latinica  ћирилица
EU I MI | 31/07/2021 | 20:07

Ulaganja EU u razvoj održivog turizma u BiH (VIDEO/AUDIO)

Evropska unija podržava razvoj održivog turizma u BiH i nastavlja ulaganja u ovaj sektor. Fond od 2 miliona maraka bespovratnih sredstava dostupan je u okviru projekta "EU za oporavak biznisa" Evropske unije i Vlade Njemačke. Prijava projekata na objavljeni javni poziv traje do 20. avgusta.

Program EU4Business vrijedan je 15 miliona evra. U toku je provođenje 82 projekta. Do sada je dodijeljeno ukupno 9 miliona i 700 hiljada evra bespovratnih sredstava od kojih više od milion i 600 hiljada evra za razvoj turizma. Novim pozivom preduzećima i turističkim operaterima dostupno je dodatnih milion evra bespovratnih sredstava za mjere oporavka turizma.

- Zajedno sa Vladom Njemačke, Evropska unija će investirati putem ovog javnog poziva milion evra u ruralne destinacije koje nude sigurno okruženje za turiste u vrijeme kovida i imaju potencijal da postanu uzori za razvoj zelenog turizma u Bosni i Hercegovini, izjavio je Nikolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u BiH.
"Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive" projekat je od 240 hiljada evra koji se već realizuje u Mrkonjić Gradu, Šipovu i Ribniku u kojima razvijaju novu eko-turističku i destinaciju turizma na otvorenom duž rute Via Dinarica. Cilj je povećati konkurentnost lokalnog turizma i kreirati i promovisati nove turističke pakete.

- Ulaže se jako puno u dodatnu infrastrukturu u selu Pecka.Tu su novi mostovi prema izvorima Sane,most na Korani, radi se Pecka Experience park, igralište za djecu,bajk park,pamp track, bolder za penjanje, amfiteatar, nadstrešnice, novi smjerovi na penjalištima i slično.Ove godine se baš značajno ulaže u selo Pecka, pojašnjava Boro Marić, voditelj Centra za posjetioce Pecka.

Uz balans između potrebe za ekonomskim rastom i očuvanjem prirodnih resursa razvojni cilj je postići održivost ovog područja pružanjem mogućnosti za zapošljavanje kao i povezivanje turističkog sadržaja i doživljaja u prirodi.

- To je izuzetno značajan projekat ne samo za opštinu Mrkonjić Grad ,već za sve opštine koje se naslanjaju na našu opštinu i za sve putnike namjernike koji svoje utočište nalaze u tako divnim predjelima.U narednom periodu se planira ovo područje proglasiti zaštićenim kako bi ga sačuvali od daljeg propadanja,najavio je Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić Grad.


Iako je učešće turizma u BDP-u u BiH oko 10 odsto nedostaje strateški okvir kako bi potencijali poput prirode, rijeka, planina,bogate kulturno-istorijske baštine mogli privući više turista. Mnogo toga se još mora uraditi, a posebno na izradi Strategije turizma na nivou cijele zemlje, koja će omogućiti korištenje sredstava Evropske unije za ovaj sektor, naglašeno je i na nedavnoj konferenciji o turizmu u organizaciji Delegacije EU na kojoj su se entitetski ministri turizma obavezali da će uspostaviti strateški okvir do kraja ove godine.

TV reportaža

Radio reportaža