latinica  ћирилица
04/03/2021 |  14:33 ⇒ 14:33 | Autor: SRNA

Utvrđen Prijedlog zakona o pravu na suđenje u razumnom roku

Savjet ministara utvrdio je danas u Sarajevu Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH, kojim bi trebalo da budu ubrzani postupci kod kojih postoji rizik od prekomjernog trajanja.
Zajedničke institucije BiH - Foto: RTRS
Zajedničke institucije BiHFoto: RTRS

Prijedlogom zakona uređuje se pravo na suđenje u razumnom roku u sudskim postupcima koji se vode pred Sudom BiH, zaštita tog prava, kao i pravično zadovoljenje zbog njegove povrede, saopšteno je danas iz Savjeta ministara.

Prema Zakonu, pravo i dužina trajanja razumnog roka utvrđuje se u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, a pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zahtjev su za zaštitu prava u razumnom roku i tužba za pravično zadovoljenje zbog kršenja tog prava.

Na ovaj način, u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, uvodi se efikasno pravno sredstvo kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku, iako do sada nije bilo apelacija stranaka povodom kršenja ovog prava pred Sudom BiH.

U saopštenju je navedeno da će Ministarstvo pravde dostaviti prijedlog ovog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH u dalju proceduru razmatranja po osnovnom zakonodavnom postupku.

Savjet ministara usvojio je informaciju Ministarstva bezbjednosti o državljanima BiH koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka, s ciljem njihove repatrijacije.

Informacija sadrži 14 zaključaka, čije će sprovođenje obezbijediti koordinisano djelovanje svih nadležnih struktura na osiguranju bezbjednog i humanog povratka, te resocijalizacije građana BiH, žena i djece, koji se još nalaze u zoni sukoba u Siriji i Iraku.

Ministarstvo bezbjednosti je zaduženo da uspostavi sistem i procedure sigurnog, humanog i kontrolisanog povratka i prihvata ovih osoba uspostavljanjem efikasnog koordinacionog tima.

Savjet ministara će imenovati Koordinacioni tim koji će predložiti Ministarstvo bezbjednosti u saradnji sa drugim nadležnim institucijama/agencijama na svim nivoima vlasti u BiH.

Tim će uključivati predstavnike Tužilaštva BiH, ministarstava spoljnih poslova, civilnih poslova i za ljudska prava i izbjeglice i pravde, te Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, Agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Federalne uprave policije, MUP-a Republike Srpske, policije Brčko Distrikta BiH.

Tim će činiti i nadležna entitetska i tijela Brčko distrikta i kantonalna tijela u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, koja će biti angažovana putem Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske, Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH i Koordinacionog tijela Vlade Brčko distrikta za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Na sjednici je usvojen i Akcioni plan Savjeta ministara za sprovođenje Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja BiH EU za 2021. godinu, na prijedlog Direkcije za evropske integracije.

Devet institucija BiH uključeno je u pripremu Akcionog plana kojim se, između ostalog, javnost želi kvalitetnije informisati o procesu evropskih integracija u BiH, a planirane su aktivnosti u oblastima izdavaštva, onlajn komunikacija, istraživanja, konkursa, takmičenja, događaja i promotivnih materijala.