X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
EU I MI | 05/03/2018 | 09:01

Digitalizacija u ekonomiji (VIDEO/FONO)

Digitalizacija postaje dio naše svakodnevice i mijenja mnogo,od obavljanja aktivnosti poput plaćanja računa i kupovine,administrativnih obaveza,načina komunikacije i učenja do pristupa radu i poslovanju.Digitalna agenda je među vodećim inicijativama nedavno predstavljene Strategije EU za zemlje Zapadnog Balkana.Primjena novih tehnologija ima značajno mjesto i u formiranju regionalnog ekonomskog prostora kao dijela priprema za pristupanje Evropskoj uniji.

ODLUKA O ЈEFTINIЈEM ROAMINGU ZA ZAPADNI BALKAN U MAЈU
Razvoj digitalne infrastrukture,usklađivanje politika i propisa i smanjenje i ukidanje cijena roaminga u cijeloj regiji podstaklo bi ekonomsku aktivnost regiona i omogućilo veće investiranje na tržištu od 20 miliona stanovnika.Ovo je dio plana koji treba da omogući nesmetan protok robe,usluga,kapitala i radnika.
"Višegodišnji Akcioni plan za regionalno ekonomsko područje Savjeta za regionalnu saradnju koji su podržali lideri regiona na samitu u Trstu prošlog jula obuhvata i digitalnu integraciju i prepoznaje njen značaj za ekonomski rast,izjavila je za RTRS Maja Handjiska Trendafilova", viši stručnjak za regionalno povezivanje Savjeta za regionalnu saradnju.Aktivnosti su usmjerene prema unaprijeđenju širokopojasne povezanosti,sigurnosti Interneta, razvoja digitalnih vještina i tehnologija.Savjet za regionalnu saradnju podržava ekonomije u ovoj oblasti kao i sadašnji regionalni dogovor o smanjenju rominga koji primjenjuju četiri ekonomije. "Imamo veoma istaknutu ulogu u organizaciji predstojećeg regionalnog digitalnog samita koji je jedna od aktivnosti predviđenih višegodišnjim Akcionim planom regionalnog ekonomskog područja.",izjavila je Handjiska Trendafilova.
DIGITALNA EKONOMIЈA TRANSFORMISE POSLOVANJE
Stručnjaci ukazuju na potrebu većeg korištenja informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju i preduzetništvu jer postaju suština savremenog poslovnog procesa kojem se treba prilagoditi i planirati infrastrukturu za budućnost.
"Potrebno je da razvijemo berzu ruda, berzu drveta i pitam se zbog čega to do sada nismo uradili", izjavio je za RTRS Slobodan Dragičević, rukovodilac Centra za informaciono-komunikacione tehnologije Privredne komore Republike Srpske.Dragičević smatra da bi i opterećenja koja ima privreda time bila smanjena.
Ukupan proces treba da prati zakonodavstvo radi regulacije pitanja poput digitalne privatnosti i sigurnosti kao i razvoja digitalizacije u javnoj upravi i uvođenja novih e-usluga koje će omogućiti da ona bude servis kako građanima tako i privredi.
"Nadam se da ćemo od prvog janaura 2019.godine moći da izdajemo prve kvalifikovane digitalne sertifikate kako za fizička tako i za pravna lica i ovo bi bio bazični koncept koji će pomoći razvoju sistema elektronske uprave kao i sistema digitalne ekonomije", izjavio je za RTRS Srđan Rajčević, direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske.
RAZVIЈATI OBRAZOVANJE ZA IT TEHNOLOGIЈE
Uz unaprijeđenje e -usluga,poput elektronske registracije preduzeća, e- poreskih prijava i drugih važnih za privrednike i investitore,potrebno je usklađivati obrazovni sistem sa brzinom promjena u IT sektoru.
"Raduje me da je Ekonomski fakutet u Banjaluci prepoznao taj trend i potrebu realnog tržišta rada i da razvija studijski program koji je posvećen poslovnoj informatici", izjavio je za RTRS LJubiša Mićić, viši asistent na poslovnoj informatici Ekonomskog fakulteta Banjaluka.
Mićić je naglasio da će novi studijski program generisati i nove profile tzv. poslovnih informatičara i u okviru tih profila niz novih zanimanja.
DIGITALIZACIЈA STVARA NOVA ZANIMANJA I RADNA MЈESTA
Nove digitalne vještine i znanja pretpostavka su za buduće "digitalne" poslove.Prema procjeni Evropske unije do 2030. godine oko 65 odsto trenutne dječje populacije neće se baviti sadašnjim zanimanjima već će zarađivati na poslovima u vezi sa digitalizacijom koji će tek biti definisani.
TV reportaža
Radio reportaža