X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
08/10/2019 |  09:25 ⇒ 20:12 | Izvor: RTRS

NSRS o stanju u bankarskom sistemu

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu.

20.00 - Uzimajući u obzir poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija može se konstatovati da je bankarski sistem Republike Srpske u 2018. godini zadržao stabilnost, adekvatnu kapitalizovanost, zadovoljavajuću likvidnost i profitabilnost, te bio uređen, zdrav i siguran stub republičke ekonomije - rekao je Rade Rastoka iz Agencije za bankarstvo Srpske.

19.05 - Predsjedavajući Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske Rade Rastoka rekao je danas u Banjaluci da su članovi Komiteta u prošloj godini uticali na očuvanje stabilnosti, rast i razvoj finansijskog sektora u Srpskoj.

Rastoka je, govoreći o izvještaju Komiteta za prošlu godinu, istakao da je značajna pažnja posvećena razmatranju predloženih rješenja za usaglašavanje i unapređenje propisa kojima se uređuje finansijski sektor.

- Doprinos smo dali donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, a razmatrane su informacije o zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i primjeni odredaba Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima u vezi sa garantovanim minimalnim prinosom dobrovoljnog penzijskog fonda - rekao je Rastoka u Narodnoj skupštini obrazlažući izvještaj.

Prema njegovim riječima, predmet razmatranja su bile i inicijative za izmjenu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju i za izmjenu Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske.

- Osim rasprava u vezi sa donošenjem novih izmjena i dopuna važeće regulative, velika pažnja bila je posvećena praćenju rezultata primjene nedavno usvojene nove regulative vezane za primjenu "Bazel tri" standarda i evropskih direktiva koje je zahtijevao Zakon o bankama Republike Srpske i obavezna primjena MSFI devet. U izvještajnom periodu ostvaren je pozitivan finansijski rezultat na nivou bankarskog i mikrokreditnog sektora - kaže Rastoka.

On je napomenuo da je pozitivan rezultat i rast obračunate premije ostvaren u oblasti osiguranja, pri čemu je u obračunatoj premiji dominantno učešće imala obračunata premija osiguranja od autoodgovornosti.

On je naglasio da će u narednom periodu jačanje finansijskog sektora i njegove otpornosti na poremećaje biti ključna aktivnost Komiteta, sa posebnom pažnjom usmjerenom na sprovođenje strožih pravila poslovanja banaka radi obezbjeđenja stabilnog i sigurnog finansijskog sistema i zaštite deponenata, kao i veće tržišne discipline poslovanja banaka.

17.55 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srpske 2017-2021. godine pod nazivom "Znanje za razvoj" za period od 1. oktobra 2017. godine do 30. juna ove godine.

Pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Siniša Marčić je u završnoj riječi o ovom izvještaju naveo da su s ciljem povezivanja nauke i privrede pokrenute aktivnosti među kojima je program "Sinergija", za šta je izdvojeno 250.000 KM.

- Nadam se da ćemo u tom smjeru pokazati potencijal saradnje naučnoistraživačke zajednice i privrede s ciljem dobrobiti cijelog društva - rekao je Marčić.

On je istakao da je cilj da naučnici pomognu privredi i omoguće joj određena rješenja od praktične i mjerljive koristi.

- To se odnosi na povećanje produktivnosti, inovativnosti, profitabilnosti i slično - rekao je Marčić.

On je naglasio da je cilj i podsticanje produktivnosti u međunarodnim naučnim časopisima.

- Hoćemo da podstaknemo internacionalizaciju naše naučnoistraživačke zajednice koja nije na adekvatnom nivou - naveo je Marčić.

On je najavio da će resorno ministarstvo krajem godine pripremiti nacrt zakona o Fondu za nauku i inovativnost koji će formulisati politiku ulaganja u istraživanje i razvoj. "To ćemo raditi po uzoru na zemlje u okruženju", istakao je Marčić.

Poslanici vlasti i opozicije su tokom ranije rasprave o ovoj tački dnevnog reda naveli da treba povećati izdvajanja za nauku, objavljivati više radova u međunarodnim referentnim časopisima i da se naučna zajednica što više poveže sa privredom.

Strategijom je definisana vizija nauke u Srpskoj koja je u 2021. godini zasnovana na institucionalnom okviru koji podstiče izvrsnost, nacionalnu i međunarodnu vidljivost u nauci, te inovativnost na naučnoistraživačkim rezultatima koji znatno doprinose ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede i razvoju društva u cjelini.

17.15 - Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon redovne pauze razmatranjem izvještaja o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srpske 2017-2021. godine pod naslovom "Znanje za razvoj" za period od 1. oktobra 2017. gpdine do 30. juna ove godine. Pred poslanicima su i izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu, te izvještaji o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske, kao i poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za prošlu godinu.

15.00 - U NSRS redovna pauza do 17 časova.

14.55 - Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. pod nazivom "Znanje za razvoj" za period od 1. oktobra 2017. do 30. juna 2019. godine realizovana je u značajnoj mjeri, navodi se u izvještaju koji razmatra Narodna skupština.
Pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Siniša Marčić je, obrazlažući izvještaj, rekao da je Strategijom definisana vizija nauke u Srpskoj koja je u 2021. godini zasnovana na institucionalnom okviru koji podstiče izvrsnost, nacionalnu i međunarodnu vidljivost u nauci.

- Kao i inovativnost na planu naučnoistraživačkih rezultata koji značajno doprinose ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede i razvoju društva u cjelini. U tom smislu, strateška misija jeste stvaranje optimalnih uslova za razvoj nauke i tehnologije kroz podsticanje izvrsnosti u naučnoistraživačkoj zajednici koja će biti prepoznata na nacionalnom i međunarodnom nivou i značajnije doprinositi konkurentnosti privrede i stvaranju novih radnih mjesta - rekao je Marčić.

U izvještaju se navodi da je strategijom definisano šest strateških ciljeva - podsticanje naučnoistraživačkog kvaliteta i izvrsnosti, internacionalizacija nauke i inovativnosti, saradnja naučnoistraživačke i inovatorske zajednice sa privredom, stvaranje uslova za povećanje izdvajanja za nauku i inovativnost, razvijanje ljudskih resursa u nauci i inovativnosti, podsticanje pametne specijalizacije.

U tom dokumentu se navodi da je potreban napredak slabe, interno orijentisane naučnoistraživačke i inovatorske kulture i aktivnije uključivanje naučnoistraživačkih organizacija u komercijalno iskorišćavanje rezultata istraživanja, uz stvaranje klime koja će stimulisati preduzeća da povećaju potražnju za inovativnim rješenjima.

Potrebno je, navodi se u izvještaju, povećati ukupni broj istraživača koji će da učestvuju u domaćim i međunarodnim projektima, te istaknuto da naučnoistraživačka zajednica Republike treba biti više afirmisana u domaćim i međunarodnim okvirima.

14.45 - Cilj Nacrta strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019-2022. godine jeste dalji razvoj e-uprave, ali i potreba da budu nastavljene aktivnosti na pravno-normativnom, tehnološkom i kadrovskom osavremenjavanju sistema ove uprave u Srpskoj, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta koji je razmotrila Narodna skupština Srpske.

"Razlozi za donošenje ove strategije proističu iz prepoznatih potreba korisnika usluga javne uprave - privrednog sektora i građana Srpske, ali i zahtjeva pojedinih organa javne uprave koji su imali priliku da spoznaju benefite digitalizacije poslovanja i usluga", navodi se u obrazloženju.

Ubrzanom razvoju e-uprave Srpske može doprinijeti i strateška opredijeljenost Republike Srpske ka evropskim integracijama.

Strategija se sastoji od uvoda i tri poglavlja - Strateški okvir i vizija razvoja e-uprave, Analiza stanja sektora informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srpskoj i Strateški ciljevi razvoja e-uprave Srpske.

14.30 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Strategiju za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine koja se donosi zbog potrebe da se u Srpskoj strateški i na brojnim poljima poboljša kvalitet života ovih lica.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je u završnoj riječi o ovoj strategiji da je važno i da treba planirati unapređenje položaja starijih lica.

- Mislim da to treba raditi čak i ako to u ovom trenutku nije dostižno jer možda će biti. Naravno da postoje izazovi u sprovođenju ove strategije, ali nama su ovakvi planski i operativni dokumenti potrebni da bi Vlada jasno pokazala kojim smjerom ide - poručio je Šeranić.

On je rekao da je iz sredstava međunarodnih donatora finansirana izrada ove strategije.

Šeranić je naveo da će na sljedećoj sjednici Narodne skupštine biti razmatrane izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju koje definišu da će lica koja imaju više od 65 godina biti obavezno osigurana.

On je rekao da će pri realizovanju strategije biti vođeno računa o pružanju zdravstvene zaštite i njene dostupnosti starijim licima.

U dokumentu prijedloga strategije navodi se da su ciljevi smanjenje siromaštva, unapređivanje socijalne zaštite za starija lica, unapređivanje pristupa javnim uslugama za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i unapređivanje volonterskih aktivnosti za starija lica u lokalnim zajednicama.

14.20 - Poslanik PDP-a Dragan Galić rekao je da je Strategija za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj dobro urađena, ali da je problematično što do danas nije poznato kako je potrošen novac odobravan za realizaciju nekih ranije usvojenih strategija, te kakvi su bili njihovi efekti.

- Ovaj dokument, koji se odnosi na unapređivanje položaja, dobro je urađen, ali šta će biti na kraju i kako će se strategija realizovati - upitao je Galić tokom poslaničke rasprave o Strategiji za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine.

Poslanik SNSD-a Gordana Tešanović rekla je da se na planu zdravstva i buduća legislativa morati baviti organizacijom i jačanjem kapaciteta patronažnih službi, kao i zdravstvenih ustanova koje će pružati usluge palijativne njege starijim licima.

12.55 - Osnovni razlog za donošenje strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine jeste potreba da se u Srpskoj strateški i u brojnim oblastima poboljša kvalitet života ovih lica, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

On je naveo da su ciljevi strategije smanjenje siromaštva, unapređivanje socijalne zaštite za starija lica i pristupa javnim uslugama za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, unapređivanje volonterskih aktivnosti za starija lica u lokalnim zajednicama, kao i povećanje svijesti populacije o potrebama starijih lica.

Šeranić je dodao da su ciljevi i unapređivanje zdravlja starijih lica i pristupa programima cjeloživotnog učenja, sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima za starija lica, te prevencija nasilja nad starijim licima, zaštita i spasavanje starijih u vanrednim situacijama.

U obrazloženju strategije navodi se da je na tom planu potrebno jačanje porodičnih vrijednosti i moralnih normi, razvijanje međugeneracijske solidarnosti, te pružanje mogućnosti za zdravo i aktivno starenje.

U dokumentu se dodaje da je profesionalni i moralni zadatak svih javnih institucija i pojedinaca u oblasti socijalne zaštite da pruže adekvatnu pomoć i zaštitu starijim licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, bez obzira na okolnosti koje su ih dovele u to stanje.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da ova kategorija stanovnika i dalje traži povećavanje standarda i penzija, kao i mjere i programsko rješavanje njihovog teškog položaja.

Uz poruku da Narodna skupština treba da raspravlja o situaciji u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, Rakulj je rekao da je Srpska i ranije imala strateške dokumente poput ovog, ali da je često izostajala valorizacija i analiza njihove realizacije.

 

12.05 - Poslanici u okviru trećeg dijela šeste redovne sjednice Narodne skupštine razmatraju i Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine.

12.02 - Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da je cilj Strategije razvoja preduzetništva žena Srpske za period 2019-2023. godina povećano učešće preduzetnica u ukupnom broju malih i srednjih preduzeća i u bruto domaćem proizvodu, te rast broja zaposlenih preduzetnica za 10 odsto.

Petričević je u Narodnoj skupštini obazlažući navedeni dokument istakao da su Strategijom definisani strateški ciljevi, programi i aktivnosti razvoja preduzetništva žena koji su zasnovani na analizi stanja, dosadašnjim aktivnostima razvoja ovog sektora, zahtjevima EU i potrebama malih i srednjih preduzeća i preduzetnica.

- U skladu sa vizijom i strateškim ciljevima razvoja preduzetništva žena za period 2019-2023. godina, očekivani efekti sprovođenja Strategije su povećano učešće preduzetnica u ukupnom broju malih i srednjih preduzeća i u bruto domaćem proizvodu, povećano učešća u ukupnom izvozu, povećan broj novih preduzetnica, povećan broj preduzetnica u proizvodnim djelatnostima, povećan broj zaposlenih u subjektima koje vode žene, uspostavljeno mentorstvo za žene- rekao je Petričević.

On je napomenuo da se potreba za donošenjem Strategije razvoja preduzetništva žena Srpske ukazala zbog činjenice da žene zauzimaju značajno mjesto u privredi, ali da još postoje određene prepreke ili predrasude kada je riječ o ženama koje su vlasnice privrednih subjekata ili žene koje upravljaju privrednim subjektom.

Poslanici će razmatrati i Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019-2022. godina.

-----------------------------------------------------------------------------------

Poslanici su razmotrili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Resorna ministarka, Srebrenka Golić, navela je da se odredbe ovog zakona ne primjenjuju na radioaktivni otpad, gasove koji se emituju u atmosferu, otpadne vode.