latinica  ћирилица
15/10/2019 |  11:20 | Autor: SRNA

Cilj uvođenje lične invalidnine za najugroženija lica

Cilj usvajanja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti jeste da licima sa invaliditetom koja se nalaze u najtežem socio-ekonomskom položaju bude obezbijeđeno pravo na ličnu invalidninu kao novčana pomoć, koja bi zajedno sa drugim pravima iz socijalne i dječje zaštite bio poboljšan njihov status, rečeno je Srni u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite (foto: Ilustracija) - Foto: RTRS
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite (foto: Ilustracija)Foto: RTRS

Riječ je o licima koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite, drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava ili hraniteljsku porodicu.

Važećim Zakonom o socijalnoj zaštiti kao vidovi pomoći propisana su novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć i savjetovanje.

- Navedenim pravima obezbjeđuje se pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe usljed različitih okolnosti kao što su nesposobnost za rad, nedovoljna primanja za izdržavanje, starost, invaliditet, neadekvatne porodične prilike i slično. Međutim, uprkos realizaciji navedenih prava, određene kategorije lica sa invaliditetom, a posebno oni sa najtežim oblikom invaliditeta, ne mogu da zadovolje egzistencijalne potrebe - naveli su u resornom ministarstvu.

U ovo ministarstvu su podsjetili da je Strategijom unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj od 2017. do 2026. godine kao jedan od ciljeva u oblasti socijalne zaštite predviđeno obezbjeđivanje minimalne socijalne sigurnosti tih lica po jednakim kriterijumima bez obzira na uzroke nastanka invalidnosti.

- Јedna od aktivnosti za postizanje navedenog cilja je upravo unapređenje prava lica sa invaliditetom kroz uvođenje invalidnine i korak u prevenciji smještaja lica sa invaliditetom u ustanove, te podršku njihovim porodicama - istakli su u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu u 2018. godini bilo je regulisano odlukom Vlade Republike Srpske, a sa istom praksom je nastavljeno i u ovoj godini.

S obzirom na to da je utvrđivanje ovog prava materija koja se uređuje zakonom, pristupilo se izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

U predloženim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti navedeno je da će iznos lične invalidnine biti od devet do 15 odsto prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, te da će zavisiti od utvrđene visine tjelesnog oštećenja.

Osnovni uslovi za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu propisani su s ciljem da navedeno pravo ostvare lica koja se nalaze u najtežem socio-ekonomskom položaju.

Riječ je o licima koja su zavisna od pomoći i njege druge osobe prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i kojima je oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 70 do 100 odsto.

Za sprovođenje odredaba Zakona o socijalnoj zaštiti, kojima je regulisano ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, potrebno je godišnje oko 8,3 miliona KM.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti nalazi se u materijalima za redovno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, zakazano za 22. oktobar.