X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 29/12/2017 | 15:30

Porodica pravo svakog djeteta (VIDEO/FONO)

"Svako dijete treba porodicu" moto je javne kampanje UNICEF-a s ciljem poboljšanja statusa djece bez roditeljskog staranja.Kampanja je dio dvogodišnjeg projekta koji finansira Evropska unija pod nazivom "Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica".

U REPUBLICI SRPSKOЈ 156 HRANITELJSKIH PORODICA

Porodica ima primarnu ulogu u odgoju i razvoju djeteta.Međutim,odrastanje uz biološke roditelje iz različitih razloga i okolnosti uskraćeno je za 444 djeteta u Republici Srpskoj.Više od polovine ove djece je i dalje smješteno u domovima. 
Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Geeta Narayan u izjavi za RTRS objašnjava da je  transformacija dječjih domova radi bolje zaštite djece glavni cilj programa UNICEF-a u Bosni i Hercegovini  koji finasira Evropska Unija, a implementira se zajedno sa vlastima na različitim nivoima."To, prije svega, znači reforme zakona i politika kako bi se pažnja više usmjerila na prevenciju razdvajanja porodica i osnaživanje alternativnih mjera za djecu.Јedna od njih je jačanje hraniteljstva jer je porodica najbolje mjesto za odrastanje djece.”, precizirala je Narayan.
DЈECI DO TREĆE GODINE TREBA PORODIČNO OKRUŽENJE

Teži se smanjenju oslanjanja na zbrinjavanje djece u domovima jer ne doprinosi dobrobiti djece kao ni potpunom razvoju djeteta.Posebno se to odnosi na djecu s teškoćama u razvoju i djecu mlađu od tri godine kojoj hraniteljska porodica pruža odrastanje u porodičnom okruženju.

Govoreći o dugogodišnjem iskustvu hranitelja i motivima Biljana Svorcan iz Bijeljine u izjavi za RTRS kaže da je hraniteljstvo veliki izazov i velika sreća."Kada shvatite koliko dobro djelo učinite to je ogromna satisfakcija i humanost, ispunjenost tom humanošću koju činite jer svako dijete je bespomoćno,a ova djeca su posebno bespomoćna bez tuđe njege.", rekla je Biljana Svorcan koja je toplinu doma pružila za tri djevojčice u proteklih desetak godina.

PLANIRANO SMANJENJE BROЈA DЈECE U DOMOVIMA

Iako bi boravak u hraniteljskoj porodici trebao biti privremen do rješavanja krize u biološkoj porodici djeteta, te krize se često ne mogu riješiti i djeca kod hranitelja ostaju do osamostaljenja. Polazeći od toga da institucija ne može nadomjestiti porodično okruženje,UNICEF se zalaže za pretvaranje domova u centre u zajednici.
"Uloga Doma u ovom projektu jeste da svoje aktuelne usluge prilagodi tim procesima deinstitucionalizacije tj. da se okrene lokalnoj zajednici i svojim resursima stavi na raspolaganje svim procesima koji će unaprijediti porodicu i prevenirati razdvajanje djece od biološke porodice.",objašnjava LJiljana Uletilović, psiholog Doma za djecu i omladine bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjaluci i dodaje da  plan predviđa smanjenje broja djece smještene u domu.

PREVENIRATI NEPOTREBNO RAZDVAЈANJE DЈECE OD PORODICA

U okviru projekta UNICEF-a,uz predstavnike institucija, obučavaju se i potencijalni hranitelji. Posebno će se raditi sa porodicama koje bi mogle prihvatiti djecu sa smetnjama u razvoju. 

" Ovo je  kampanja koju podržava cijelo društvo da podignemo svijet o hraniteljstvu,šta je to hranitelj, na koji način treba da ostvare svoju ulogu ukoliko se odluče za hraniteljstvo s jedne strane, a sa druge strane, institucije da nađu pravu mjeru u interesu djeteta." izjavila je za RTRS Јelena Vujić, portparolka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Preventivno će se raditi sa porodicama izloženim riziku od izdvajanja djece.Djeca koja žive u domovima uglavnom nisu siročad.Smješteni su tamo jer su im roditelji isključeni iz društva, nisu u mogućnosti da omoguće liječenje djeci sa invaliditetom i iz niza drugih razloga.U Evropi se stalno smanjuje broj djece smještene u ustanovama što je prvenstveno rezultat razvoja alternativnih oblika zbrinjavanja. 

TV reportaža

Radio reportaža