latinica  ћирилица
28/03/2023 |  11:18 | Autor: SRNA

Minić: Isplaćeno više od pet miliona KM podsticaja za ovu godinu

Iznos sufinansiranja kapitalnih investicija povećan je sa 30 na 40 odsto, odnosno 50 odsto za mlade, žene, organsku proizvodnju i gazdinstva iznad 600 metara nadmorske visine. Donesen je paket mjera podrške proljećnoj sjetvi. Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pčelarstvu, a budžet za podsticajna sredstva za pčelare znatno uvećan. Oblast šumarstva obilježila je visoka proizvodnja. Ažurirani su planovi za odbranu od poplava na vodnim područjima.
Savo Minić - Foto: SRNA
Savo MinićFoto: SRNA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je u intervjuu Srni da je resorno ministarstvo u prvih stotinu dana Vlade intenzivno radilo na operativnim aktivnostima u okviru kojih su isplaćeni svi podsticaji za poljoprivredu za prošlu, kao i više od pet miliona KM podsticaja za ovu godinu.

Minić je naveo da je objavljen i javni poziv za kapitalne investicije koji predviđa do 40 miliona KM za finansiranje investicija u poljoprivrednu mehanizaciju, opremu, objekte i osnovno stado u stočarstvu, investicije u biljnoj proizvodnji, ribarstvu, preradu na gazdinstvu i tehnološku opremu u prehrambenoj industriji.

- Iznos sufinansiranja kapitalnih investicija povećan je sa 30 na 40 odsto, odnosno 50 odsto za mlade, žene, organsku proizvodnju i gazdinstva iznad 600 metara nadmorske visine - rekao je Minić.

On je dodao da su kreirane i mjere koje imaju za cilj ublažavanje ograničenja u pristupu tržištu i javnim uslugama u ruralnom području, a naročito u manje razvijenim i nerazvijenim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, te su usvojene mjere podrške za samozapošljavanje mladih i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnom podurčju, koje imaju za cilj demografsku obnovu sela, zadržavanje stanovništva i jačanje ruralne ekonomije.

Paket mjera za podršku peoljećnoj sjetvi

Resorni ministar je naveo da je donesen paket mjera podrške proljećnoj sjetvi koji uključuje regresiranje dizela od 0,75 KM po litri, sa ukupnim fondom sredstava za ovu mjeru većim za 70 odsto u odnosu na 2022. godinu.

On je rekao da je potpisano 63 sprazuma sa distributerima dizel goriva u cilju sprovođenja ove mjere.

- U paketu mjera je i 500 KM po hektaru za sjetvu pšenice, što se isplaćuje u proljeće za jesenju sjetvu, 300 KM za sjetvu uljarica i do 600 KM za sjetvu organskih kultura - naveo je Minić.

Prema njegovim riječima, Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2023. godinu predviđa smanjenje pragova obima proizvodnje podobne za mjere podsticaja sa ciljem proširenja obuhvata korisnika sredstvima podrške, a procjene su da će do 30 odsto novih korisnika ili 5.000 do 7.000 gazdinstava aplicirati za mjere podrške u ovoj godini.

Minić je podsjetio da je ukupni agrarni budžet za ovu godinu 180 miliona KM, što je povećanje od 70 odsto u odnosu na sve izvore finansiranja sektora poljoprivrede u prošloj godini.

Usvojen jedan zakon, pripremljena tri nacrta zakona

Kada je riječ o aktivnostima legislativnog karaktera, Minić je rekao da je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pčelarstvu, te napomenuo da je budžet za podsticajna sredstva za pčelare znatno uvećan.

- Kreirani su nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednim zadrugama i o organskoj proizvodnji. Između ostalih, usvojeni su i pravilnici o ovlašćenoj ispitnoj i službenoj laboratoriji za analizu hrane i hrane za životinje i o brzo smrznutoj hrani namijenjenoj za ishranu ljudi - naveo je Minić.

On je dodao da je pokrenut proces izrade Strategije savjetodavnih aktivnosti u poljoprivredi Republike Srpske za period 2023-2029. godine, a podršku izradi ove strategije daje projekat "Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u BiH".

Kontinuirana vakcinacija životinja

Minić je naglasio da se u okviru zdravstvene zaštite životinja kontinuirano sprovode vakcinacije, kontrole i mjere suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti.

- U skladu sa najavljenom revizijom izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda od Direkcije evropske komisije za zdravlje i hranu, reviziju i analize sprovodi se pojačana kontrola farmi koje se bave proizvodnjom mlijeka i koje su u sistemu otkupa mlijeka, štampa se i distribuira brošura i instrukcija za farmere kojima su propisane obaveze vlasnika životinja oko identifikacije, obezbjeđivanja zdravstvene zaštite životinja i postizanja higijenskih standarda u proizvodnji sirovog mlijeka - istakao je Minić.

On je dodao da je započet rad na trećoj fazi Veterinarskog informacionog sistema Republike Srpske radi efikasnog pristupa i upravljanja podacima u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i sprovođenja mjera veterinarskog javnog zdravlja.

- Dodijeljena su ovlaštenja za obavljanje poslova iz Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj na slobodnim epizootiološkim jedinicama. Prijavilo se 119 veterinarskih organizacija sa ukupno 134 zahtjeva - rekao je Minić.

Odbrana od poplava i uređenje sektora vodosnabdijevanja

Minić je rekao da je Ministarstvo, na prijedlog javne ustanove "Vode Srpske", donijelo naredbu o Glavnom operativnom planu odbrane od poplava za ovu godinu, u okviru kojeg su ažurirani planovi za odbranu od poplava na vodnim područjima kao i potezima u okviru vodnih područja.

- U skladu sa Programom unapređenja sektora vodnih usluga u Republici Srpskoj, formirana je interresorna radna grupa koja priprema nacrt zakona o vodnim uslugama. Ovaj zakon ima za cilj uređenje sektora vodosnabdijevanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda u Srpskoj, racionalizaciju rada javnih komunalnih preduzeća i stvaranje preduslova za nove investicije u cilju povećanja kvaliteta vodnih usluga za građane Srpske - istakao je Minić.

On je naveo da je počela realizacija druge faze projekta "Hitne pomoći zaštite od poplava u Republici Srpskoj", finansiranog sredstvima Evropske investicione banke i grantom Investicionog okvira za zapadni Balkan.

- Potpisani su ugovori za šest prioritetnih projektnih mjera u ukupnom iznosu od 28.322.076 KM bez PDV-a, te ugovor za nadzor nad izvođenjem radova, vrijednosti 2.326.459 KM bez PDV-a. Mjere se sprovode na području Zvornika, Banjaluke, Prijedora, Modriče i Bijeljine - nagalsio je Minić.

On je dodao da se sprovode značajne aktivnosti u okviru projekta finansiranog iz programa "IPA dva", čiji rezultati će biti planovi upravljanja poplavnim rizicima za sliv Save i Trebišnjice u Republici Srpskoj koji su usklađeni sa evropskim najboljim praksama i direktivom EU, jačanje kapaciteta u sektoru voda, te unapređenje informacionog sistema voda, a rezultati projekta se očekuju do kraja godine.

Visoka proizvodnja u šumarstvu

Resorni ministar je rekao da je prvih 100 dana rada Vlade Srpske u oblasti šumarstva obilježila visoka proizvodnja i realizacija u preduzeću "Šume Republike Srpske" krajem godine, što je doprinijelo ukupnom pozitivnom rezultatu u iznosu većem od 8,5 miliona KM.

- Usvojen je proizvodno-finansijski plan Šuma kojim je predviđena proizvodnja oko dva miliona metara kubnih šumskih drvnih sortimenata, prihod od 266,5 miliona KM uz planiranu dobit od 5,7 miliona KM - naveo je Minić.

On je napomenuo da su početkom godine potpisani godišnji ugovori sa drvorerađivačima, čime se omogućava kontinuitet proizvodnje u sektoru koji je u prošloj godini ostvario značajan rast izvoza.

- Vlada Republike Srpske je ostala na stajalištu da se trupci ne mogu izvoziti iz države, što je takođe doprinijelo rastu izvoza proizvoda višeg stepena obrade. Takođe, intenzivirani su pregovori sa Svjetskom bankom i završena je priprema investicionog projekta razvoja šumarske ekonomije kojim će se omogućiti dodatni investicioni ciklus prevashodno u vezi sa razvojem infrastrukture, modernizaciju mehanizacije i biološke radove - naglasio je Minić.