latinica  ћирилица
24/11/2022 |  13:13 ⇒ 23:01 | Autor: RTRS

Blagojević: Da li je Tužilaštvo BiH uradilo svoj posao u slučaju "Mahmuljin"?

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević istakao je da je Tužilaštvo BiH trebalo da predloži pritvor ratnom zločincu Sakibu Mahmljinu još od prvostepene presude. Blagojević je naglasio da je Sud BiH mogao da odredi pritvor čak i bez prijedloga Tužilaštva.
Milan Blagojević - Foto: RTRS
Milan BlagojevićFoto: RTRS

Tekst objavljjemo u cijelosti:

Izjava Borisa Grubešića, portparola Tužilaštva BiH, koji je 24.11. ove godine rekao medijima da je to tužilaštvo u predmetu Mahmuljin odradilo svoj posao, pobudila je moju pažnju. Razlozi za to nalaze se u Zakonu o krivičnom postupku BiH na koje treba ukazati našoj javnosti, jer se njihovim potpunim sagledavanjem postavlja opravdano pitanje da li je Tužilaštvo BiH, a i Sud BiH, zaista odradilo svoj posao po zakonu u predmetu Mahmuljin, kako bi preduprijedio situaciju do koje je došlo, da osuđeni Sakib Mahmuljin nestane nakon izricanja pravosnažne presude na višegodišnju kaznu zatvora i time onemogući da bude upućen na njeno izdržavanje.

U vezi s tim javnosti najprije treba reći da se pritvor u krivičnom postupku može odrediti u dvije procesne situacije.
Prva je situacija dok još traje krivični postupak, dok još nije donsena presuda. U toj situaciji, jednostavnim jezikom kazano, pritvor određuje sud na prijedlog tužica, zbog sljedećih razloga: 1) ako postoji opasnost da će optuženi pobjeći, 2) ako postoji opasnost da će ometati postupak uništavanjem ili skrivanjem dokaza, uticanjem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, 3) ako naročite okolnosti oravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili učiniti krivično djelo kojim prijeti te 4) u vanrednim okolnostima, ako se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice djela, ako bi boravak oštuženog na slobodi rezultirao stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Ostavljajući sada po strani razloge zašto optuženom Sakibu Mahmuljinu nije određen pritvor iz razloga navedenih pod tačkom 4) još za vrijeme dok je vođen krivični postupak protiv njega, s obzirom na način izvršenja i posljedice zločina prema srpskim ratnim zarobljenicima za koje zločine je Mahmuljin kasnije osuđen, ovdje želim ukazati na drugu situaciju, koja je nastupila nakon izricanja osuđujuće presude Mahmuljinu, u kojoj mu je takođe mogao biti određen pritvor pa ne bismo došli u sadašnju situaciju u kojoj se nalazimo, da je Mahmuljin nedostupan državnim organima.

Ova druga situacija iz ZKP BIH je naročito važna jer, kako ćemo vidjeti, u njoj se za određivanje pritvora ne traži da bude ispunjen neki od prethodnih uslova od 1) do 4), već ZKP BiH za određivanje pritvora zahtijeva nešto sasvim drugo.

Dakle, ta druga situacija na koju skrećem pažnju propisana je u članu 138. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH.

Prema toj zakonskoj odredbi Sud BiH, kada izrekne presudu na kaznu zatvora, može odrediti pritvor optuženom UZIMAЈUĆI, kako piše u tom članu, U OBZIR SVE OKOLNOSTI POVEZANE SA IZVRŠENjEM KRIVIČNOG DЈELA. Dakle, kod određivanja pritvora po ovom osnovu Apelaciono vijeće Suda BiH je, kad je Mahmuljinu smanjilo kaznu sa 10 na osam godina zatvora, moglo Mahmuljinu odrediti pritvor po navedenom osnovu, nevezano za to da li je postojala opasnost od njegovog bjekstva ili drugi razlozi navedeni gore, od 2) do 4). Јer kad određuje pritvor po članu 138 stav 1 ZKP BiH Sud uzima u obzir samo to da li OKOLNOSTI POVEZANE SA IZVRŠENjEM KRIVIČNOG DЈELA ukazuju na potrebu određivanja pritvora poslije izricanja presude.

A okolnosti brojnih zločina nad srpskim ratnim zarobljenicima za koje je Mahmuljin osuđen upravo su ukazivale na postojanje potrebe da mu se odmah po izricanju presude Apelacionog vijeća, a i ranije, tj. odmah po izricanju presude prvostepenog Sudskog vijeća, odredi pritvor po članu 138 stav 1 ZKP BiH.

U tom pravcu je i Tužilaštvo BiH trebalo predlagati pritvor još od prvostepene presude. Ako nije, onda ne stoji današnja izjava Grubešića da je Tužilaštvo učinilo sve što je bilo do njih.

A ni Sud BiH nije učinio što je bilo do njega, jer je i on po članu 138 stav 1 ZKP BiH mogao odrediti pritvor, pošto u tom članu nigdje nije propisano da mu za takvu odluku treba prijedlog Tužilaštva BiH.