latinica  ћирилица
EU I MI | 17/02/2018 | 13:53

Stvoriti klimu za investiranje (VIDEO/FONO)

Preuzimanjem obaveza iz Reformske agende vlasti u BiH najavile su brži ekonomski napredak i sprovođenje mjera koje će rezultirati poboljšanjem poslovnog okruženja ali rezultati su, prema svemu sudeći, izostali. Nivo stranih investicija u jednoj zemlji direktno zavisi od ambijenta poslovne klime i lakoće poslovanja, posebno od snage institucija i vladavine prava.

Vijeće stranih investitora u analizi ukazuje na niz faktora koje treba promijeniti. Politička nestabilnost ima najveći uticaj na poslovanje.Složena birokratija je na drugom mjestu,slijede nedostaci u izvršenju sudskih presuda,funkcionisanje poreske uprave,zakon o radu i porezi.
"Činjenica je da posljednjih desetak godina pada nivo direktnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu", izjavio je za RTRS Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH.U Vijeću stranih investitora ukazuju da pada interes ulagača jer ambijent poslovanja nije privlačan.
KORUPCIЈA PREPREKA ZA ULAGANjA

Ostali faktori su korupcija,naplata potraživanja,neadekvatna infrastruktura.
Većina članica Vijeća stranih investitora smatra da je poslovna klima nepredvidljiva, dok ju je manje od jedne trećine ocijenilo predvidljivom.
"Mi želimo predvidljiv poslovni ambijent,predvidljiv poreski okvir i da svako novo rješenje koje će se pokrenuti ili predložiti u zakonu bude povoljnije od prethodnog,od ovog postojećeg", rekao je Muidža.

REFORMAMA DO POZITIVNE POSLOVNE KLIME

Bosna i Hercegovina mora provesti strukturne reforme u oblasti vladavine prava,
pravne sigurnosti, jačanja pravosudnog sistema što je obaveza iz Reformske agende kao i nedavno predstavljene Strategije Evropske Unije za integraciju zemalja Zapadnog Balkana.
"Moja poruka je jasna,treba nastaviti sa provođenjem reformi, treba dovršiti ono što je preostalo da se uradi u Reformskoj agendi.Činjenica da je ovo izborna godina nije nikakav izgovor da se reforme ne provode.", izjavio je Lars Gunar Vigemark,šef Delegacije Evropske unije u BiH.
NAMETI I BIROKRATIЈA ODBIЈAЈU STRANI KAPITAL

I poslovna zajednica ukazuje da bi ekonomija trebala biti u primarnom fokusu političara,ali i da se stvorena klima teško mijenja,a uklanjanje administrativnih barijera putem izmjena zakona traje dugo.
"Što se tiče poreskog sistema mislim da imamo poreski sistem koji bi mogao biti privlačan,međutim sve ovo ostalo dovodi nas u situaciju da imamo veoma mali broj stranih investicija", izjavio je za RTRS Saša Trivić,predsjednik Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Trivić je istakao da je Unija udruženja poslodavaca sa Vladom Republike Srpske dogovorila za ovu godinu da se radi Strategija razvoja privrede za nekoliko najvažnijih sektora.
SMANjITI POREZE NA RAD

Uslovi poslovanja mogli bi biti unaprijeđeni ako bi bila smanjena opterećenja ekonomije, prije svega poreska i neporeska davanja.Od vlasti se očekuje sistematičan pristup otklanjanju prepreka koje smetaju potencijalnim ulagačima.
"Ono što očekujemo i na čemu insistiramo jeste smanjenje poreza i doprinosa što znači svih onih opterećenja na platu kako bi se u značajnoj mjeri olakšalo poslovanje privrede", izjavio je za RTRS Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.
Blagojević je naglasio da se počelo sa rješavanjem dugogodišnjeg problema ,to je problem porodiljnog odsustva i da će u naredne tri godine biti do kraja riješen.
Procjenjuje se da će direktne strane investicije u BiH u 2017. godini biti oko 800 miliona KM.
Poređenja radi, u Srbiju je u 2016. godini investirano više od 4 milijarde KM.
TV reportaža
Radio reportaža