latinica  ћирилица
EU I MI | 20/02/2017 | 10:08

Dunavska strategija Evropske unije (VIDEO/FONO)

Rijeka Dunav jedan je od ključnih transportnih koridora za prevoz putnika i robe i povezivanje Istočne i Zapadne Evrope.Dunavska regija je jedna od četiri evropske makroregije uz Јadransko-jonsku, Alpsku i Baltičku regiiju.Evropska unija Strategijom za dunavsku regiju povezuje zemlje regiona ekonomski,energetski, transportno i u oblasti zaštite životne okoline.

Dunav je najduža rijeka u Evropskoj uniji i glavni transportni koridor sa tri hiljade km plovnog puta,a koristi se samo 10 odsto kapaciteta.U regiji živi više od 100 miliona stanovnika ili petina populacije Evropske unije.Povezuje 14 zemalja od kojih devet članica Evropske unije.
Korina Kretu, evropska komesarka za regionalnu politiku izjavila je da treba jačati kohezijsku politiku kako bi je učinili efikasnijom i fleksibilnijom te da nije vrijeme da se  održava status quo već gleda u pravcu jačanja ove politike jer se radi o jednom od centralnih elemenata evropske integracije.

"Mi u Evropi gradimo mostove da bi se povezali,a ne zidove da se razdvajamo.Koheziona politika je zajedničko ulaganje resursa za strateške investicije.“, istakla je komesarka za regionalnu politiku EU.

Evropska komisija provođenjem strategije za podunavsku regiju jača, prije svega, ekonomski potencijal ovog područja.Strategija EU dala je i doprinos proširenju i planovima politike susjedstva.Evropska komisija je izradila objedinjeni izvještaj o provodjenju makroregionalnih strategija.U Dunavskoj makroregiji glavne oblasti su: transport, energija,životna okolina,sigurnost i socijalno- ekonomski razvoj.

 "Ovo je veoma važna strategija.Smatram da bi je zemlje članice EU i one koje još nisu dio EU trebale više koristiti u pogledu ostvarivanja ciljeva koje je postavila ova evropska strategija.Uvjeren sam da je važno da se i ovim putem zemlje približavaju članstvu jer je dijelom povezana sa procesom pridruženja.Povezivanje zemalja i regija daje im tu perspektivu.",izjavio je za RTRS Јan Kovar, istraživač Instituta za međunarodne odnose Češke.
Prioriteti se odnose na obnovu i održavanje plovnih puteva,stvaranje mreža za zaštitu prirode, razvijanje zajedničkih metoda za procjenu i upravljanje rizikom prirodne katastrofe te uspostavljanje mreže za poboljšanje sigurnosti na Dunavu. 

"Snaga kohezijske politike nalazi se u načinu na koji se to radi; u milionima ljudi koji učestvuju u gotovo 300 evropskih regija.Komisija će uskoro predstaviti prijedlog za sljedeći budžetski ciklus.", naglasila je Korina Kretu, evropska komesarka za regionalnu politiku.

Bosna i Hercegovina učestvuje u radu Dunavske i Јadransko jonske makroregije.Na posljednjem godišnjem forumu donesena je zajednička izjava kojom su predstavnici zemalja učesnica potvrdili političku opredjeljenost da usklade sa strategijom dostupne instrumente, posebno evropskih strukturnih i investicionih fondova, Evropskog instrumenta za susjedstvo i instrumenta pretpristupne pomoći.Prioriteti i doprinosi Bosne i Hercegovine Strategiji Evropske unije za region Dunava su projekti za održivi razvoj sliva rijeke Save. 

TV reportaža

Radio reportaža