latinica  ћирилица
20/09/2023 |  12:14 ⇒ 13:46 | Autor: RTRS

Novim zakonom reguliše se svojina na nepokretnoj imovini

Prijedlogom zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti reguliše se svojina na toj imovini koja služi kao sredstvo vršenja i sprovođenja javne vlasti, a koriste je subjekti koji vrše tu vlast od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Narodna skupština Republike Srpske - Foto: RTRS
Narodna skupština Republike SrpskeFoto: RTRS

Subjekti javne vlasti su jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Republika, odnosno jedinica lokalne samouprave.

- Nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti po sili zakona svojina je tih subjekata - navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona.

Razlozi za donošenje ovog zakona, kako je precizirano, proizilaze iz činjenice da je Ustavom BiH izvršena podjela javne vlasti entiteta i institucija BiH.

- Imajući u vidu da su stvari, u ovom slučaju nepokretna imovina, koje su namijenjene za opštu korist i koje su, radi ostvarenja te namjene, date na upravljanje, raspolaganje i korišćenje organima, odnosno subjektima na osnovu ustava određenih za ostvarivanje opšteg interesa i koji njima neposredno upravljaju, bilo je potrebno odrediti i titulara na toj imovini - dodaje se u obrazloženju.

To je, kako je napomenuto, naročito iz razloga da te nepokretnosti u kojima se jednim dijelom vrši djelatnost, a drugim predstavlja potencijal ekonomskog razvoja, i Republike, i jedinica lokalne samouprave, i svih građana u cjelini.

Razlog za usvajanje ovog akta, koji će na narednoj sjednici Narodna skupština Republike Srpske razmatrati po hitnom postupku, sadržan je u ustavnim odredbama, prema kojima Srpska, koristeći ustavne nadležnosti, uređuje svojinske i obligacione odnose i obezbjeđuje zaštitu svih oblika svojine, kao i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom.

Ovim zakonom, kako se pojašnjava, razrađuje se ta ustavna nadležnost s obzirom na to da nije donesen zakon koji precizno definiše nepokretnu imovinu koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

- Predmetni zakon je potrebno donijeti po hitnom postupku jer bi njegovim nedonošenjem mogle biti prouzrokovane štetne posljedice po rad subjekata javne vlasti i onemogućeno realizovanje poslova iz njihove nadležnosti - navedeno je u obrazloženju.

Јedan od osnova za ostvarivanje ekonomskog razvoja kroz korištenje nepokretnosti je upravljanje tom imovinom, što znači da je osnov upravljanja predmetnim nepokretnostima tačna evidencija o pravu i nosiocu prava na toj nepokretnoj imovini.

- Tačno određivanje nosioca prava omogućava da se ta imovina popiše, utvrde podaci o dosadašnjem raspolaganju, predvidi buduće raspolaganje /zakup, najam, koncesija/, donese plan kupovine novih dobara, utvrdi plan finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju planova upravljanja, te sve to čini osnov da javna vlast u Srpskoj primijeni novu disciplinu u pravu, koja se u svijetu razvila u novu granu prava, a to je ekonomska analiza prava - ističe se u obrazloženju navedenog prijedloga zakona.

Prilikom predlaganja ovog zakona pošlo se i od stavova Ustavnog suda BiH da je državna imovina karakteristična po javnopravnoj prirodi odnosa subjekata i korišćenja te imovine, kao njenog titulara.

Ta imovina obuhvata pokretnu i nepokretnu imovinu u rukama javne vlasti, koja služi radi vršenja te vlasti, odnosno predstavlja sredstvo sprovođenja javne vlasti i zbog toga je usko povezana sa teritorijalnim nadležnostima organa javne vlasti, koje je Ustav BiH podijelio na entitete i institucije BiH.

- Dalje, pošlo se i od stavova Venecijanske komisije da BiH, kao i entiteti, moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom državnom imovinom da bi izvršili svoje primarne funkcije - navodi se u obrazloženju.

Kristijan Šmit, koga ne priznaje Srpska kao visokog predstavnika, i Ustavni sud BiH su u prethodnom periodu više puta osporavali ovu vrstu zakona koristeći mehanizme njegovog suspendovanja i stavljanja van snage, te ističući da Srpska na tom planu nema ustavnu nadležnost.

Naredna sjednica Narodne skupštine biće održana u utorak, 26. septembra.