latinica  ћирилица
EU I MI | 12/06/2021 | 19:49

IPA III - EU izdvaja 14,2 milijarde evra za Zapadni Balkan i Tursku (VIDEO/AUDIO)

Evropski parlament i Savjet Evropske unije postigli su dogovor o instrumentu pretpristupne pomoći IPA III.Na raspolaganju je ukupno 14,2 milijarde evra zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj od 2021. do 2027.godine.


Sredstvima IPA III mogu se sufinansirati projekti iz oblasti transporta, energije, životne okoline, podrške razvoju privatnog sektora i poljoprivrede, reforme pravosuđa i borbe protiv korucije.Da bi ih realizovala svaka zemlja korisnica mora imati efikasan sistem. BiH ima tzv. privremenu strukturu tj. konsultativni forum u kojem učestvuju sve nadležne institucije za izradu određenog projektnog prijedloga.
Martina Trogrlić, portparolka Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine izjavila je da je potrebno je se institucije u BiH dogovore o strukturi unutar BiH koja će biti zadužena za efikasno korištenje pretpristupne pomoći, što uključuje različite funkcije koje podrazumijevaju i Odjel za pripreme projektnih prijedloga.
-Riječ je o operativnoj strukturi kako je definisala Evropska komisija,a pritom je potrebno uvažiti ulogu koju ima DIPAK (Tijelo za koordinaciju pretpristupne pomoći).
U odnosu na prethodni instrument pretpristupne pomoći, IPA III ima nekoliko karakteristika. Svim korisnicima je na raspolaganju isti iznos novca tj. nema unaprijed određenih novčanih sredstva raspoređenih po državama.To bi moglo povećati njihovu konkurenciju, a kod nas ukazati na značaj postizanja političkog kompromisa o sistemu za korištenje bespovratnih sredstava EU.

- Osnovna aktivnost koja se sada provodi je uspostavljanje modela za realizaciju IPA III, izjavio je Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Ministar Klokić je naglasio da Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS aktivno učestvuje u izradi ovog modela jer je to jedan od osnovnih uslova za primjenu i realizaciju IPA III.
- Republika Srpska insistira na tome da koordinirajući nivo u okviru ovog modela bude koordinirajuća radna grupa, rekao je ministar Klokić.
Evropska komisija se pri ocijeni projektnih prijedloga vodi sa dva kriterija- relevantnost i kriterij zrelosti projektnog prijedloga. Relevantnost je povezana sa postojanjem strateških dokumenata.
- Kao i do sada sektorske strategije ostaju ključne za pripremu BiH za strateški okvir IPA III i prijedloge za finansiranje iz fondova,izjavio je Ferdinand Kenig, šef Odjela za komunikacije Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Cijelodržavne strategije još uvijek nedostaju u brojnim oblastima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, upravljanje javnim finansijama i razvoj privatnog sektora.
-Postojeće strategije u ostalim oblastima uskoro ističu ili su nedavno istekle.Vladavina prava je primjer gdje su potrebne revizije strategija,zaključio je Kenig.
Bosna i Hercegovina jedina u regionu proces ne vodi samostalno.Iz prethodnog IPA II instrumenta ostvarila je 530 miliona evra dok je, na primjer, Srbija realizovala više od milijardu i po evra.
TV reportaža
Radio reportaža