X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Moja Јahorina
05/12/2019 |  10:01 ⇒ 22:57 | Izvor: RTRS

NSRS o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava

U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava.

22.40 - Poslanik SNSD-a Nataša Radulović rekla je da bi ljude za koje se utvrdi da su nelegalno stekli diplome trebalo rigorozno kazniti.

Radulovićeva je rekla da se u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske konsultovala sa pravnicima koji su naveli da je nemoguće da organ zadužen za vođenje Registra provjerava vjerodostojnost podataka o diplomama zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Srpske.

- To bi onda bilo suprotno Zakonu o visokom obrazovanju. Dakle, provjeru diploma može da vrši samo nadležna inspekcija - rekla je Radulovićeva. 

22.00 - Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica izjavio je da opozicija pokušava nametnuti u javnosti lažnu tezu da je vlast u Srpskoj protiv borbe i provjere lažnih diploma.

Poslanik PDP-a Gordana Vidović rekla je da je problem u vezi sa lažnim diplomama ogroman i u Srpskoj i u BiH.

20.55 - Јedan od razloga za donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske jeste, prije svega, otklanjanje sumnji u vjerodostojnost podataka o diplomama zaposlenih, posebno najviših funkcionera, navodi se u obrazloženju ovog akta.

20.15 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o sportu kojim se kvalitetnije uređuju pojedini segmenti sportskog sistema, a posebno razvoja široke baze školskog i univerzitetskog sporta.

Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović rekla je u zvaršnoj riječi da će do izrade prijedloga zakona o sportu imati koordinisan plan izmjene zakonskih propisa koji uređuju oporezivanje dohotka, ali i drugih oblasti koje utiču na jednostavnije i značajnije finansiranje sporta.

19.50 - Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić smatra da Nacrt zakona o sportu po svom obimu i sadržaju i oblastima koje uređuje spada u grupu važnijih akata koji se donose u ovoj godini.

- Možemo reći da smo sportska nacija jer ostvarujemo rezultate koji nisu proporcionalni broju stanovnika i novcu koji ulažemo u sport - rekao je Žunić.

On je istakao da je Zakon o sportu iz 2002. godine davno prevaziđen, te da je jedan od osnovnih zadataka resornog ministarstva bio donošenje novog zakonskog rješenja.

Poslanik SDS-a Tomica Stojanović smatra da će predloženi zakon o sportu biti bolji od postojećeg i da će koliko-toliko poboljšati situaciju u toj oblasti.

18.50 - Šef Kluba poslanika DNS-a u NSRS Darko Banjac rekao je da je donošenje Nacrta zakona o sportu važno jer definiše sportsku oblast u Srpskoj.
Banjac je tokom skupštinske rasprave naveo da ovaj nacrt zakona reguliše radni odnos profesionalnog sportiste, ugovor o angažmanu profesionalnog sportiste, zdravstveno osiguranje sportista amatera, licenciranje sportskih stručnjaka.

Poslanik Socijalističke partije Goran Selak predložio je da sportskim organizacijama u Republici Srpskoj budu otpisane sve poreske obaveze.

Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović rekao je da se ne slaže sa tim da sportskim organizacijama budu otpisivane poreske obaveze i da smatra da je potrebno iz sporta u Republici Srpskoj istisnuti politiku.

Poslanik SDS-a Davor Šešić predložio je da sportski klubovi ne plaćaju industrijsku cijenu struje, te napomenuo da sportski treneri moraju proći odgovarajuću edukaciju.

18.10 - Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Denis Šulić smatra da će usvajanje novog zakona o sportu unaprijediti razvoj ove oblasti u Srpskoj, kao što je slučaj u Evropi i svijetu.
Šulić je istakao da su dobra rješenja u ovom aktu obavezan zdravstveni pregled sportista, rad sa najmlađim, formiranje sportskih privrednih društava.

Poslanik SDS-a Milan Tubin smatra da Vlada Republike Srpske treba da radi na tome da se jedan dio poreza odvaja za sport u Srpskoj.

Aleksandar Fulurija, NDP, smatra da je donošenje novog zakona o sportu značajno za uređenje ove oblasti u Republici Srpskoj.

17.15 - Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci nastavljena je nakon redovne pauze poslaničkom raspravom o Nacrtu zakona o sportu Srpske.

15.00 - U toku je redovna pauza do 17.00 časova.

14.55 - Ministarka za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Sonja Davidović rekla je da se Nacrtom zakona o sportu na kvalitetniji način uređuju pojedini segmenti sportskog sistema, a posebno razvoj široke baze školskog i univerzitetskog sporta. Obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Davidovićeva je istakla da se ovim aktom uređuje sistem organizacije sporta i drugih pitanja od značaja za sport u Srpskoj.Davidovićeva je rekla da je osnovni razlog za donošenje ovog zakona potreba za unapređenjem razvoja sporta i sportskog sistema Republike Srpske.

Ovim nacrtom zakona u odnosu na važeći Zakon jasnije se uređuju prava i obaveze sportista u okviru sportskih klubova, te uspostavlja jasan i precizan odnos između sportista i klubova za određenu sportsku granu kako bi se otklonile poteškoće u primjeni zakona - istakla je Davidovićeva.

14.50 - NSRS razmotrila je Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Srpskoj kojim se uređuje pravo na tu pomoć i utvrđuju korisnici pomoći, kao i oblici i subjekti nadležni za pružanje besplatne pravne pomoći.

Ovim aktom uređuje se i postupak pružanja i uslovi i način ostvarivanja prava na tu pomoć, promijenjene okolnosti koje nastupe u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i s tim u vezi neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć, troškovi zastupanja, kao i nadzor nad primjenom zakona i kontrola u ostvarivanju tog prava.

Ministar pravde Srpske Anton Kasipović je u završnoj riječi o ovom aktu rekao da određena pitanja u vezi sa advokatima, koje je tokom rasprave o ovom zakonu iznio potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković, zaslužuju pažnju. Kasipović je rekao da želi afirmisati saradnju Advokatske komore i resornog ministarstva.

Ministar pravde Srpske je rekao da građani mogu imati samo koristi od saradnje Centra za pružanje besplatne pravne pomoći sa službama u lokalnim zajednicama, kao i da će se zalagati za dodatne edukacije zaposlenih u tom centru, u cilju da oni na najbolji način rade svoj posao. 

14.20 - Potpredsjednik NSRS Milan Petković rekao je da je Advokatska komora Srpske, kao legitimni predstavnik advokata, dostavila resornom ministarstvu primjedbe na Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Srpskoj, koje se odnose na nadležnost u ovoj oblasti.

Petković je tokom poslaničke rasprave o Nacrtu zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj rekao da je Komori i advokatima sporno da je za besplatnu pravnu pomoć nadležan isključivo Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, kako to predviđa ovaj nacrt zakona.

Poslanik SDS-a Ivanka Marković rekla je da je ohrabrujuće što su Nacrtom zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj obuhvaćene i žrtve nasilja u porodici.

Poslanik SNSD-a Ranka Perić Romić rekla je da bi svaka opština ili grad trebalo da imaju transparentnu listu advokata koji će pružati besplatnu pravnu pomoć ljudima kojima je ona potrebna.

13.15 - Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da se Nacrtom zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć mora obezbijediti ta pomoć svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.

Obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini, Kasipović je rekao da ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima, bez obzira na imovinsko stanje, predstavlja temeljno načelo i zagarantovano pravo najvišim aktima i međunarodnim konvencijama.

Nacrtom zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj uređuje se pravo na tu pomoć i utvrđuju korisnici te pomoći, kao i oblici i subjekti nadležni za pružanje besplatne pravne pomoći, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

Ovim aktom uređuje se i postupak pružanja i uslovi i način ostvarivanja prava na tu pomoć, promijenjene okolnosti koje nastupe u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i s tim u vezi neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć, troškovi zastupanja, kao i nadzor nad primjenom zakona i kontrola u ostvarivanju tog prava.

12.25 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je nacrte zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, čiji je cilj podizanje kvaliteta u tom sistemu u Srpskoj.

Ministar za naučnoistraživački razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević istakao je u završnoj riječi da u poslaničkoj raspravi nije bilo suštinskih zamjerki na Nacrt zakona o visokom obrazovanju, što predstavlja svojevrsno priznanje resornom ministarstvu da je dobro radilo svoj posao.

Rajčević smatra da je sa negativnim pojavama u visokom obrazovanju moguće izaći na kraj samo podizanjem kvaliteta u ovoj oblasti.

Poslanik SDS-a Davor Šešić smatra da će resorno ministarstvo morati više raditi na tome da podigne nivo kvaliteta na javnim i privatnim fakultetima u Republici Srpskoj.

Tokom objedinjene skupštinske rasprave o nacrtima zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, Šešić je rekao da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju dobar, ali da se postavlja pitanje njegove primjene u praksi

12.20 - Poslanik Socijalističke partije Dalibor Stević rekao je da visoko obrazovanje u Srpskoj zaslužuje i treba da bude dio evropske akademske zajednice i da će ta partija podržati usvajanje predloženih zakona u oblasti visokog obrazovanja.

Stević je tokom o Nacrtima zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske rekao da je cilj da se prate trendovi u ovoj oblasti, kao i naučna dostignuća u svijetu, jer Srpska ne smije ostati sa strane u ovoj oblasti.

Poslanik DNS-a Dane Malešević rekao je da u predloženim nacrtima zakona o visokom obrazovanju ima dosta dobrih rješenja, ali da treba razmisliti da među ciljevima ovih akata bude, na primjer, povećanje broja stanovnika sa visokom stručnom spremom i unapređenje međunarodne saradnje univerziteta.

11.15 - Poslanik SNSD-a Dražen Vrhovac smatra da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju jedan od najpotrebnijih zakona u Srpskoj. Tokom objedinjene skupštinske rasprave o nacrtima zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, Vrhovac je istakao da se mora podići nivo ljestvice koja će donijeti kvalitet u visokom obrazovanju.

Poslanik SNSD-a Gordana Tešanović izrazila je očekivanje da će Nacrtom zakona o visokom obrazovanju biti ponuđena nova rješenja u ovoj oblasti u Srpskoj.

- Raduje me činjenica da je skupštinski Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje usvojio zaključak kojim se ovaj nacrt zakona upućuje u javnu raspravu u trajanju od tri mjeseca kako bi se dobio što kvalitetniji prijedlog zakona - rekla je Tešanovićeva.

Poslanik SDS-a Željko Babić rekao je da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju važan, jer je visoko obrazovanje jedan od segmenata budućnosti Republike Srpske.

Babić smatra da ovaj nacrt zakona predstavlja napredak u odnosu na postojeći Zakon o visokom obrazovanju.

...................................................

Јedna od ključnih novina u Zakonu o visokom obrazovanju jeste obavezna akreditacija svih visokoškolskih ustanova. Ona definiše rigoroznije uslove za osnivanje visokoškolskih ustanova, ali i kriterijume za izbor u naučno-nastavna zvanja.