latinica  ћирилица
EU I MI | 23/11/2022 | 18:58

Prava potrošača (VIDEO/AUDIO)

U pretpraznično novogodišnje vrijeme kupuje se puno više nego tokom godine tradicionalnim odlaskom u trgovine ili putem Interneta. Sve više potrošača u Bosni i Hercegovini koristi mogućnost kupovine robe ili usluga pomoću web ili mobilnih aplikacija. Koliko su potrošači kod nas zaštićeni i da li su upoznati sa svojim pravima?

TV reportaža

Video YouTube

Radio reportaža


Standardi zaštite prava potrošača kod nas se ne mogu uporediti sa evropskim jer potrošači nisu dovoljno zaštićeni ni edukovani potvrđuje i anketa provedena u Banjaluci.


Imam problem, kupio sa televizor roditeljima i to ne baš jeftin, dao sam 2.000 KM.Za tri dana se pokvario, a ja sam izgubio račun“, kaže banjalučanin svjestan da ne može zamijeniti kupljeni proizvod bez računa iako na platnoj kartici ima potvrdu da je platio račun.


„Zakoni koje imamo ovdje slični su zakonima u Evropskoj uniji, ali je problem što se kod nas zakoni manje poštuju“, mišljenja je drugi sagovornik naše ankete. Ima i onih građana koji nisu upoznati sa pravima potrošača.


Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini dnevno primi 5 do 6 žalbi građana ili više od hiljadu godišnje od kojih 70% riješi.

"Јedna trećina žalbi koja dolazi u instituciju zadnjih godina odnose se na telekomunikacijski sektor, uglavnom na isporuku interneta u domaćinstvima, mobilne telefonije i slično.", izjavio je Saša Marić, Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.

"Druga trećina žalbi se odnosi na usluge od opšteg ekonomskog interesa,kao što su isporuka vode,toplotne energije,električne energije, odvoz smeća i slično.Treći segment žalbi su žalbe koje se odnose na kvarljivu robu, robu sa felerima,sa greškama,odjeću i obuua,prehrambene proizvode",objašnjava Marić.


Osnovni prehrambeni proizvodi su sve skuplji,a prosječna plata odavno nije dovoljna za troškove potrošačke korpe. Zato udruženja kontinuirano edukuju potrošače posebno zbog promjena na tržištu u postpandemijsko vrijeme i nastalim geopolitičkim okolnostima.


Predsjednica Udruženja građana „ToPeeR“ iz Doboja Snežana Šešlija kaže da trenutno najviše rade na edukaciji potrošača o e-trgovini ili online trgovini.
„Dva su razloga- prvi zato što naš zakon nije kvalitetno regulisao ovu oblast jer sadrži odredbe o kupovini na daljinu,ali to nije isto“, kaže Šešlija.
Udruženje predlaže određene zakonske forme i to zajedno sa potrošačima i time, kako kaže, edukuju potrošače o njihovim pravima.


Radi bolje zaštite i jednakog ostvarivanja prava u čitavoj Bosni i Hercegovini potrebno je unaprijediti Zakon o zaštiti potrošača BiH iz 2006.godine i uskladiti sa pravnim nasljeđem Evropske unije,prenijeti devet Direktiva EU koje bi dodatno doprinijele zaštiti i ostvarivanju prava potrošača.