latinica  ћирилица
EU I MI | 27/11/2022 | 12:04

Upravljanje EU fondovima (VIDEO/AUDIO)

Da bi zemlja koja ima aspiraciju da postane članica Evropske unije mogla u većem kapacitetu koristiti sredstva EU fondova treba da uspostavi sistem kako bi samostalno upravljala dobijenim sredstvima. Pored toga, neophodno je da ima administraciju obučenu za obavljanje ovog posla.

TV reportaža

Radio reportaža

Bosna i Hercegovina još nema uspostavljen sistem finansijskog upravljanja, kontrole i revizije fondova EU, uz izuzetak prekogranične saradnje. Nedostaje i zakonodavni okvir za formiranje sistema upravljanja fondovima.

Osim IPA koordinatora ostale strukture za indirektno upravljanje EU fondovima nisu uspostavljene, izjavila je Mirela Ćosić, šefica Odjela za podršku Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

"Tokom perioda IPA I (Instrument pretpristupne pomoći) bile su pokrenute određene aktivnosti, ali one nisu provedene do kraja i Bosna i Hercegovina se nalazi u direktnom sistemu upravljanja  pomoći što znači da je Delegacija Evropske unije u BiH nadležna za sve procedure  koje se odnose na implementaciju, monitoring, praćenje i izvještavanje i to utiče na obim i vrstu pomoći koju je moguće implementirati u BiH", objašnjava Mirela Ćosić.

I u posljednjem Godišnjem Izvještaju Evropske komisije objavljenom u oktobru navodi se da BIH još ne posjeduje tu vrstu spremnosti. Delegacija Evropske unije sada obavlja posao upravljanja EU fondovima.

 

"Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nedostaje zakonodavni okvir, nedostaje institucionalni i administrativni kapacitet da se definitivno krene ka indirektnom upravljanju. Zato mi pozivamo naše partnere u institucijama BiH da preduzmu korake ka modelu indirektnog upravljanja. Ovo bi imalo ogromne koristi za Bosnu i Hercegovinu u smislu administrativnih kapaciteta kao i za njene građane.",izjavio je Ferdinand Koenig, portparol Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

 

Dobijanje akreditacije za indirektno upravljanje EU fondovima predviđa, pored ostalog, nezavisno revizorsko tijelo koje bi kontrolisalo tok novca iz evropskih fondova i kontinuirano obučavanje službenika o evropskim standardima i procedurama za realizaciju projekata.

"Radi se o pripremi i provođenju poziva za projekte, odabiru projekata, ugovaranju projekata, praćenju i izvještavanju", precizirala je Ćosić.

Bosna i Hercegovina  koristi novac iz pretpristupnih fondova Evropske unije i na godišnjem nivou dobija višemilionska bespovratna sredstva kojima se sufinansirana gradnja puteva i druge infrastrukture i time jača ekonomski i ukupan društveni razvoj. Dobijanjem kandidatskog statusa stekla bi pravo da otvori i druge fondove.