X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 09/02/2018 | 09:32

Reformama olakšati poslovanje privrede (VIDEO/FONO)

Od usvajanja najvećeg poslijeratnog plana ekonomskih reformu u Bosni i Hercegovini, Reformske agende 2015-2018 na svim nivoima vlasti prošlo je više od dvije i po godine. Istraživali smo kakav je pomak učinjen u oblasti ekonomskih reformi, i to mjera koje se odnose na poresko rasterećenje privrede.

OLAKŠATI POSLOVANJE PRIVATNOG SEKTORA
Oporezivanje rada otežava poslovanje.Poslodavci i radnici plaćaju poreze i doprinose,ali plaćaju i takse i razne takozvane parafiskalne namete.U privatnom sektoru ne znaju čemu služi većina tih odbijanja od zarade ni da li se novac troši namjenski.

"Ako ne dođe do određenog smanjenja ili ukidanja parafiskalnih nameta samo objavljivanje tog Registra za privredu neće značiti ništa," izjavio je za RTRS Predrag Duduković, ekonomski stručnjak iz Banjaluke.Ovo bi bila polazna osnova da se nastavi u pravcu razgovora i pregovora poslodavaca i institucija,kaže Duduković.

UKUPNO 365 RAZLIČITIH NAMETA NA PRIVREDU
Republika Srpska je izradila registar fiskalnih i parafiskalnih nameta što je bila obaveza iz Reformske agende dogovorene sa Evropskom unijom.Pregled sadrži 365 različitih dažbina.

REGISTAR PARAFISKALNIH NAMETA OPERATIVAN 2019. GODINE

Objavljivanje i primjena ovog registra zavisi od dinamike izmjene zakona predviđenih u ovoj godini.Izrada i usvajanje podzakonskih akata za Zakon o poreskom sistemu planirana je u martu 2018. godine,saopštilo je Ministarstvo finansija Republike Srpske.Potom će se pristupiti analizi opterećenosti privrede i stanovništva poreskim i neporeskim davanjima iz Registra.Na osnovu analize,Vlada RS će izraditi plan ukidanja ili smanjenja pojedinih davanja u junu 2018. godine.Usvajanje zakonskih i podzakonskih izmjena planirano je do decembra 2018. godine kako bi primjena počela od 2019. godine.

“Ono što sada očekujemo jeste da se svaki namet pojedinačno analizira,njegova svrsishodnost, način na koji se iznos novca prikuplja na osnovu tog nameta iz privrede, kako se on troši i da na kraju dođemo u situaciju da vidimo koji se nameti mogu ukinuti, koji smanjiti ,a sve u cilju rasterećenja poslovanja privrede Republike Srpske.” ,izjavio je za RTRS Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

PORESKOM REFORMOM DO EKONOMSKOG RASTA
U Republici Srpskoj je svega osam aktivnih preduzeća na 1.000 stanovnika.Do ekonomskog rasta,povećanja broja radnika i njihovih plata vodilo bi  najavljeno smanjenje oporezivanja rada predviđeno između ostalog Memorandumom Vlade i poslodavaca o zajedničkim politikama od 2018.-202o.godine.
"Dogovorili smo se da u periodu od 20018. do 2020. godine oporezivanje rada svedemo na nivo koji je bio 2008. godine", izjavio je  Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Oporezivanje plata je danas 62 odsto, a 2008. godine je bilo 52 procenta.Sistemski pristup pitanju fiskalnih i parafiskalnih nameta kao dijelu ukupnog poreskog rasterećenja korak je ka ispunjenju ciljeva iz Reformske agende.Poslodavci očekuju efekte predloženih poboljšanja zakonskih rješenja da bi se otvorila mogućnost za razvoj poslovnog ambijenta,investiranje,širenje proizvodnje i nova zapošljavanja.

TV reportaža

Radio reportaža