latinica  ћирилица
EU I MI | 05/06/2021 | 19:58

ESAP 2030+ BiH: Izrada Strategija zaštite životne okoline (VIDEO/AUDIO)

Bosna i Hercegovina je uz podršku Švedske počela izradu Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana, ESAP 2030+. Radi se o strateškom dokumentu u kojem će biti utvrđeni ciljevi politika zaštite okoline u BiH i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje.

Strategija bi trebala poboljšati politike, pomoći usklađivanje propisa sa pravnim nasljeđem Evropske unije i povećati svijest javnosti o važnosti zaštite životne okoline. Finansijsku podršku pruža Ambasada Kraljevine Švedske u BiH.Priprema je povjerena Institutu za životnu okolinu iz Štokholma.

Proces se može podijeliti na tri dijela,kaže za RTRS Bernardas Padegimas, projektni menadžer u Institutu za životnu okolinu iz Štokholma. Najprije se  radi procjena gdje se sada nalazimo,koji su ključni izazovi u izradi razvojne strategije, šta treba unaprijediti, koje aktivnosti provesti, precizirao je Padegimas i dodao da se treći dio odnosi na usvajanje dokumenata i da je to na vladama.

U radnim grupama učestvuje više od 700 stručnjaka.Cilj je da se do jeseni napravi nacrt strategije.
Četiri akciona plana, po jedan za svaki nivo vlasti, obuhvatiće više područja: kvalitet vazduha, voda, potrošnja energije, klimatske promjene, otpad, biodiverzitet, sigurnost hemikalija i buka. Najprije će biti sagledani kapaciteti kako bi se utvrdilo šta se može uraditi u procesu prilagođavanja.

Svjetlana Radusin, koordinatorka za Republiku Srpsku i pomoćnica ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izjavila je da je uspostavljanje na terenu jedan dugi proces.Proces je da se ljudi i privreda i svako od nas prilagodi tim normama koje će nam omogućiti lakši, zdraviji i ljepši život i zaštititi životnu sredinu.Tako da i kroz ove dokumente sigurno se neće za ovih 10 godina moći reći da je sve završeno, ocijenila je Radusin.

Uz institucije, u jačanju sistema za upravljanje zaštitom životne sredine, učestvuju i organizacije civilnog društva.Okupljen u mrežu "Eko BiH", nevladin sektor aktivno prati izradu ekološke studije konsultativno, dajući prijedloge i komentare.Ranije, ovu mogućnost nisu imali naglasila je Emina Veljović, izvršna direktorica Aarhus centra u BiH.Veljović kaže da su stupili u kontakt sa ambasadom Švedske i Štokholmskim institutom koji pomažu pri izradi ove Strategije i predložili način saradnje.Već dugi niz mjeseci su dio radne grupe i zajedno sa kolegama daju određene komentare.

Predviđeno je da će BiH ESAP 2030+ biti pripremljen i dostavljen vladama u BiH na usvajanje do kraja 2021. godine.Sadržaj ovog dokumenta direktno će uticati na kvalitet života sadašnjih i budućih generacija, a posebno u djelatnostima koje zavise od prirodnih resursa poput poljoprivrede, šumarstva, turizma i drugih.

TV reportaža

Radio reportaža