latinica  ћирилица
22/11/2021 |  12:41 | Autor: SRNA

Kumulativni prihodi Alumine od prodaje oko 2,1 milijardu KM

Finansijski direktor zvorničke kompanije Alumina Vladimir Krstić smatra da je u proteklih osam i po godina karakteristika kompanije rad na stabilnosti svih procesa, razvoju novih proizvoda i disperziji rizika u ostvarenju prihoda od prodaje, tj. pristupu tržišta i sklanjanju fokusa sa berze gotovih berzanskih proizvoda kako bi fabrika mogla da formira nezavisnu prodajnu cijenu, a samim tim da obezbijedi stabilnost u vlastitom bilansu uspjeha.
Alumina - Foto: RTRS
AluminaFoto: RTRS

Podsjećajući da je početkom aprila 2013. godine uveden stečaj u matično preduzeće Fabriku glinice Birač, Krstić je rekao da je Alumina u tom periodu uspjela da se izbori sa svim izazovima, poslovnim i vanposlovnim, koji su na neki način teret i ograničenje u poslovanju više objektivni nego subjektivni.

- Kompanija je u tom periodu uspjela da ostvari prihode od prodaje u kumulativnom iznosu oko 2,1 milijardu KM, što je raritet, da preduzeće čija je matična kompanija u stečaju ne samo da normalno posluje, nego se uspješno razvija - konstatovao je on.

Krstić je naglasio da je Alumina u proteklih osam i po godina uplatila oko 114 miliona KM poreza i doprinosa, oko 79 miliona KM Elektroprivredi Republike Srpske, oko 35 miliona KM Željeznicama Republike Srpske i oko 260 miliona KM bruto zarada, odnosno naknada za rad zaposlenih.

On je naveo da kompanija uspješno razvija paletu gotovih proizvoda, da povećava maržu, likvidnost i solventnost, da smanjuje dospjele i nedospjele obaveze, izloženost prema bankama, redovno izmiruje obaveze prema zaposlenim sa svim obavezama, porezima i doprinosima na zarade i naknade za rad.

- Pri svemu tome, kompanija ima konstantno optimalne zalihe i adekvatna potraživanja sa aspekta upravljanja i planiranja bilansa uspjeha i poslovanja u tekućoj godini, tako da ima stabilnost koja doprinosi kredibilitetu kod svih komitenata u situaciji kada nerješivi pravni status povećava rizik da je sigurnost upitna, odnosno kada se povećava kompleksnost u poslovanju s Aluminom zbog neriješenog pravnog statusa - rekao je Krstić.

Prema njegovim riječima, poslovanje kompanije je takvo da je sve ove godine do sada nezavisna revizija dala čisto mišljenje, da je ove godine ušla u proces revizije, da inspekcije koje su bile po svim osnovama nisu imale primjedbe na zakonitost i cjelishodnost rada u Alumini, te da su sve te obaveze koje kompanija generiše iz poslovanja došle u status da se izmiruju na vrijeme i u rokovima dospijeća.

Govoreći o investicionim ulaganjima, Krstić je rekao da je u prethodnih osam i po godina kompanija investirala približno 90 miliona KM zaključno sa 2021. godinom.

- Investiranje je bilo neophodno kako bi kompanija u situaciji niske cijene metalurške glinice na berzi imala stabilnost, izvjesnost i postojanje održive marže, kako bi mogla da isplaćuje obaveze koje generišu poslovanje, plus obaveze koje su bile na datum stečaja Birča akumulirane u Alumini i povezanim preduzećima, gdje je nužnost regulisanja i namirivanja tih obaveza bila odgovornost same Alumine - pojasnio je Krstić.

On je naveo da bez tih investicija i bez fokusiranja na disperziju gotovih proizvoda koji nisu berzanski i koji daju više tehnologije, znanja i veće marže, Alumina ne bi mogla da sve ove izazove uspješno savlada, čime bi bila upitna njena održivost da je ostala na proizvodnom programu koji je bio zatečen u 2013. godini, u momentu otvaranja stečaja nad matičnim preduzećem Birač.

Naveo je da je u ovoj godini Alumina došla apsolutno u situaciju da nema dospjele obaveze prema dobavljačima, da se one regulišu na sedmičnom nivou, da su nedospjele obaveze nematerijalne, da je izloženost prema bankama nikad manja, da su obaveze za zarade i naknade za rad isplaćivane mjesec za mjesec, tj. da se sve obaveze izmiruju redovno.

- Osim toga, kompanija daje stimulacije koje su individualne i opšte i isplaćuje regres u prvoj polovini godine - rekao je Krstić.

Smatra da će dinamika likvidnosti i solventnosti, koja se očekuje u narednom periodu, biti na odgovarajućem i boljem nivou u smislu da će Alumina imati dodatnog novca bez zaduživanja za nove investicije koje su u budućnosti neophodne kako bi se održao korak sa konkurencijom, jer niko ne stoji, niko ne čeka, svi ulažu u produktivnost, svi ulažu u nove proizvode kako bi poziciju na tržištu i konkurentnosti držale na maksimalnom nivou.

Krstić je naglasio da se sve to odnosi i na kompaniju Alumina, ukoliko hoće dugoročno da bude stabilna, da se razvija i da bude prepoznatljiva po kvalitetu i svim ostalim karakteristikama u poslovanju u ovoj branši, odnosno mora da ulaže u nove gotove proizvode i nadogradnju tekućih gotovih proizvoda koje je tehnološki osvojila.

- Osnovni troškovi za sirovine, njihovo učešće u ukupnim prihodima od prodaje i dalje pada, marža prosječna raste, neto dobit raste, EBITDA raste, amortizacija raste shodno ulaganjima u osnovna sredstva i njihovom aktiviranju, ali prinos na investiciju je tri do četiri puta veći u procentima rasta u odnosu na trošak aktiviranja same investicije što daje osnovu za sigurne bilanse, stabilnost, likvidnost, solventnost i povjerenje kod banaka u smislu buduće realizacije izloženosti kredita s ciljem daljeg investiranja i poboljšavanja tržišne pozicije Alumine na dugi rok - rekao je Krstić.

On smatra da bi 2022. trebala da bude godina pozitivnih okolnosti na berzi i van berze za Aluminu i uopšte za ovu industriju, jer su cijene takve da kompanija može da generiše nesmetano dobit u poslovanju koja ima tendenciju rasta.

- Dugoročno planiranje je jako teško, jer je suviše parametara na globalnom nivou neizvjesno, kao što su inputi, sirovine, pa ne mogu da se predvide godinu dana unaprijed, tako da ovo govorim sa aspekta održavanja stabilnosti ulaznih cijena - rekao je Krstić.

Prema njegovim riječima, ukoliko se ta dinamika poremeti može da utiče negativno i na prihode Alumine od prodaje, ali je dosadašnja praksa pokazala da gotovi proizvodi, koji su u lepezi kompanije, na tržištu rastu ili paralelno ili čak brže od rasta cijena sirovina koje se u industriji koriste u pravljenju tih gotovih proizvoda.

Ističući da u dosadašnjoj praksi Alumina sa tim nije imala problema, Krstić smatra da će 2022. godina biti najbolja do sada ukoliko ne bude nekih poremećaja koji nisu plod trenda ciklusa ili sezone.

- Mislim da će kompanija imati mogućnost da dalje značajno ulaže u razvoj svoje opreme gotovih proizvoda i u razvoj kadrova koji moraju da prate novi nivo i novi stepen razvoja kompanije, odnosno da prate konkurentnost koja se od Alumine očekuje i u narednom periodu - naglasio je Krstić.