latinica  ћирилица
16/06/2021 |  12:53 ⇒ 12:54 | Autor: SRNA

Usvojena srednjoročna strategija upravljanja dugom

Savjet ministara usvojio je danas Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za period 2020-2023. godine i zadužio Ministarstvo finansija i trezora da prilikom budućeg spoljnog zaduživanja primjenjuje smjernice definisane ovom strategijom.
Savjet ministara - Foto: RTRS
Savjet ministaraFoto: RTRS

U Strategiji se preporučuje da se novi spoljni krediti ugovaraju sa dužim rokom dospijeća i dužim grejs periodom, fiksnim kamatnim stopama i u evrima gdje god uslovi kreditora to omogućavaju, uz uvažavanje troška finansiranja.

Strategija će biti objavljena na internet stranici Ministarstva finasija i trezora, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Srednjoročna strategija prezentuje strukturu duga, procjenu stanja zaduženosti, te definiše ciljeve upravljanja dugom i smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva, a koja se priprema na bazi srednjoročnih strategija upravljanja dugom Republike Srpske, FBiH i Brčko distrikta, uključujući i spoljni dug institucija BiH.

Osnovni cilj Strategije je obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje potreba BiH, entiteta i Brčko distrikta, uz prihvatljivi nivo troškova finansiranja i rizika.

Dodatni cilj predstavlja razvoj domaćeg tržišta hartija od vrijednosti, budući da razvijeno tržište predstavlja osnovni preduslov za efikasno upravljanje dugom.

Odabrana strategija upravljanja dugom obezbjeđuje iste troškove finansiranja, uz manji valutni rizik i uz prihvatljivi nivo kamatnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje, navodi se u saopštenju.

Savjet ministara usvojio je Informaciju o aktivnostima na pripremi BiH za održavanje samita Berlinskog procesa, koji će biti održan 5. jula u Berlinu.

S ciljem obezbjeđivanja pravovremenog i efikasnog učešća BiH u ciklusu Berlinskog procesa Savjet ministara zadužio je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara da do 28. juna sprovede sve neophodne procedure i zatraži relevantna mišljenja institucija svih nivoa vlasti u BiH o pitanju Sporazuma o slobodi kretanja i boravka sa ličnom kartom i Sporazuma o slobodi kretanja građana trećih strana.

Ministarstvo inostranih poslova treba da do 28. juna Savjetu ministara dostavi informaciju o sprovedenim aktivnostima, te da pokrene relevantnu proceduru za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za prihvatanje predloženih dokumenata Samita u Berlinu.

Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara zaduženo je da do 28. juna sprovede sve neophodne procedure i zatraži relevantna mišljenja institucija svih nivoa vlasti o pitanju Sporazuma o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija i Sporazuma o priznavanju akademskih kvalifikacija.

Informaciju o sprovedenim aktivnostima Ministarstvo civilnih poslova treba dostaviti Savjetu ministara do 28. juna, te da pokrene relevantnu proceduru za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za prihvatanje predloženih dokumenata Samita u Berlinu.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da do 28. juna u okviru resorne nadležnosti sprovede sve neophodne procedure i zatraži mišljenja institucija svih nivoa vlasti o pitanju aktivnosti i dokumenata relevantnih za Samit u Berlinu i Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište za period 2021-2024. godina.

Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pokrenuće relevantne procedure za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za prihvatanje predloženih dokumenata Samita u Berlinu, navodi se u saopštenju.

Savjet ministara zadužuje sve nadležne institucije BiH i poziva institucije entiteta, kantona i Brčko distrikta da, u skladu sa ustavnim nadležnostima i zakonskom procedurom, sprovedu sve neophodne aktivnosti u kontekstu Samita u Berlinu i uključe se u punom kapacitetu i daju doprinos aktivnostima koje proizilaze iz Berlinskog procesa.

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara u Sarajevu prihvaćena je donaciju kojom je Srbija obezbijedila BiH, za potrebe Tuzlanskog kantona, 5.000 doza vakcina "astra zeneka" protiv virusa korona, iz "Kovaks" mehanizma, koje će biti isporučene sutra.

Ministarstvo civilnih poslova, kao nadležna institucija, određeno je za primaoca donacije u ime Savjeta ministara BiH, a Prijedlog sporazuma o donaciji vakcina biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.