X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
18/07/2019 |  14:03 ⇒ 19:48 | Izvor: SRNA

Dodatno olakšanje registracije privrednih društava i preduzetnika

Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedloge izmjena i dopuna tri zakona koji se odnose na uspostavljanje mogućnosti registracije privrednih društava i preduzetnika elektronskim putem i usvojila Informaciju o realizaciji projekta registracije poslovnih subjekata u Srpskoj elektronskim putem.
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću je saopšteno da je riječ o prijedlozima zakona o izmjena, a i dopunama Zakona o privrednim društvima, Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti i Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošnje ovih zakona sadržani su u potrebi nastavka reforme registracije privrednih subjekata koja se odnosi na uspostavljanje mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem.

- Realizacijom ovog dijela reforme, lica koja namjeravaju da posluju u Srpskoj biće u prilici da elektronskim putem, uz minimalne novčane troškove i za kratko vrijeme na jednostavan i lak način registruju poslovanje u formi privrednog društva i preduzetnika - navedeno je u saopštenju.

Razlike između Nacrta i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima ogledaju se u tome da je preciznije definisana odredba koja se odnosi na činjenicu da neće postojati potreba za ovjeru potpisa osnivača od strane notara kod jednočlanog društva sa ograničenom odgovornosti, ali samo za one koji uplaćuju propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala.

Osnovni razlog za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti je propisivanje uslova i načina sprovođenja postupka elektronske registracije preduzetnika.

- Pored uspostavljanja operativne mogućnosti za predaju zahtjeva za registraciju preduzetnika elektronskim putem, ovim zakonom mijenja se i koncept u vezi sa dostavljanjem dokumenata, kojima se potvrđuju uslovi za registraciju osnivanja privredne forme preduzetnika - saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Prema važećem rješenju stranke dostavljaju dokumente o identitetu, stanju poreskih obaveza i zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti, a novi koncept podrazumijeva da stranke prilikom predaje zahtjeva za registraciju, bez obzira da li se radi o pisanom ili elektronskom zahtjevu, nemaju obavezu da dostavljaju navedene dokumente.

Svi podaci, koje su registracioni organi za poslovanje u formi preduzetnika ranije provjeravali iz navedenih dokumenata, ubuduće će se provjeravati uvidom u elektronske evidencije o ovim podacima, koje se vode kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave Srpske.

- Uvođenjem novog koncepta provjere uslova za poslovanje u formi preduzetnika, stranke se potpuno oslobađaju obaveze na dostavljanje dokumenata, kojima potvrđuju uslove za registraciju poslovanja u formi preduzetnika. Na taj način, smanjuju se troškovi i vrijeme za podnošenje zahtjeva za registraciju preduzetnika, što doprinosi jednostavnosti i ekonomičnosti postupka registracije preduzetnika - navedeno je u saopštenju.

Zahvaljujući novom konceptu provjere uslova za poslovanje u formi preduzetnika Republika Srpska će biti jedina među zemljama u okruženju u kojoj stranke u postupku registracije preduzetnika, u pravilu, neće dostavljati dokaze o ispunjenosti uslova za registraciju, niti davati izjave o podacima važnim za ovaj postupak.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Srpskoj razlike u odnosu na usvojeni Nacrt zakona odnose se na detaljniji postupak elektronske registracije u vezi sa potvrdom prijema e-prijave i dostavljanjem dokumenata uz e-prijavu.

Takođe, razlike su i u vezi sa podacima koje registarski sud provjerava putem registra nadležnih organa, dostavljanjem rješenja o upisu poslovnog subjekta na osnovu e-prijave, ulaganjem žalbe na rješenje i plaćanjem sudske takse u postupku rezervacije poslovnog imena čija će visina biti uređena Zakonom o sudskim taksama.

- Ovim prijedlogom zakona utvrđeno je da će registracija elektornskim putem biti moguća samo za domaća pravna i fizička lica jer za strana fizička i pravna lica kvalifikovani elektronski sertifikat se neće moći izdavati, što će biti omogućeno u sljedećoj fazi reforme registracije poslovnih subjekata u Srpskoj - navedeno je u saopštenju.

Vlada je prihvatila Informaciju o realizaciji projekta registracije poslovnih subjekata u Srpskoj elektronskim putem.

- Pored važećeg sistema registracije poslovnih subjekata putem jednošalterskog sistema, podnošenjem prijava i pratećih dokumenata u fizičkom obliku, postojaće mogućnost prijave o registrovanju poslovnog subjekta, privrednih društava i preduzetnika elektronskim putem - saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Osnovni preduslov je da podnosilac zahtjeva za registrovanje poslovnog subjekta mora da ima kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane jednog od pružalaca usluga sertifikacije.

- Nakon pribavljanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata, potrebno je pribaviti odgovarajuće dokumente u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata, Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti i eventualno drugim propisama, specifičnim za pojedine oblasti - navedeno je u saopštenju.

Svi dokumenti moraju biti elektronski potpisani, pri čemu dokumente treba potpisati podnosilac zahtjeva, a mogu se zahtijevati i dokumenti potpisani od strane odgovarajućih institucija.

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o organizovanju penzijskog plana Vlade Srpske za sve zaposlene čije se plate finansiraju iz republičkog budžeta.

Penzijski plan Vlade biće organizovan za zaposlene čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srpske.

- Član penzijskog plana može biti lice zaposleno na neodređeno vrijeme u ministarstvima i drugim korisnicima budžetskih sredstava čija se plata finansira iz budžeta Republike Srpske. Ugovor o organizovanju penzijskog plana, Vlada će ponuditi na zaključenje predstavnicima pomenute kategorije zaposlenih - saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada će zajedno sa ministarstvima i drugim korisnicima budžetskih sredstava u kojima se plata zaposlenih finansira iz budžeta Srpske iz sopstvenih sredstava na individualni račun svakog člana penzijskog plana uplaćivati mjesečno 20 KM za svakog zaposlenog u svrhu uplate penzijskog doprinosa, kao i pripadajuće troškove na osnovu poreza i doprinosa, počevši od plate za januar 2020. godine.

- Svakom članu penzijskog plana biće omogućeno, na osnovu potpisane izjave kojom dozvoljava organizatoru finansiranja iz budžeta Republike Srpske da od njegove plate uplaćuje dio penzijskog doprinosa, da mu organizator na njegov račun uplaćuje iznos koji će samostalno odrediti na teret njegove bruto plate - navedeno je u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program za zaštitu potrošača u Srpskoj za 2019/2020. godinu, a za njenu realizaciju zaduženi su Ministarstvo trgovine i turizma i ostali subjekti odgovorni za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj.

Programom za zaštitu potrošača utvrđeni su ciljevi zaštite potrošača, način i dinamika ostvarivanja tih ciljeva, subjekti ovlašćeni za realizaciju programa, finansijska sredstva i drugi elementi značajni za ostvarivanje zaštite potrošača.

- Unapređenje zaštite potrošača je važan segment razvoja tržišta i dio je reformi i procesa kojima je izložena Srpska kao što su liberalizacija trgovine, regionalizacija tržišta, razvoj usluga i drugo. Imajući u vidu i opredijeljenost Republike Srpske i BiH za pristup Evropskoj uniji, ističe se značaj kontinuiranog jačanja i sprovođenja politike zaštite potrošača, što se može postići kroz jačanje kapaciteta organa republičke uprave sa jedne strane, te jačanje udruženja za zaštitu potrošača sa druge strane - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo trgovine i turizma će, kao jedan od nosilaca zaštite potrošača provoditi aktivnosti koje se tiču usklađivanja sa zakonodavstvom EU, raditi na jačanju institucionalne saradnje sa udruženjima za zaštitu potrošača i ostvarivati saradnju sa medijima u svrhu jačanja svijesti o značaju zaštite potrošača.

Osim toga, sarađivaće sa kontrolnim organima, raditi na edukaciji službenika i članova udruženja za zaštitu potrošača, te kao koordinator sarađivati sa svim nosiocima zaštite prava potrošača sa ciljem realizacije planiranih aktivnosti prezentovanih u ovom Programu.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju, koji je donesen radi usaglašavanja određenih odredbi sa odlukom Ustavnog suda Srpske.

Članom 30 stav 1. Zakona o nasljeđivanju propisano je da su nužni nasljednici djeca umrlog, njegovi usvojenici iz člana 21 Zakona i njegov supružnik, dok je osporenim stavom 2. propisano da su ostali potomci umrlog, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi roditelji i njegova braća i sestre, nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.

U konkretnom slučaju, prema ocjeni Suda, svi usvojenici, odnosno usvojenici iz potpunog i nepotpunog usvojenja, obuhvaćeni su u članu 30 stav 1. Zakona o nasljeđivanju.