X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Moja Јahorina
06/12/2019 |  09:53 ⇒ 13:10 | Izvor: SRNA

NSRS: Usvojene izmjene Zakona o dječijoj zaštiti

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti kojim se uvodi materinski dodatak u Republici Srpskoj za sve nezaposlene porodilje, bez obzira na raniji status.
Narodna skupština (Foto: narodnaskupstinars.net) -
Narodna skupština (Foto: narodnaskupstinars.net)

- Porodilja može ostvariti pravo na materinski dodatak ako je u vrijeme poroda nezaposlena i ima prebivalište u Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta - navodi se u ovom zakonskom rješenju.

Ovaj akt predviđa da će poslodavcima, korisnicima prava na refundiranje iz važećeg zakona, u 2020. godini biti refundirana naknada plata u iznosu od 100 odsto nakon isplate naknade plate radniku, a uvodi se i novo pravo naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju u iznosu od 25 odsto od osnovice iz člana 21 važećeg zakona.

Prihvaćeni su amandmani Kluba poslanika SNSD-a na izmjene ovog zakona prema kojima, između ostalog, pravo na materinski dodatak može ostvariti majka koja ima prebivalište u Srpskoj ako otac djeteta ima prebivalište u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.

Narodna skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, kojim se status nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje egzistiraju kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima uređuje na način da se upisom ta svojina pretvara u pravo svojine Srpske.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima kojim se, između ostalog, stvaraju pretpostavke za jasnije definisanje uslova i načina izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja, te stvara pozitivan ambijent budućim investitorima u oblasti geologije.

Narodna skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske kojim se proširuje obuhvat privrednih subjekata kvalifikovanih za korišćenje garancija i na finansiranje trgovinske djelatnosti, te prilagođavaju poslovne aktivnosti Fonda potrebama i uslovima tržišta s ciljem jačanja konkurentnosti privrednih društava.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, čiji je cilj dalji razvoj tržišta dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao posebnog oblika dugoročne namjenske štednje, podsticanjem i afirmisanjem poslodavaca da grupno uključe zaposlene u penzijski plan.

Ovim zakonom se nastoje omogućiti dodatne penzije posredstvom sigurne dugoročne štednje u /dobrovoljnim/ penzijskim fondovima, te podstaći dalji razvoj finansijskog tržišta i privrede.

11.30 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske radi potrebe daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja, dogradnje i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba postojećeg zakona u toj oblasti s ciljem lakše i potpunije primjene u praksi.

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Zoran Babić rekao je da je njime propisana obaveza preduzetnicima koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge da se upišu u Registar preduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo finansija.

On je istakao da se predloženim izmjenama uvodi odredba da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara /koji pružaju usluge trećim licima putem registrovane djelatnosti/ mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo.

- Navedenim izmjenama pristupilo se u cilju postizanja boljeg kvaliteta pružanja računovodstvenih usluga - rekao je Babić.

On je dodao da cilj nacrta izmjena ovog zakona nije bio da se ugrožava bilo čiji rad, pa ni sertifikovanih računovodstvenih tehničara.

- Pokušaj je bio da uozbiljimo profesiju u oblasti računovodstva i da na viši nivo podignemo rad profesionalnih agencija koje pružaju računovodstvene usluge trećim licima - rekao je Babić.

U obrazloženju ovog nacrta zakona navodi se da su za razliku od dosadašnjeg zakonskog rješenja detaljnije utvrđeni uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlašćenim revizorima, koje se izdaju na period od tri godine i mogu se obnoviti na njihov zahtjev.

- Privredno društvo za reviziju obavezno je da se osigura od rizika odgovornosti za štetu koju može da prouzrokuje prilikom obavljanja profesionalne djelatnosti za koju je registrovano, tako da se predlaganjem ovakvog rješenja obezbjeđuje veća sigurnost i kvalitet usluge prilikom vršenja revizije - navodi se u obrazloženju.

Ovim zakonom detaljnije se uređuje materija koja se odnosi na poslove nadzora nad radom društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora.

- Nadzor nad radom društva za reviziju i ovlašćenih revizora obavljaju ovlašćena lica Ministarstva finansija, po posebnom ovlašćenju ministra za vođenje postupka i donošenja rješenja, a koja su nezavisna u odnosu na subjekte nadzora i ispunjavaju propisane uslove - navodi se u tekstu ovog zakona.

Zakonom su proširene nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske koji će, pored do sada propisanih nadležnosti, razmatrati plan nadzora i izvještaje o sprovedenom nadzoru nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora kojeg sprovodi Ministarstvo, zatim opšta akta profesionalnog udruženja, godišnji izvještaj o radu i stanju u oblasti računovodstva i revizije koje priprema profesionalno udruženje, te davati mišljenja i prijedloge na godišnji plan kontinuirane edukacije koju sprovodi profesionalno udruženje.

Potpredsjednik Narodne skupštine Željka Stojičić rekla je da je cilj uvođenja odredbi da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo bio postizanje većeg kvaliteta u ovoj oblasti, ali da će to, ipak, suziti djelovanje ovih tehničara.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić rekao je da Klub poslanika SNSD-a u vezi s ovim aktom predlaže zaključke prema kojima "Narodna skupština predlaže da se ovaj nacrt zakona uputi u stručnu raspravu u trajanju od 60 dana, te da se za njeno sprovođenje zadužuju Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine".

On je rekao da u stručnoj raspravi studiozno i pažljivo treba razmotriti i odredbe da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo, a što će ograničiti njihovo djelovanje.

Žunić je naglasio da SNSD insistira da član 4 predmetnog Zakona bude razmotren jer bi usvajanjem ovakvog akta u prijedlogu bilo oštećeno najmanje 200 stručnih ljudi u Srpskoj koji u ovoj oblasti rade kvalitetno.

- Nije cilj da u oblasti računovodstva dobijemo monopoliste koji neće raditi kvalitetno, a moći će da stave potpis na neki papir iako ga nisu dobro i kvalitetno pregledali. Ovdje treba poštovati struku i znanje, a ne papir - rekao je Žunić.

I šef Kluba poslanika DNS-a Darko Banjac ocjenjuje da je ovje riječ o 200 ljudi koji danas stručno rade računovodstveni posao.

- Ne postoji nijedan razlog da i dalje ne rade taj posao. Takođe, ne bi bilo dobro opterećenje za privredu jer bi određena lica i agencije mogle da neke usluge koje su koštale 100 ili 200 KM sada naplaćuju 600 ili 1.000 KM - rekao je Banjac.

I poslanik SDS-a Zoran Vidić naglašava da nije pošteno što se izmjenama ovog zakona sužava i ograničava prostor za djelovanje računovodstvenih tehničara koji na kvalifikovan način pružaju knjigovodstvene usluge.

- Nepošteno je da im ubijamo preduzetnički duh. Oni treba da rade, ostvaruju prihode i plaćaju obaveze Srpskoj - rekao je Vidić.

10.15 - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Srpske, kojim se briše odredba kojom se uređuje pitanje predaje korigovanih finansijskih izvještaja u jedinstveni registar.

Na ovaj način taj zakon se usklađuje sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, navodi se u obrazloženju tog akta.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi njegovog usklađivanja sa domaćim i međunarodnim propisima iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Povezane vijesti:

NSRS: Razmotren Nacrt izmjena Zakona o registru zaposlenih