji u svim zemljama Evropske unije i standard je koji se očekuje od zemlje koja teži ka članstvu u Evropskoj uniji.Istraživali smo kako je ova oblast uređena kod nas i koliko su građani obaviješteni o mogućnosti korištenja ovog prava.

Besplatna pravna pomoć uskoro će biti dostupna u institucijama pravosuđa Bosne i Hercegovine. Građani,posebno lošijeg imovinskog stanja, ovo pravo će moći ostvariti u novoosnovanoj Kancelariji Ministarstva pravde formiranoj prema Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći, nedavno usvojenom u Parlamentarnoj skupštini BiH.

„Kada govorimo o jednakom pristupu pravdi moram reći da se Ministarstvo pravde maksimalno zalaže za vladavinu prava i za pravnu državu“, izjavio je za RTRS Јosip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine.Govoreći o besplatnoj pravnoj pomoći, ministar Grubeša je najavio da će  ministarstvo uložiti trud da svi građani koji ispunjavaju uslove mogu da koriste besplatnu pravnu pomoć.

Ova oblast regulisana je različitim zakonima na nivou entiteta,Brčko Distrikta i u sedam od deset kantona.U Republici Srpskoj od 2009. godine besplatnu pravnu pomoć dobijaju lica s primanjima nižim od prosječne neto plate.

“Osnovno je da svim socijalno ugroženim kategorijama omogućimo da ih zastupamo na sudu do pravosnažnosti presude“, ijavila je za RTRS Snježana Marjanac, direktorka Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske.Marjanac je istakla da su svi korisnici ovog Centra  oslobođeni plaćanja takse na tužbu i na presudu.

Građani najčešće traže pravne savjete za radno pravna pitanja, porodične i bračne odnose i besplatno zastupanje pred sudovima. Dara Korda,korisnica besplatne pravne pomoći u Banjaluci rekla je za RTRS da je zadovoljna uslugom koju je dobila u ovom Centru.“Uvijek su nas obavještavali,toliko su zainteresovani da se taj naš predmet okonča.“, kaže Dara Korda.

„Mi zastupamo stranke koje nemaju sredstava da plate, a neophodna im je pravna pomoć.U konkretnom slučaju radilo se o parnici.Epilog se već nazire i mi smo zbog toga jako zadovoljni“, izjavila je za RTRS Divna Simović, stručni savjetnik u Centru za pružanje besplatne pravne pomoći u Republici Srpskoj.

Usvajanjem novog Zakona na nivou Bosne i Hercegovine  ispunjavaju se obaveze prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.Međutim, zakonom je pravna pomoć proširena.Uz ostale socijalno ugrožene kategorije stanovništva biće pružena žrtvama rata.Ova lica ,za razliku od optuženih za ratne zločine, do sada nisu imala besplatan pristup pravdi. 

TV reportaža

Radio reportaža