latinica  ћирилица
EU I MI | 13/08/2023 | 19:29

Upravljanje rizikom od poplava (VIDEO/AUDIO)

Klimatske promjene i vremenski ekstremi su sve češći u našem području. Svjedoci smo promjena količine i rasporeda padavina u toku godine, kraćih pojava intenzivnih padavina, kao i dužih sušnih perioda. Da li Bosna i Hercegovina, devet godina nakon velikih poplava 2014.godine, ima sistem upravljanja rizikom od poplava i koliko se ulaže u unaprjeđenje i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim u ovom sektoru.

Nacrti planova upravljanja rizikom od poplava izrađeni su uz podršku Evropske unije za šestogodišnji period od 2024. do 2029. godine. U skladu su sa Direktivom o vodama čime se ova oblast usaglašava sa standardima Evropske unije.


"U praksi taj plan znači da smo na teritoriji Republike Srpske u potpunosti utvrdili područja koja je potrebno braniti,složili smo prioritete kojim redom je potrebno nadograđivati ili graditi nove objekte te utvrdili i da lokalne zajednice same imaju uvid sa aspekta njihovog urbanističkog planiranja gdje se može i gdje ne može graditi“, izjavio je Milan Gavrić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske.


Pripremljeno je pet pojedinačnih i jedan krovni plan upravljanja rizikom od poplava.Tri pojedinačna se odnose na sliv rijeke Save od kojih su dva entitetska ,a treći je za Brčko Distrikt.U Republici Srpskoj plan nije završen što bi nadležne institucije trebale finalizirati u narednom periodu.
Učešće u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije, čiji je Bosna i Hercegovina član od 2022.godine veoma je unaprijedilo spremnost,obučenost i opremljenost jedinica za akcije spašavanja i zaštite.

"Mi to pokazujemo i u odgovoru bez obzira da li se radi o odgovoru na teritoriji Republike Srpske ili van RS.Evropski mehanizam je nešto iznad sredstava, iznad finansija , to je nešto što mora bukvalno da postane standard ne samo u Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske nego mora postati standard i u svim jedinicama jedinicima lokalne samouprave", izjavio je Milan Novitović, direktor Civilne zaštite Republike Srpske.

Lokalne uprave bi trebale izdvajati 2 odsto budžetskih sredstva za civilnu zaštitu, kaže Novitović.
"U fokusu našeg rada je obuka ,obuka u jedinicama lokalne samouprave", naglasio je Novitović.
U funkciji sistema civilne odbrane posebnu ulogu ima i hidrometeorološka služba.


"Hidrometeorološki zavod ima primarnu ulogu u izdavanju upozorenja usljed vremenskih nepogoda jer smo prva institucija koja predviđa pojavu ovakvih nepogoda i putem vanrednih biltena upozoravamo javnost", kaže Iris Čizmić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sistem predviđanja i ranog upozoravanja na slivu rijeke Save je funkcionalan od polovine 2016.godine kada je pokrenut uz podršku Svjetske banke,a finansiran je sredstvima regionalnog Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.


TV reportaža

Radio reportaža