X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Zdravosfera
15/07/2020 |  14:07 ⇒ 15:49 | Izvor: SRNA

Akti o eksproprijaciji ne povređuju vitalni interes Bošnjaka

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je na današnjoj sjednici da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda uredbama sa zakonskom snagom koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta za izgradnju dionica auto-puteva "9. januar", Koridor 5C kroz Srpsku, te gasovoda i auto-puta na dionici Vukosavlje-Brčko.
Vijeće naroda Republike Srpske (Foto: pressrs.ba) -
Vijeće naroda Republike Srpske (Foto: pressrs.ba)

Vijeće je navelo da se odredbe osporenih odluka Narodne skupštine Republike Srpske jednako odnose na svakog građanina Srpske i da ne sadrže nacionalne odrednice usljed čega se ne mogu dovesti u vezu sa povredom vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda, saopšteno je iz Ustavnog suda Srpske.

Ovim odlukama se, prema ocjeni Vijeća, ne daje prednost nekom konstitutivnom narodu, niti se prave bilo kakve razlike među njima, tako da nijedan konstitutivni narod, pa ni bošnjački, nije doveden u neravnopravan položaj u uživanju prava zagarantovanih Ustavom Republike Srpske.

Uredbe sa zakonskom snagom koje se odnose na Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor 5C i dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka-Doboj, te odluku o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, donijela je predsjednica Republike Željka Cvijanović.

Te uredbe je potvrdila Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici održanoj početkom juna, a postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na te odluke pokrenuo je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske.

NEUSTAVNE ODREDBE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČЈU ZVORNIKA

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da su pojedine odredbe odluke o komunalnom redu na području Zvornika neustavne i nezakonite, odnosno da se iz sadržaja osporenih normi ne može na nedvosmislen način utvrditi koji subjekti se smatraju korisnicima komunalne usluge, to jeste ko ima obavezu zaključiti ugovor o korištenju ove usluge sa davaocem usluge.

- Ovako definisane norme od donosioca osporenog akta adresate dovodi u stanje pravne nesigurnosti suprotno ustavnoj garanciji vladavine prava. Neustavnost odluke se takođe ogleda i u tome što je jednom od kasiranih normi propisana obaveza plaćanja odvoza komunalnog otpada na način koji je suprotan relevantnoj odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima, čime je došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti - objašnjeno je iz Ustavnog suda.

Ustavni sud utvrdio je da odredba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske, a kojom je propisano da glavni republički tužilac ima pravo da ukida nezakonitu odluku tužioca i daje obavezujuća uputstva za dalji rad na predmetu u kojem je takva odluka donesena, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske, Zakonom o javnim tužilaštvima i Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.

Prema ocjeni Ustavnog suda, glavni republički tužilac, kao donosilac osporenog podzakonskog akta, izašao je iz okvira svojih zakonskih ovlaštenja, te tako povrijedio ustavno načelo zakonitosti.

- Naime, relevantne odredbe zakona ne sadrže ovlaštenje za glavnog republičkog tužioca da prilikom nadzora ukida odluke tužilaca. Obavezujuća uputstva koja može da daje glavni republički tužilac prilikom vršenja nadzora okružnih tužilaštava ne sadrže ovlaštenje za njegovo intervenisanje na način da ukida pojedinačne odluke tužilaca, odnosno ne mogu se tumačiti na tako ekstenzivan način - saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Ustavni sud Srpske odbio je određene prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, zatim zakona o igrama na sreću, o notarima, o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, o izvršnom postupku, o nasljeđivanju, o privrednim društvima, o stvarnim pravima, o premjeru i katastru nepokretnosti, o privrednoj komori, o fiskalnim kasama, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata.

Ustavni sud je po službenoj dužnosti pokrenuo postupak za ocjenjivanje pojedinih odredaba Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske