latinica  ћирилица
20/11/2020 |  19:56 ⇒ 19:58 | Autor: SRNA

Podrška EU u rješavanju socijalnih i ekonomskih efekata pandemije

EU je i dalje snažno angažovana na pružanju pomoći BiH u rješavanju socijalnih i ekonomskih efekata pandemije virusa korona, a to uključuje do 250 miliona evra makrofinansijske pomoći kroz zajam za zadovoljavanje povećanih potreba za spoljnim i budžetskim finansiranjem, konstatovano je na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i BiH.
Brisel - Foto: RTRS
BriselFoto: RTRS

Učesnici petog sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i BiH, koji je održan juče i danas, razgovarali su o makroekonomskoj stabilnosti, fiskalnoj politici, funkcionisanju tržišne ekonomije, konkurentnosti i produktivnosti privrede, javnoj internoj finansijskoj kontroli i statistikama.

Očekuje se da će dalje širenje kovida-19 i globalna ekonomska kriza negativno uticati na socioekonomsku situaciju u zemlji.

U ime BiH sastankom je predsjedavala Vera Letica, pomoćnik ministra pri Ministarstvu finansija i trezora u Savjetu ministara i šef jedinice pri Generalnom direktoratu za ekonomska i finansijska pitanja Evropske komisije Uve Stam, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Pododbor se osvrnuo na najvažnija ekonomska kretanja i reforme tokom protekle godine, uključujući efekte pandemije virusa korona.

U saopštenju se ističe da kvalitet ekonomskog upravljanja narušava nedovoljna saradnja na entitetskim i nivou BiH.

Komisija je, kako se navodi, podsjetila da prepreku dugoročnom rastu i konvergenciji i dalje predstavljaju neadekvatno poslovno okruženje, niska stopa investicija, znatne slabosti na tržištu rada i obrazovnom sistemu zemlje, slab kvalitet fiskalnog upravljanja, visok uticaj zemlje na ekonomiju, slaba vladavina zakona i nedostatak inovacija.

U saopštenju se dodaje da je Komisija naglasila snažnu potrebu za efikasnim i dobro koordinisanim strukturnim reformama, imajući u vidu da su strukturne slabosti pogoršane pandemijom virusa korona.

Komisija je podsjetila da je kvalitet fiskalnog upravljanja i dalje nizak, uz izostanak srednjoročnog planiranja, neefikasnost potrošnje /uključujući u javnom zdravstvenom sektoru/ i snažan fokus na zadržavanju trenutnih obrazaca potrošnje, posebno kada je riječ o platama u javnom sektoru i socijalnim transferima, zanemarujući pritom neophodne javne investicije.

Komisija je pozdravila stabilnost koju podržava aranžman valutnog odbora.

- Za oblikovanje ekonomije u kontekstu nakon krize ključan je koordinisani odgovor vlasti kroz politike. Komisija je ohrabrila BiH da u potpunosti primijeni smjernice politika utvrđenih u zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga i osigura dosljednu političku podršku, visoku vidljivost, vlasništvo u cijeloj zemlji i usklađenost Programa ekonomskih reformi - navedeno je u saopštenju.

Komisija je ohrabrila BiH da usvoji sveobuhvatan zajednički okvir o javnoj internoj finansijskoj kontroli i upravljačkoj odgovornosti.

U saopštenju se dodaje da je Komisija ponovila da bi BiH trebala da unaprijedi dostavljanje blagovremenih i iscrpnih statistika u skladu sa standardima EU.